baneris leidinys

Prieš pat rugsėjo 1-ąją per visą šalį nuvilnijo spontaniška savanoriška paramos akcija „Būk pirmūnas“, kuri šiemet pirmą kartą vyko ir Šakiuose. Per tris dienas prekybos centruose „Maxima“ mūsų rajono savanoriai surinko nemažą kiekį mokyklinių reikmenų, kurie buvo išdalinti daugiavaikių ir sunkiau besiverčiančių šeimų vaikams.

Pasak akcijos organizatoriaus „Neribotų galimybių fondo“ prezidento Ramūno Buroko, šią iniciatyvą pradėjusio prieš ketverius metus, šiemet socialinė akcija savo rezultatais pranoko pernykštę -  žmonės noriai aukoja mokyklines prekes, išreikšdami palaikymą ir supratimą dėl sunkios mažamečius vaikus auginančių šeimų padėties. Šiais metais paramą mokyklinėmis prekėmis savanoriai rinko 17 šalies miestų esančiose 26 prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse.  Tarp jų ir Šakiuose. Čia Modesta Domeikaitė, Brigita Čelkytė, Gytis Jurgelevičius, Dovilė Vilkauskaitė ir Gerda Bilskytė surinko nemažą kiekį sąsiuvinių, rašiklių, flomasterių, kitų mokyklai būtinų priemonių.

Savanoriai visoje Lietuvoje suskaičiavo, kad būsimiems moksleiviams buvo surinkta daugiau nei 300 tūkst. sąsiuvinių, 5 tūkst. rašiklių, 3,5 tūkst. flomasterių rinkinių, 500 mokyklinių kuprinių, iš kurių net 400 padovanojo parduotuvių tinklas „Maxima“. Šakiuose jų gauta 30. Pasak akcijos „Būk pirmūnas“ iniciatoriaus mūsų krašte Martino Eimučio, ši kilni ir labai reikalinga parama parodė, kad visuomenė nėra abejinga socialinėms problemoms ir sunkumams išleisti vaikus į mokyklas.

Akcijos metu surinktus daiktus išdalinti padėjo Šakių socialinių paslaugų centras, teikiantis socialines paslaugas visame rajone. Buvo sudaryti keturi pirmoko reikmenų paketėliai, juos gavo Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Plokščių ir Gelgaudiškio seniūnijų pirmokėliai. Keturis vyresniųjų pradinukų reikmenų paketėlius gavo Šakių, Lekėčių, Gelgaudiškio ir Griškabūdžio šeimos. Mažesnius mokyklinių reikmenų paketėlius gavo aštuonios Kriūkų, Griškabūdžio, Slavikų, Šakių seniūnijų šeimos. Dar šiek tiek reikmenų buvo skirta Šakių ir Lukšių vaikų dienos centrams. Trisdešimt kuprinių buvo padalinta keturioms rajone veikiančioms šeimynoms, taip pat Plokščių, Kudirkos Naumiesčio ir Sintautų seniūnijų nepasiturinčiai gyvenančių šeimų vaikams.

„Draugo“ inf.
Vasaros metu vyksta įvairios aktyvios stovyklos Šakių rajono jaunimui. Tačiau rajone nėra nei vienos jaunimo tautiškumą ugdančios stovyklos, kurioje būtų galima praplėsti kultūrines, mūsų kraštui svarbias istorines žinias. Todėl Vilniaus Zanavykų bendrijos pirmininko pavaduotojas Romas Treideris siūlo Kudirkos Naumiestyje įkurti tokio pobūdžio stovyklą.

Kudirkos Naumiestis – vienintelė vieta Lietuvoje, kur sovietmečiu išsaugota, o Nepriklausomybės metais pastatyta daug paminklų ir kitų atminimo ženklų didiesiems varpininkams, tokiems kaip Vincas Kudirka, Juozas Bagdonas, Jonas Jablonskis, Pranas Mašiotas. Kudirkos Naumiestis ypatingas dar ir tuo, kad jis yra Lietuvos himno gimtinė. Apie Lietuvos himną yra išleistos trys knygos – „Lietuvos himnas“, „Būkim šviesos ir tiesos vaikai“ ir „Lietuvos himno gimtinė“. Maži knygų tiražai pasiekia ne visus jaunus žmones, todėl reikia juos šviesti ir supažindinti su šiomis knygomis. „Kudirkos Naumiestyje yra visos sąlygos įkurti jaunimo vasaros stovyklą tautiškumui ugdyti, vykdyti Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės“ priesakus, kurti šviesią ir teisingą Lietuvą“, – teigė R. Treideris.

Romas Treideris pasakojo , kad Vinco Kudirkos muziejuje stovyklautojai būtų supažindinami su šio krašto istorija, aplankytų istorinius garsių žmonių paminklus. Kita stovyklos dalis stovyklautojus nukeltų į knygnešių sostinę – Sudargą, į kurį didžiąją kelio dalį būtų keliaujama plaukiant Šešupe valtimis. Sudarge stovyklautojai aplankytų knygnešio Martyno Sederevičiaus kapą, sužinotų apleisto klebonijos pastato istoriją.

„Jei būtų įkurta ši stovykla, garsėtų Kudirkos Naumiestis, Šakių rajonas. Po stovyklos dalis gražaus jaunimo įsilietų į tautos dvasios ir kultūros žadinimo darbą. Taip pat pagyvėtų miesto gyvenimas. Reikia tik Kudirkos Naumiesčio bendrijai parengti turiningą stovyklos projektą“, – apie galimybę  įkurti stovyklą kalbėjo R. Treideris.

„Draugo‘ inf.
Šiais mokslo metais elektroninį dienyną vietoje įprasto popierinio naudos ir Plokščių vidurinė mokykla. Pastaraisiais metais sparčiai padaugėjo mokyklų, kurios pradėjo taikyti būtent šiuos dienynus. Mūsų rajone elektroninį dienyną naudoja devynios, o visoje šalyje beveik 1000 bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų.

Vietoj įprasto popierinio elektroninį dienyną nuo šių mokslo metų naudos net  devynios rajono bendrojo lavinimo mokyklos. Tai Šakių „Žiburio“, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos, Lukšių Vinco Grybo ir Griškabūdžio gimnazijos bei Gelgaudiškio, Kriūkų, Lekėčių, Šakių „Varpo“ ir Plokščių vidurinės mokyklos. Elektroninio dienyno, kaip ir popierinio, pagrindinė funkcija – kaupti duomenis apie mokinių mokymosi pasiekimus: fiksuoti pažymius, lankomumą, pamokų turinį. Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto Gintaro Demeniaus, tai didelis patogumas ir mokytojams, ir mokiniams, ir jų tėveliams. Mokinių tėvai operatyviai gali stebėti, kaip jų vaikui sekasi mokykloje, gauti mokyklos administracijos, klasės vadovo informaciją ir pranešimus. Sumažėja darbo krūvis ir mokytojams – nebereikia tikrinti ar pildyti popierinių mokinių pasiekimų knygelių, greičiau galima paruošti klasės ataskaitas, išvesti pusmečių rezultatus ir kt.

„Draugo“ inf.
mokyklinisAsta GVILDIENĖ

Prasidėjus naujiesiems mokslo metams savivaldybė ir vėl turi ieškoti optimaliausių mokinių pavėžėjimo į mokyklas ir iš jų variantų. Tikintis nors kiek sutaupyti ir pradėjus vykdyti rajono mokyklų tinklo pertvarką, susiduriama su kitomis išlaidomis - gerokai daugiau pinigų gali tekti skirti dėl didesnio moksleivių skaičiaus pavėžėjimo į didesnes mokyklas, dėl nuolat brangstančių degalų ir dėl privalomų švyturėlių ant mokyklinių autobusų įrengimo.

Nuotr. Nuo lapkričio 1–osios pro geltonuosius autobusus pravažiuojančius vairuotojus apie mokinių išlaipinimą įspės ant jų sumontuoti mirksintys oranžiniai švyturėliai.

Gali kainuoti gerokai daugiau


Prasidėjus rajono mokyklų tinklo optimizavimui, gali tekti daugiau mokinių pavėžėti į kitas rajono mokyklas. Pasak rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojo Elvydo Pauliukėno, maršrutai ir tikslus pavėžėjamų moksleivių skaičius bus žinomas tik rugsėjo pabaigoje. Tačiau planuojamas didesnis pavėžėjamų mokinių skaičius gali ir nepasitvirtinti. Reikia nepamiršti, kad vaikų į mokyklas ateis gerokai mažiau nei praėjusiais metais. Be to, nuolat kylanti kuro kaina taip pat gerokai pakoreguos pavėžėjimui skirtas išlaidas. E.Pauliukėno teigimu, dėl to pagrindinio vežėjo - UAB „Šakių autobusų parkas“ direktoriaus Tomo Povilaičio pateikti mokinių pavėžėjimo įkainiai didesni nei pernykščiai. „Už mokinių pavėžėjimą įvairiais maršrutais savivaldybė šiai įmonei per metus sumoka 1 mln. 100 tūkst. litų. Todėl dėl pakilusių įkainių ši suma ateinančiais mokslo metais gali padidėti“, - mano Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas, patikinęs, kad autobusų važiavimo laikas, kainos ir maršrutai visą rugsėjo mėnesį bus derinami su rajono mokyklų vadovais ir Šakių autobusų parku.
mokiniai_vyriausybeSandra JUŠKAITĖ

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, bendradarbiaudama su Nacionaline moksleivių akademija, Lietuvos moksleivių sąjunga ir Lietuvos mokinių parlamentu, jau ketvirtus metus iš eilės organizavo projektą „Moksleiviai – į Vyriausybę“, kuriame dalyvavo ir du mūsų rajono abiturientai –Auksė Gaižauskaitė iš Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ir Lukas Keraitis iš Šakių „Žiburio“ gimnazijos.

Nuotr. Pasak Auksės Gaižauskaitės ir Luko Keraičio, tokia praktika yra ne tik naudinga, bet ir geresnė už bet kokias paskaitas universitete, galbūt prilygsta net bakalauro studijoms.

Gintaras Steponavičius – didžėjus?

Rugpjūčio 20–24 dienomis moksleiviai galėjo atlikti praktiką pasirinktoje ministerijoje arba Ministro Pirmininko tarnyboje. Mūsų kraštiečiai galėjo iš arti susipažinti su Vyriausybės, valstybės institucijų ir politikų kasdieniu darbu, stebėti Vyriausybės posėdžius, dalyvauti įvairiuose susitikimuose. Auksė Gaižauskaitė ir Lukas Keraitis pasakojo, kad į šį projektą buvo atrinkti užpildę anketas ir motyvacinius laiškus. Buvo galima parašyti tris vietas, kuriose visą savaitę norėjai praleisti laiką. Auksė pirmuoju numeriu parašė Sveikatos apsaugos ministeriją, o Lukas – Kultūros ministeriją.
mozuraitiene3Asta GVILDIENĖ

Praėjusį trečiadienį rajono savivaldybės posėdžių salėje, kaip įprastai prieš naujuosius mokslo metus, vyko rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Jame dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės plėtros departamento vyriausiasis specialistas Jonas Vaščėga supažindino susirinkusiuosius su naujųjų mokslo metų aktualijomis ir 2012–2013 mokslo metų prioritetais. Susirinkimo pabaigoje buvo pagerbtas savo kadenciją pabaigęs Vytautas Strolys ir išrinkta nauja direktorių direktorė Jūratė Mozūraitienė.

Nuotr. Švietimo įstaigų direktorių direktore dviejų metų kadencijai išrinkta Jūratė Mozūraitienė.

Be savivaldybės mero Juozo Bertašiaus, administracijos direktoriaus Juozo Puodžiukaičio, Švietimo ir sporto skyriaus specialistų bei Seimo nario Mindaugo Basčio ir jo padėjėjos Romutės Alytės Bastienės švietimo įstaigų vadovų susirinkime dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės plėtros departamento vyriausiasis specialistas Jonas Vaščėga. Jis supažindino susirinkusiuosius su naujųjų mokslo metų aktualijomis ir 2012–2013 mokslo metų prioritetais. Specialistas pažymėjo, kad šiais mokslo metais svarbus ne tik tęstinumas įgyvendinant tokius prioritetus, kaip išlaisvintas kūrybiškumas, saugus ir sveikas vaikas, savarankiška ir atsakinga mokykla, bet ir nauja kryptis – dėmesys mokytojų tobulėjimui.
daugiafunkcinisAsta GVILDIENĖ

Rytoj rugsėjo 1 – oji. Naujų įspūdžių ir pažinčių, senų draugų susitikimo, o ne vienam ir paslėpto liūdesio diena, vienodai svarbi tiek vaikams, tiek jų tėvams, tiek mokytojams. Šiemet į Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas sugrįš maždaug 370 tūkstančių mokinių. Rajono mokyklų duris prognozuojama pravers  apie 4 500 moksleivių. Vieniems prasidėjusių mokslo metų pradžia bus nemenkas išbandymas naujose mokyklose. Kitus pasitiks įprastos senosios klasės, atnaujinti koridoriai, renovuoti sporto aikštynai ar visai naujos erdvės, skirtos prasmingam jaunimo laisvalaikiui.

Nuotr. Nors Plokščių vidurinėje mokykloje steigiant daugiafunkcinį centrą dar verda darbas ir didelė sumaištis, rugsėjo pirmąją čia sugrįš ne tik moksleiviai ir mokytojai – įsikurs ir vaikų darželis, ir  vaikų dienos centras.

Mokyklos pačios nusprendė, kada švęs

Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimas, leidžiantis mokykloms pačioms nuspręsti, kada jos švęs Mokslo ir žinių dieną, sukėlė sumaištį visoje šalyje. Ne išimtis ir mūsų rajono mokyklos – vieningos nuomonės neprieita. Vienuolikoje rajono bendrojo lavinimo mokyklų Rugsėjo 1 – oji bus tradiciškai švenčiama rugsėjo 1 – ąją, t.y. ateinantį šeštadienį. Taip nusprendė Šakių „Žiburio“ ir Lukšių Vinco Grybo gimnazijų, Žvirgždaičių progimnazijos, Šakių „Varpo“, Gelgaudiškio, Plokščių ir Kriūkų vidurinių mokyklų, Sintautų ir Paluobių pagrindinių mokyklų, Sintautų pagrindinės mokyklos Beržynų ir „Varpo“ vidurinės mokyklos Siesartėnų skyrių bendruomenės. Tačiau likusios septynios mokyklos: Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos ir Griškabūdžio gimnazijos, Lekėčių vidurinė, Slavikų ir Kidulių pagrindinės mokyklos, Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo skyrius ir Šakių meno mokykla duris moksleiviams atvers rugsėjo 3 – ąją, t.y. ateinantį pirmadienį. Tik reikia nepamiršti, kad šią dieną, kaip pabrėžė ir ministerija, turi vykti ne tik šventė, bet ir nors kelios pamokos.
stovykla_ziogasRugpjūčio 4-9 dienomis Gelgaudiškio bendruomenės centre „Atgaiva“ vyko jaunimo stovykla „Žiogas“.
 
Nuotr. Stovyklos dalyviai džiaugėsi įgytomis žiniomis ir geru laiko praleidimu.

Stovykla buvo skirta 12-16 metų jaunimui, o jos tikslas – jaunimo bendruomeniškumo, savanorystės, verslumo ir motyvacijos skatinimas. Idėja surengti tokio pobūdžio stovyklą kilo Gelgaudiškio seniūnijos socialinei darbuotojai Ilonai Šeflerienei, o stovyklos metu jai talkino gelgaudiškietė teisininkė Medeina Haase. Stovyklos metu vaikai susipažino su įdomiais žmonėmis, kurie dalijosi savo patirtimi ir pasiūlė vietiniam jaunimui naujų idėjų. Jaunimas stovyklos metu įgavo ne tik daug žinių bet ir patirties komandiniuose bei individualiuose žaidimuose, bendravime vieni su kitais. Vyko daug diskusijų jaunimui aktualiomis šio laikotarpio temomis. Apie savanorystę ir jos ypatumus pasakojo gelgaudiškietė Eglė Šlapikaitė – Martinkėnienė (aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą turinti Eglė aktyviai savanoriauja Vilniuje, taip pat dirba Vilniaus Švento Kryžiaus namuose). Apie patyčias ir jų sprendimo būdus stovyklos jaunieji dalyviai diskutavo kartu su Tautvydu Šukiu (Teisininku, Voniškių bendruomenės centro pirmininku, taip pat aktyviai dalyvaujančiu ir visuomeniniame rajono gyvenime). Apie verslo idėjas, pradmenis ir verslo vystymą jaunimas galėjo padiskutuoti su raseiniškiu Andriumi Petruškevičiumi (teisininku, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėju). Įdomu tai, kad diskusija apie verslo kūrimą atskleidė stovyklos dalyvių idėjų įvairumą, pasiūlymų gausą, taip pat miestelio ypatumus – itin gera geografinė miestelio padėtis verslo steigimui ir vystymuisi. Buvo pateikta pasiūlymų, tikrai vertų dėmesio ne tik miestelio bet ir rajono lygmeniu. Psichologė Aušra Jakavičienė savo paskaitėlėje skatino jaunimo pasitikėjimą savimi ir baimių įveikimą. Apie tikslo siekimą pasakojo žurnalistas Darius Mikelionis bei studentė Aistė Bakaitė.Stovykloje dalyvavo apie 20 vaikų iš Gelgaudiškio ir kitų rajono vietų. Ši stovykla – tikslingas siekis užsiimti su jaunimu ir skatinti jų pasitikėjimą savimi, iniciatyvumą savo miestelyje. Nuo 2004 metų tose pačiose patalpose veikia Vaikų dienos centras, kurio jauniausieji dalyviai taip pat aktyviai ir noriai įsiliejo ir dalyvavo stovyklos metu jiems organizuojamuose užsiėmimuose.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos