Algis M. iš Šakių: „Dirbu privačioje firmoje darbininku Kaune. Teismo sprendimu iš manęs priteista paskolos suma, kurią aš buvau pasiskolinęs iš pažįstamo ir laiku nesugrąžinau. Pagal teismo sprendimą iš mano atlyginimo darbovietės buhalterija kas mėnesį išskaičiuoja po 20 proc. algos.  Dabar mano žmona padavė mane į teismą dėl alimentų vieno vaikui išlaikymui.  Norėčiau sužinoti kiek maksimaliai gali išskaičiuoti iš atlyginimo.

Atsakymas.  Nežiūrint į tai, kad iš Jūsų yra priteista skola ir darbovietėje iš atlyginimo yra išskaičiuojami pinigai, vis viena privalote vykdyti savo, kaip tėvo pareigas ir duoti lėšų vaiko išlaikymui.

Atsakant į Jūsų klausimą iš esmės, paaiškiname, kad šieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų antstolis pradeda skolininko darbdaviui pateikdamas vykdomąjį dokumentą kartu su patvarkymu vykdyti vykdomąjį dokumentą. Patvarkyme nurodoma, kokius veiksmus privalo atlikti darbdavys: nurodomas išskaitymų iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų dydis, periodiškumas, kaip turi būti pasielgta su išskaitytais pinigais.

Antstolio reikalavimu darbdaviai privalo  per  nustatytą terminą pateikti duomenis apie tai, ar skolininkas pas juos dirba ir koks jo mėnesinis darbo užmokestis.
 
Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir iš kitų jam prilygintų išmokų bei davinių dydis apskaičiuojamas imant pagrindu skolininkui išmokėti priskaičiuotas sumas, atskaičius iš jų mokesčius (privalomąsias įmokas).
Iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos, šitaip:

1) išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą, – iki penkiasdešimties procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas;

2) visų kitų rūšių išieškoms, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas, – dvidešimt procentų;

3) pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip penkiasdešimt procentų.

Žinotina, kad pagal įstatymą darbo užmokesčiui yra prilyginamos ir šios pajamos: 1) grynosios pajamos už darbą žemės ūkyje; 2) autorinis atlyginimas; 3) stipendijos; 4) sumos, gautos atlyginti žalai, padarytai suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą; 5) laimėjimai loterijose, konkursuose, varžybose; 6) dividendai; 7) pensijos.

Pagal Civilinio proceso kodekso 739 straipsnį, išieškojimai nevykdomi iš sumų, kurios priklauso  skolininkui kaip: 1) kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai nesilaikoma normalių darbo sąlygų;

2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves; 3) valstybinio socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpa;  4) valstybės pašalpa šeimoms, auginančioms vaikus; 5) socialinė pašalpa; 6) laidojimo pašalpa; 7) kitos tikslinės socialinės išmokos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčių šeimų (asmenų) šalpai, kai šeimos (asmenys) dėl objektyvių priežasčių neturi pakankamai pajamų pragyvenimui.

Perspėjame, kad tuo atveju jeigu asmuo, privaląs mokėti vaikams išlaikyti periodines išmokas, šių išmokų nemoka ir nedirba, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turtą.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos