Grupė laikraščio skaitytojų teiraujasi apie išankstinį ginčų nagrinėjimą ne teismo tvarka, nes yra girdėję, kad kai kuriais atvejais administraciniai teismai nepriima skundų, jei tos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos nebuvo laikytasi.

Atsakymas.  Iš tikrųjų, prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais turi būti ginčijami kreipiantis į  išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Tais atvejais, kai įstatymai numato privalomą ginčo išnagrinėjimą ne teismo tvarka, skundai pirmiausia paduodami institucijoms, ginčus nagrinėjančioms ne teismo tvarka.
 
Privalomai išankstinio ginčo ne teismo tvarka nagrinėjimo institucijose turi būti išnagrinėti šie ginčai:

Mokestiniai ginčai. Skundas dėl mokestinio ginčo, kilusio tarp mokesčio mokėtojo  ir vietos mokesčių inspekcijos (MI) paduodamas per vietos MI Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (adresas: Vasario 16-osios g. 15, Vilnius) per 20 dienų po to, kai mokesčio mokėtojui buvo įteiktas MI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, o jei šis sprendimas buvo išsiųstas registruotu laišku, terminas pradedamas skaičiuoti penktą darbo dieną po išsiuntimo. Nesutikdamas su VMI prie FM sprendimu, mokesčių mokėtojas per 20 dienų nuo skundžiamo sprendimo gavimo dienos arba per 20 dienų nuo termino sprendimui priimti pasibaigimo dienos gali jį skųsti Mokestinių ginčų komisijai (adresas: Vilniaus g. 27, LT-01119 Vilnius), pateikdamas skundą per VMI prie FM, arba tiesiogiai Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Dėl MGK sprendimo mokesčių mokėtojas turi teisę paduoti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui ne vėliau kaip per 20 dienų po MGK sprendimo gavimo dienos.

Ginčai dėl VĮ Registrų centro teritorinio skyriaus priimtų sprendimų.
Asmuo, nesutikdamas su VĮ Registrų centro teritorinio skyriaus sprendimu, skundą VĮ Registrų centrui (V. Kudirkos g. 18, Vilnius) paduoda per vieną mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos. Norėdamas skųsti VĮ Registrų centro sprendimą, asmuo turi per 20 dienų kreiptis į apygardos administracinį teismą.

Ginčai dėl nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertė. Skundai pateikiami turto vertintojui – VĮ Registrų centrui (adresas: Kudirkos g. 18, Vilnius) per vieną mėnesį nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo. Nesutikdamas su VĮ Registrų centro sprendimu, asmuo per 20 dienų nuo jo gavimo dienos gali pateikti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Ginčai dėl įgaliotų institucijų sprendimų, veiksmų, neveikimo, susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo. Skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo bei žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų atitikties įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams pagal Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d. nagrinėja  apskričių viršininkai ir Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos (adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius). Skundas apskrities viršininkui turi būti paduotas per 30 dienų nuo skundžiamo sprendimo gavimo dienos. Apskrities viršininko sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų Nacionalinei žemės tarnybai prie LR ŽŪM. Asmuo, nesutikdamas su šios tarnybos sprendimu, per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos gali paduoti skundą administraciniam teismui.

Ginčai dėl neįgalumo  lygio  ir darbingumo lygio nustatymo. Skundas dėl Neįgalumo  ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) sprendimo gali būti paduodamas ne vėliau kaip  per 30 dienų nuo raštiško NDNT priimto sprendimo gavimo dienos Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. GK sprendimas gali būti skundžiamas per 20 dienų nuo jo gavimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Ginčus dėl muitų teisės aktų taikymo ginčus nagrinėja Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos (adresas: A. Jakšto g. 1/25, Vilnius). Muitinės departamento sprendimas per 1 mėnesį nuo jo gavimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Ginčus dėl teritorijų planavimo procesų ir procedūrų tvarkos pažeidimo nagrinėja apskrities viršininko administracija. Asmuo, nesutikdamas su apskrities viršininko administracijos atsakymu, gali su skundu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie LR Aplinkos ministerijos (adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius). Jei inspekcijos atsakymas neigiamas, asmuo su skundu per 20 dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali kreiptis į administracinį teismą.

Dėl mokesčių inspekcijos sprendimų ar veiksmų (neveikimo), mokesčių, kitų privalomų mokėjimų klausimais, išskyrus mokestinius ginčus, skundas gali būti paduodamas pasirinktinai: Mokestinių ginčų komisijai arba tiesiogiai administraciniam teismui.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) ir jos teritorinių skyrių sprendimų ar pareigūnų veiksmų (neveikimo) teisėtumo — VSDFV (adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius). Skundai dėl VSDFV administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmų pateikiami per 30 kalendorinių dienų, o dėl sprendimų – per 3 metus nuo tos dienos, kurią juridinis ar fizinis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie pažeistą teisę arba priimtą sprendimą. Skundą dėl nepriimto sprendimo juridiniai ar fiziniai asmenys turi teisę pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas. VSDFV sprendimai per 20 dienų gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Prenumeruok E-laikraštį!


BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos