Jonas P.: „Esu valstybės tarnautojas. Vadovybė nori mane nubausti už tarnybinių pareigų neatlikimą ir reikalauja iš manęs tuoj pat parašyti pasiaiškinimą. Ar teisėti vadovybės reikalavimai? Kokia tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarka?

Atsakymas. Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką reglamentuoja LR Valstybės tarnybos įstatymo 29 ir 30 straipsniai, kurie nenumato jokių terminų per kiek laiko įtariamas tarnybiniu nusižengimu asmuo turi pateikti pasiaiškinimus. Šiuose straipsniuose numatoma, kad tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos, neįskaitant laiko, kurį valstybės tarnautojas nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo. Negalima skirti tarnybinės nuobaudos, jeigu nuo nusižengimo padarymo dienos praėjo 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba kai Seimo kontrolierius atlieka tyrimą, taip pat kai atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas. Šiais atvejais tarnybinė nuobauda turi būti skiriama ne vėliau kaip per trejus metus nuo nusižengimo padarymo dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad LR Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnyje paminėtos sąvokos „tarnybinis tyrimas“ ir "tarnybinis patikrinimas" yra ne tas pat. Jeigu pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas - tai tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos, neįskaitant laiko, kurį valstybės tarnautojas nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo ir negalima skirti tarnybinės nuobaudos, jeigu nuo nusižengimo padarymo dienos praėjo 6 mėnesiai. Jeigu būtų pradėtas tarnybinis patikrinimas, tarnybinė nuobauda galėtų būti skiriama ne vėliau kaip per trejus metus nuo nusižengimo padarymo dienos.

Tarnybinės nuobaudos skiriamos vadovaujantis LR Vyriausybės 2002-06-25 nutarimu Nr. 977 patvirtintomis Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklėmis. Šių Taisyklių 8 punktas nustato, kad valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių Taisyklių 7 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos gali pateikti už įstaigos personalo tvarkymą atsakingam asmeniui rašytinį paaiškinimą dėl tarnybinio nusižengimo. Tai reiškia, kad  valstybės tarnautojas, įtariamas padarius tarnybinį nusižengimą, turi teisę, o ne pareigą parašyti pasiaiškinimą.  Tuo atveju, jeigu valstybės tarnautojas nurodytu laiku paaiškinimo nepateikia, surašomas aktas, kurį pasirašo už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo ir du įstaigos valstybės tarnautojai.

Ginčai dėl tarnybinių nuobaudų yra sprendžiami teisme. Ta aplinkybė, kad tarnautojas  nerašė pasiaiškinimo, vėliau ginčijant nuobaudą, gali būti neigiamai traktuojama teisme.

 

Prenumeruok E-laikraštį!


BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos