A.M., K.S. iš Šakių: „Vis daugėja neatsiskaitymų, teismai priima sprendimus dėl priverstinio išieškojimo, kuriuos vykdo antstoliai. Girdėjome, kad antstolių imamos sumos yra labai didelės. Kaip yra iš tikrųjų?“

Atsakymas. Vykdymo išlaidų dydį nustato Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtinta „Sprendimų vykdymo instrukcija“.

Vykdymo išlaidos skirstomos į: 1) bendrąsias vykdymo išlaidas; 2) vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu;  3) atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą.

Išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui bendrąsias vykdymo išlaidas. Bendrosios vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui, jei antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą. Jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, bendrųjų vykdymo išlaidų neapmoka, antstolis atsisako priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, išskyrus kai kuriuos  Instrukcijoje nustatytus atvejus.

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos