Pirmadienį naujasis administracijos direktorius Dainius Grincevičius, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė bei UAB „Šakių komunalinis ūkis“ inžinierius Giedrius Pulokas sprendė, kokių veiksmų toliau imtis dėl Kudirkos Naumiesčio kultūros centro rekonstrukcijos defektų šalinimo.

Maždaug prieš tris mėnesius rajono valdžios atstovai su rekonstrukcijos darbus atlikusios UAB „Verslo bitė“ atstovu Giedriumi Skorupsku susitarė, kad jo atstovaujama įmonė iki gegužės pirmųjų dienų pateiks išvadas, kada bus atlikti defektų šalinimo darbai. Tačiau išvadų pateikimas užsitęsė kur kas ilgiau. Pagaliau sulaukus „Verslo bitės“ atsakymo buvo pastebėta, kad pateiktame rašte minimi ne visi defektai, kuriuos turėtų ištaisyti įmonė, pastebėta kitų neatitikimų. Pirmadienį posėdžiavę D. Grincevičius, G. Pulokas bei A. Papievienė nusprendė, kad dar kartą kreipsis į „Verslo bitę“ ir mėgins susitarti, kad defektai būtų pašalinti kuo greičiau.
Kaip informavo savivaldybės Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių šiemet deklaruota mažiau, pretendentų į tiesiogines išmokas skaičius taip pat sumažėjo.

Šiemet iš viso pateiktos 2 tūkst. 647 paraiškos, deklaruotas plotas – 89 tūkst. 650 ha.

Palyginti su 2016 m., šiemet pateikta 241 paraiška mažiau, deklaruotas plotas sumažėjo 6 tūkst. 504 ha.
Iki šių metų lapkričio 15 d. rajono gyventojai privalo sumokėti žemės nuomos mokesčius už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu. Rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyti nauji mokesčių tarifai.

Už žemės ūkio paskirčiai išnuomotą žemę – 3,0 proc. žemės vertės; kitoms reikmėms išnuomotą žemę – 2,5 proc. žemės vertės; žemei prie daugiabučių namų – 1 proc. žemės vertės; apleistai ir nenaudojamai visų paskirčių žemei – 4 proc. žemės vertės. Nuo žemės nuomos mokesčio atleidžiami mokėtojai, kurių mokėtinas mokestis neviršija 2 eurų. Žemės nuomos mokesčio nereikia trejus metus mokėti verslo įmonėms, pasirašiusioms investicijų sutartis dėl verslo plėtros Šakių miesto pramonės teritorijos zonoje.
darbo birza
Lietuvos darbo biržos duomenimis, šiuo metu viena paklausiausių profesijų Lietuvoje yra slaugos specialistai. Darbo biržos specialistų turimais duomenimis, Šakių rajone greičiausiai...

(Daugiau paskaityti galite liepos 14 dienos laikraštyje arba po savaitės internete)
bulves derlius
Nuotr. Nors šiemet bulviakasis prasidėjo dviem savaitėm vėliau, bulvių augintojai džiaugiasi ankstyvųjų bulvių derliumi.

Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Bulves auginantys ūkininkai sako, kad...

(Daugiau paskaityti galite liepos 18 dienos laikraštyje arba po savaitės internete)
investuotojai
Nuotr. Iš kairės: Mantas Puskunigis, Donatas Varnauskas, UAB „Nemira“ komercijos direktorius Arminas Liubinas  ir Paulius Puskunigis iš rajono vadovų išgirdo pažadus sudaryti tinkamas sąlygas verslo investicijoms į rajoną pritraukti.


Violeta SEREDŽIUVIENĖ

Kaune įsikūrusi UAB „Nemira“, gaminanti medinius skandinaviško tipo namelius ir plečianti gamybos apimtis, nuo rugpjūčio 1d. atidarys savo gamyklos padalinį Šakiuose. Pasak bendrovės komercijos direktoriaus Armino Liubino...

(Daugiau paskaityti galite liepos 18 dienos laikraštyje arba po savaitės internete)
Rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į tai, kad kai kurios rajono įmonės nesilaiko naujuoju Alkoholio kontrolės įstatymu įtvirtintų nuostatų, nuo šių metų liepos 1 d. neterminuotam laikotarpiui sustabdė licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą penkioms rajono įmonėms.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sustabdyta Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvui, Edminos Ambrazaitienės bei Vidos Gustienės įmonėms, UAB „Šakių Nemunas“ ir UAB „Begaris“. Pagal pačių įmonių pateiktus prašymus nuo šių metų liepos 1 d. neterminuotam laikotarpiui yra sustabdytas licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas Aldonos Markevičienės įmonės kavinei bei Šakių rajono Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės degalinės parduotuvei.
Liepos 11 d. Seimas po ilgų diskusijų, ginčų bei miškininkų rengtų protesto akcijų priėmė Miškų įstatymo pataisas, kuriomis nuspręsta atsisakyti konkretaus miškų urėdijų skaičiaus nustatymo. Ir toliau kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose vykdys miškų urėdijos. Pagal iki šiol galiojusią tvarką Lietuvoje veiklą vykdo 42 miškų urėdijos.

Seimas priimtame įstatyme taip pat reglamentavo iš valstybinių miškų pagamintos žaliavinės medienos, miško kirtimo liekanų ir nenukirsto miško mažmeninės ir didmeninės prekybos tvarką. Pagal naujas nuostatas didmeninė prekyba valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis bus vykdoma per elektroninę medienos pardavimo sistemą organizuojant aukcionus ilgalaikėms (nuo 3 iki 10 metų trukmės), pusmetinėms (6 mėnesių trukmės) ir trumpalaikėms (iki 3 mėnesių trukmės) sutartims sudaryti. Mažmeninėje prekyboje galės būti parduodama iki 7 proc. metinės pagrindinių miško kirtimų normos ir miško tarpinio naudojimo apimties. Mažmeninėje prekyboje bus parduodamas nenukirstas miškas ir žaliavinė mediena, prioritetą teikiant malkinės medienos pardavimui gyventojams.

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos