baneris leidinys

domeikiene
Nuotr. Po tris mėnesius trukusio tyrimo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Asta Domeikienė pristatė savivaldybei UAB „Šakių komunalinis ūkis“ veiklos audito ataskaitą.

Rita PLAUŠINAITYTĖ-ŠERKŠNIENĖ

Spalio 25 d. rajono tarybos nariai pritarė savivaldybės administracijos prašymui atlikti įmonės UAB „Šakių komunalinis ūkis“ veiklos auditą, kad būtų įsitikinta, dėl kokių priežasčių ši įmonė garma į bedugnę. Rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba ataskaitą apie įmonės veiklą pateikė dar praėjusių metų gruodžio 28 d. Joje, kaip ir tikėtasi, pasitvirtinę visi įtarimai, dėl ko ši įmonė nuo pat jos įkūrimo pradžios (nuo 2014 m.) dirba nuostolingai.

Kaip rašoma savivaldybės kontrolierės Astos Domeikienės pateiktame įmonės veiklos vertinime, šlubčioti įmonė pradėjo jau vien dėl nekorektiško ir neskaidraus įmonės steigimo organizavimo. Dar tada, kai 2014 m. rajono taryba pavedė UAB „Šakių vandenys“ parengti įmonės atskyrimo sąlygas, ta pati taryba taip pat patvirtino, kad pagrindinis akcininkas (administracijos direktorius) nereikalauja, jog būtų rengiama bendrovės vadovo ataskaita apie įmonės atskyrimą. Tokiu būdu buvo ignoruojamas Akcinių bendrovių įstatymo 67 straipsnio reikalavimas ir sudarytos sąlygos vienam asmeniui (UAB „Šakių vandenys“ direktoriui) priimti vienasmenius nekontroliuojamus ir nevertinamus sprendimus.

Kaip teigiama audito išvadose, sukūrusi UAB „Šakių komunalinis ūkis“, savivaldybė neužtikrino veiksmingo ir produktyvaus įmonės politikos ir strategijos formavimo. Nei savivaldybė, nei pati įmonė nėra aiškiai įvardijusi vykdomų veiklų, tikslų ir uždavinių, strategijų ir siekiamybių pagal savo funkcijų specifiką. Nesukurta veiklos rodiklių vertinimo sistema, kuri motyvuotų tiek vadovą, tiek pavaldinius siekti geresnių rezultatų. Neapibrėžtas svarbios informacijos apie įmonę viešinimas. Dėl šių priežasčių auditorei buvo sunku įvertinti, ar bendrovės veikla strategiškai yra reikalinga ir naudinga mūsų rajono gyventojams.

Kontrolės ir audito tarnybos išvadose teigiama, kad įmonės valdysena ir kontrolė taip pat buvo nerezultatyvi. Kaip sakoma kontrolierės išvadose, norint efektyviai valdyti tokias bendroves, reikalinga valdyba, o tokio organo šioje bendrovėje nebuvo. Įmonės įstatuose buvo numatyta, kad bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis bendrovės valdymo organas – vadovo pareigas einantis direktorius. Ir apskritai – nuo bendrovės įsteigimo prieš ketverius metus jos akcijas valdo bei savininko funkcijas įgyvendina jau penktas administracijos direktorius, bendrovei vadovauja trečias vadovas, o buveinė persikėlė šių metų pabaigoje jau į trečias patalpas.

Kaip jau ne kartą buvo minėta savivaldybės administracijos vadovų, tą patvirtina ir audito išvados, kad šioje bendrovėje buvo neorganizuota ir neefektyvi įmonės vidaus kontrolės sistema ir pareigybių paskirstymas. Auditorės nuomone, 2015–2017 metais nebuvo optimaliai formuojamas personalas, nesiekta, kad jo teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos būtų kompetentingos ir su kuo mažiausiomis sąnaudomis. Tai sąlygojo ir įmonės atskyrimo metu gautos teisės bei pareigos, kylančios iš darbo santykių bei beviltiškų skolų, netinkamo, nereikalingo ir nudėvėto turto perėmimas, kuris vėliau buvo realizuotas.

Kontrolės ir audito tarnybos nuomone, visi šie išvardyti veiksniai ir lėmė netvarius įmonės finansinius rodiklius, kurių pagerinimui nepadėjo netgi 2017 m. rajono tarybos priimtas sprendimas 30 tūkst. eurų padidinti įmonės įstatinį kapitalą. Tai, anot auditorės, pagerino finansinius rodiklius tik laikinai, bet neišsprendė pagrindinių problemų. Pateikdami savo rekomendacijas savivaldybės administracijos direktoriui auditoriai sako, kad jis turėtų apskritai įvertinti šios įmonės reikalingumą ir naudą rajono gyventojams, tinkamai reglamentuoti įmonės veiklas, tikslus, strategiją ir nustatyti, kas savivaldybės administracijoje yra atsakingi už įmonės veiklos priežiūrą. Kontrolierė UAB „Šakių komunalinis ūkis“ direktoriui Algirdui Naujokaičiui turi taip pat ne vieną rekomendaciją. Pirmiausia direktorius turėtų sukurti efektyvią vidaus kontrolės sistemą, kurioje darbuotojams būtų aiškiai paskirstytos pareigos, atsakomybės ir pavaldumas, darbo užmokestis nustatytas pagal pasiektus rezultatus ir t.t. Direktoriui rekomenduojama papildyti finansinės apskaitos politiką valdymo apskaitos tvarkomis ir taisyklėmis bei užtikrinti raštvedybos organizavimą įmonėje, dokumentų rengimą ir apsaugą pagal galiojančius teisės aktus.

Kaip sako rajono meras Edgaras Pilypaitis, sunku pasiekti, kad įmonė būtų rentabili, kai ji nuo pat pradžių kliba, ką ir patvirtino audito tarnybos išvados. Dėl įmonės ateities turės apsispręsti patys tarybos nariai, tačiau, pasak rajono vadovo, reikia nepamiršti, kad savivaldybė yra įpareigota įgyvendinti tam tikras funkcijas, kurias dabar atlieka ši bendrovė (daugiabučių administravimas, renovacijos administravimas). Tad panaikinus įmonę gali būti taip, kad teks vis tiek steigti kažkokius papildomus etatus ar kažkam kitam deleguoti tas funkcijas, o tai gal ir nebūtų pigiau negu dabar reabilituoti jau veikiančią įmonę.

„Čia reikia labai gerai iš visų pusių apgalvoti, kas būtų naudingiau gyventojams, kad neatsitiktų taip, kad daugiabučių namų gyventojų interesų tenkinimui tektų aukoti visų mokesčių mokėtojų pinigus, gelbėjant įmonę, bet ir jos vykdomas veiklas turime užtikrinti. Lauksime ir iš paties bendrovės vadovo pasiūlymų, kokią strategiją, kalbant apie įmonės reabilitavimą, jis pasiūlys“, – sakė meras.

Savivaldybės Kontrolės komiteto pirmininkas, tarybos narys Mindaugas Tarnauskas sako nesuprantantis, kodėl savivaldybės administracija apskritai tiek daug laiko laukė nespręsdama šio klausimo.

„Audito tarnyba dar kartą patvirtino tokius pat faktus kaip ir prieš porą metų įmonės veiklą tyrusi sudaryta speciali komisija. Nesuprantu, kam tiek laiko reikėjo delsti sprendžiant šį klausimą? Aš sutinku su audito rekomendacijomis, kad reikia įvertinti aplskritai šios įmonės reikalingumą ir naudą, bet paties audito analizė, tiriant tam tikras įmonės atliekamas funkcijas, galėjo būti ir išsamesnė“, – kalbėjo apie auditorės pateiktas išvadas Kontrolės komiteto pirmininkas M. Tarnauskas.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos