baneris leidinys

Daugiau nei metus atliekų tvarkymo įmonė „Žalvaris“ visiems sutartis pasirašiusiems klientams, priduodantiems aplinkai pavojingas atliekas - automobilių akumuliatorius, amortizatorius, kuro, tepalo ir oro filtrus - organizuoja loteriją, kurios metu galima laimėti pietus pasirinktoje kavinėje. Šią savaitę sėkmė nusišypsojo Šakių autoklubo „Rolinas“ vadovui Linui Baltrušaičiui.
 
Pridavęs aplinkai pavojingas atliekas, kiekvienas UAB „Žalvaris“ klientas išsitraukia bilietą, kurio numeris registruojamas internete. Radijo laidos M-1 metu išaiškinami du loterijos laimėtojai, kuriuos UAB „Žalvaris“ pasirinktoje kavinėje pavaišina pietumis už 145 eurus (500 litų).

Pirmą kartą tokia sėkmė nusišypsojo mūsų krašto autoklubui „Rolinas“, 2013 metais įsikūrusiam Kuodžių kaime. Jo vadovas neslėpė, kad laimėti pietų nesitikėjo, nes UAB „Žalvaris“ loterijoje dalyvauja labai daug šalies įmonių ir klubų. Tiesa, L. Baltrušaitis teigė dar nenusprendęs, kurioje Šakių kavinėje jis ir dar du klubo nariai norėtų papietauti,  ar prizą išnaudotų vienu kartu pasikvietę draugų, ar keletą kartų apsilankytų pasirinktoje vietoje.
 
„Draugo“ inf.
Vasario 24 dieną Vilniuje surengtas visuotinis pieno gamintojų suvažiavimas. Susirinkusieji valdžiai pagrasino, kad nepagerėjus situacijai pieno sektoriuje, gali būti imamasi ir radikalių priemonių,- blokuojami keliai, rengiamos kitos akcijos.
 
Suvažiavime dalyvavo ir gausus būrys Šakių rajono ūkininkų, pieno gamintojų. Žemės ūkio bendrovių atstovai šiame renginyje įžiūri ir tam tikrą politinį atspalvį. Rajono ūkininkai, dalyvavę suvažiavime, teigė, kad smulkiems pienininkystės ūkiams gresia bankrotai, nes Lietuvoje pienas superkamas mažiausia kaina ES, o jo gamintojai gauna mažiausias tiesiogines išmokas. Suvažiavime dalyvavo žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, įvairių šalies žemdirbių organizacijų vadovai, svečiai.
 
„Draugo“ inf.
mikelionisVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Praėjusių metų pabaigoje, kuomet UAB “Šakių vandenys” buvo išskaidyta į dvi savarankiškas įmones, oficialiai savarankišką veiklą pradėjo naujoji savivaldybės uždaroji akcinė bendrovė „Šakių komunalinis ūkis”.  Prognozuota, kad naujajai įmonei gali būti sunku startuoti dėl ribotų finansinių galimybių. Taigi, apie tai, ar pavyko jau du mėnesius dirbančios naujosios bendrovės administracijai įveikti prognozuotus sunkumus ir ar sulauks šakiečiai teigiamų permainų paslaugų sferoje, kalbamės su „Šakių komunalinio ūkio“  direktoriumi Dariumi Mikelioniu.
 
Nuotr. Bendrovės direktorius D. Mikelionis neslepia, jog iš finansinės „duobės“ ropštis sekėsi gana sunkiai, tačiau administracija  jau mato bendrovės ateities viziją.
 
Du pirmieji šių metų mėnesiai, įmonės vadovo D. Mikelionio teigimu, buvo skirti pagrindiniams organizaciniams darbams.„Lengva nebuvo, nes iki sausio pabaigos naujoji įmonė kasoje neturėjo nė vieno cento. Tad daugelį pradinių ūkinių veiklų vykdėme tiesiog skolon. Darbuotojų sutikimu atidėjome ir priskaičiuotų atlyginimų už vieną praėjusių metų gruodžio mėnesio darbo dieną išmokėjimą, tarėmės su SODRA ir VMI, kad atidėtų mėnesiui mokestinius įsipareigojimus“,- atvirai apie nelengvą įmonės veiklos pradžią kalbėjo D. Mikelionis. Anot jo, situacijos niekas nedramatizavo, nes visi žinojo, kad jau vasario pradžioje įmonė pradės gauti šiokių tokių lėšų. „Viena didesnių blogybių yra tai, jog už suvartotą elektros energiją privalome apmokėti iki nustatyto termino, o lėšos iš butų savininkų į įmonės kasą sugrįžta per mėnesį. Kaip rodo praktika, apie 20 proc. nemokių klientų ir toliau didina jų butų atžvilgiu besikaupiančių skolų kiekį, o tuo tarpu įmonei šis finansinis įsipareigojimas per mėnesį  sudaro ne mažiau kaip 2500 eurų nuostolį“,- apie iškylančias problemas kalbėjo D. Mikelionis. Jis neslėpė, jog ir šiuo metu įmonė negali skirti lėšų rimtesnei buhalterinei apskaitos programai įsigyti, todėl daugelį buhalterinių ir apskaitos darbų darbuotojai atlieka „rankiniu“ būdu. Beje, bendrovė gyventojų patogumui sudarė sutartis dėl galimybės apmokėti už įmonės teikiamas paslaugas Lietuvos pašto padaliniuose ir „Maxima“ parduotuvėse. „Deja, neturime bazės technikai, statybinėms medžiagoms laikyti, darbuotojams persirengti ir kitiems poreikiams. Tam tikra savo teritorijos dalimi kol kas mums leidžia naudotis „Šakių vandenys“,- sakė pašnekovas.
Vasario trečią ir šeštą dienomis visos Lietuvos miškuose nuo ryto zujo didesnės ar mažesnės grupelės žmonių, skaičiuojančių sniege paliktus vilkų ir lūšių pėdsakus. Plėšriųjų žvėrių apskaitą vykdė ir Šakių rajono miškininkai, kuriems talkino medžiotojai, visuomeninių organizacijų atstovai.
 
Lietuvoje vilkų populiacijos valdymo ir apsaugos principus nustato Vilko (Canis lupus) apsaugos planas, patvirtintas aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu. Vadovaujantis šiuo planu, Lietuvos vilkų populiacijos būklė vertinama kasmet pagal vilkų apskaitos rezultatus. Praėjusiais metais vilkų populiacijos apskaita nevyko dėl gamtinių priežasčių,- nebuvo sniego. Šiemet, siekiant kuo tiksliau sužinoti ir įvertinti vilkų skaičių Lietuvos teritorijoje, jų populiacijos apskaita buvo vykdoma ne tik valstybiniuose, bet ir privačiuose miškuose. Vilkų apskaitos metu buvo renkami duomenys ir apie lūšių populiacijos dydį bei jų paplitimą.
andziukeviciuteAsta GVILDIENĖ
 
Kovo 5 dieną rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko susitikimas su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Investicijų plėtros departamento projektų vadove Giedre Urbonavičiūte ir regionų plėtros vadove Rugile Andziukevičiūte. Jo metu buvo siekiama nustatyti stipriąsias rajono puses – galimas investicijų pritraukimo sritis, ištirti investicinės aplinkos problemas ir numatyti priemones, kaip jas būtų galima išspręsti.
 
Nuotr. R. Andziukevičiūtė trumpai apžvelgė rajono investicines galimybes ir palyginusi jas su Marijampolės regiono duomenimis pasiūlė susikoncentruoti ties trimis pagrindinėmis šakomis – mediena (baldais), maisto perdirbimu ir žemės ūkiu.
 
Susitikime su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ specialistėmis dalyvavo verslo atstovai, rajono savivaldybės skyrių vedėjai, Verslo informacijos centro darbuotojai. Mūsų savivaldybė - viena iš 30 laimingųjų, kuriose šiuo metu įgyvendinamas „Investuok Lietuvoje“ projektas „Regionų investicinės plėtros mokymai.“ Juo siekiama gerinti investicinį klimatą regionuose ir taip prisidėti prie veikiančių investuotojų veiklos plėtros, skleisti gerąją patirtį įgyvendinant „Kurk Lietuvai“ savivaldybėse programą, paruošti investuotojams kokybišką informaciją apie galimybes regionuose, prižiūrėti ir inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie riboja ir lėtina įmonių plėtrą.
ukininkaiVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Dar tik pavasarėja, tačiau žemės ūkio specialistai jau prognozuoja, jog šiemet puikiai peržiemoję žiemkenčių pasėliai ūkininkams žada puikų derlių. Spėjama, kad šiemet šalyje gali būti prikultas rekordinis kviečių kiekis, kadangi vien žieminių javų praėjusių metų rudenį buvo pasėta apie 764 tūkst. hektarų. Mūsų rajono ūkininkai pernai žieminiais javais užsėjo daugiau nei 38 tūkst. ha pasėlių, iš jų žieminių kviečių – 33 tūkst. 400 hektarų.
 
Nuotr. Rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Albertas Navarskas (dešinėje) pakvietė žemdirbius  atsakingai žiūrėti į vieną svarbiausių pavasario darbų,-  žemės ūkio technikos apžiūras.
 
Šakių rajono žemdirbiai susirinkę į tradicinį ūkininkų pasitarimą džiūgauti dar neskubėjo,- nežinia, kokių netikėtumų gali iškrėsti gamta. Rajono ūkininkų manymu, kol kas gana gražūs žieminių javų pasėliai gali nukentėti nuo pavasarinių liūčių. Visgi šiuo metu pirmiausia visus domina Kaimo plėtros 2014 -2020 metų programos priemonės. Ūkininkus šiek tiek baugina paramos priemonių naujosios taisyklės ir kitos permainos. Daugiausia neaiškumų kyla dėl naujųjų Žalinimo reikalavimų. Apie tai diskusijos tarp ūkininkų ir Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alfrido Vigelio bei seniūnijų žemės ūkio specialistų virė dar net neprasidėjus oficialiam susirinkimui. Naujuoju finansiniu laikotarpiu Žalinimo reikalavimai bei tiesioginių išmokų mokėjimo tvarka yra iš esmės pasikeitusi. Šiuo naujuoju etapu ypatingas dėmesys bus skiriamas klimato kaitos ir taršos mažinimui, gyvūnų rūšių saugojimui. Svarbu bus ir tai, kaip paramos siekiantis ūkininkas yra pasiruošęs tausoti aplinką, ar kreipiasi jis į Žemės ūkio konsultavimo tarnybą ir naudojasi paslaugomis, kurios susiję su gamtosauga, aplinkos saugojimu. Kaip pastebėjo Žemės ūko skyriaus vedėjas A. Vigelis, su visais naujais Žalinimo reikalavimais ir specialia skaičiuokle ūkininkai gali susipažinti Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje. „Kadangi įsigaliojo nauja tiesioginių išmokų mokėjimo tvarka, reikėtų išsiaiškinti visus kylančius neaiškumus ir žinoti, kaip reikia elgtis, kad vėliau neprarastumėte tiesioginių išmokų“,- įspėjo ūkininkus A. Vigelis.
pukinskieneVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Po gana ilgo laukimo, šių metų vasario 13 dieną šalies žemdirbius pasiekė gera žinia, -Europos Komisijos sprendimu buvo patvirtinta naujoji Lietuvos kaimo plėtros 2014 -2020 metų programa.  Kokios permainos ir naujovės laukia šakiečių ūkininkų naujuoju finansiniu 2014-2020 metų laikotarpiu, kalbamės su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių  rajono biuro vadove, ekonomiste  Aušrele Pukinskiene.
 
Pasak Šakių biuro vadovės A. Pukinskienės, naujuoju finansinės paramos laikotarpiu laukiama nemažai permainų,-  numatyta nauja paramos teikimo tvarka ir naujos taisyklės, kurių galutinio patvirtinimo dar laukiama. Šiuo metu jau paviešinti paraiškų priėmimo grafikai. Nuo kovo pradžios iki balandžio pabaigos vyks paraiškų priėmimas dėl paramos gyvenamųjų namų asbestinių stogų dangai pakeisti. Jaunųjų ūkininkų ūkių įsikūrimui paraiškų priėmimas numatytas balandžio mėnesį, valdų modernizavimui - gegužės ir birželio mėnesiais. Dėl paramos smulkiesiems ūkiams paraiškų priėmimas numatytas balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais. „Daugiausia paraiškų , kaip ir ankstesniais metais, tikimasi sulaukti pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Drąsiau šakiečiams reikėtų naudotis parama smulkiesiems ūkiams. Aktyvesni galėtų būti rajono ūkininkai, teikdami paraiškas pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“. Deja, ši parama nėra tokia populiari, kokia turėtų būti žvelgiant iš rajono strateginių pozicijų. Apskritai, paramos priemonių spektras gana platus. Kaip rodo patirtis, bene aktyviausiai rajono ūkininkai dalyvauja valdų modernizavimo priemonėse“,- apie rajone vyraujančias paramos priemones kalbėjo A. Pukinskienė.
Praėjusią savaitę, vasario 6 dieną, į rajono savivaldybės salę susirinko gana nedidelis būrelis rajono ūkininkų. Tradicinio susirinkimo metu aptari keli pagrindiniai klausimai.
Ūkininkų sąjungos Šakių skyriaus pirmininkas Rimantas Valiukas kalbėjo apie krizinę situaciją, į kurią pateko pieno gamintojai dėl nuolat mažėjančių pieno supirkimo kainų. Kadangi pieno perdirbėjai su gamintojais nepasirašo ilgalaikių sutarčių, kainas gali keisti kada panorėję. Lietuvos pieno gamintojų asociacijos  duomenimis, mūsų šalyje pienas superkamas dukart pigiau nei ES šalių vidurkis. Susidarius gana sudėtingai situacijai pieno sektoriuje, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos sprendimu, vasario 24 d. Kėdainiuose bus organizuojamas visuotinis pieno gamintojų suvažiavimas. Pienininkai neslepia, jog jei ir po suvažiavimo niekas nepasikeis, teks Vilniaus link važiuoti su traktoriais. Suvažiavime ketina aktyviai dalyvauti ir Šakių rajono atstovai, bus organizuojama bendra ūkininkų kelionė autobusu.

Kaip sakė Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfridas Vigelis, vasario 11 dieną, 16 valandą, Šakių rajone lankysis žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, tad žemdirbiams bus puiki proga pateikti jai klausimus visomis aktualiausiomis žemdirbiškomis temomis. Šiuo metu ministerija Vyriausybei jau yra pateikusi projektą dėl  žymėto dyzelino akcizo kompensavimo tvarkos pakeitimų.

Susirinkime dalyvavo Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai.  Vyriausiasis veterinarijos gydytojas – inspektorius Algimantas Samajauskas plačiau kalbėjo apie Europoje besiplečiantį paukščių gripą, tad pavasariop rajono ūkininkams, auginantiems paukščius, reikėtų būti itin atidiems ir laikytis visų atsargumo priemonių. Neišnyko ir afrikinio kaulių maro grėsmė. Nustatomi vis nauji susirgimų atvejai. Laimė,  kol kas užkratas Šakių rajono nepasiekė.
 
„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos