baneris leidinys

padangu centrasAsta GVILDIENĖ
 
Kasmet lapkričio 10 dieną įsigalioja draudimas eksploatuoti transporto priemones su vasarinėmis padangomis. Prieš penketą metų Girėnuose prie pagrindinio Šakiai – Kaunas kelio įsikūrusio „Padangų centro“ savininkas Tomas Pažereckas tvirtino, kad padangų keitimo bumas prasideda paskutiniąją spalio ir baigiasi antrąją lapkričio savaitę. Tada klientų patogumui tenka padirbėti ilgiau, neskaičiuojant valandų.
 
Nuotr. Įprastai „Padangų centre“ darbuojasi vienas Ernestas, o bumo metu jam reikia pagalbininko.
 
Darbo netrūksta
 
Kasmet lapkričio pradžioje prie autoservisų išsirikiuoja eilės automobilių. Ne išimtis ir šie metai. Nors stulbinamai šiltas ruduo dar šaltuku negąsdina, o stropiausi vairuotojai jau pakeitė savo automobilių vasarines padangas į žiemines, tačiau ir šiandien darbo autoservisų darbuotojams netrūksta.  Jei įprastai „Padangų centre“ galime rasti tik vieną darbuotoją Ernestą, tai bumo metu jam į pagalbą ateina pagalbininkas, padėti neatsisako ir pats serviso savininkas.
Spalio 23 dieną rajono savivaldybės taryba nusprendė nuo 2015 metų sausio 1 dienos nustatyti fiksuotus pajamų mokesčio dydžius ir patvirtino lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2015 metų vykdomai veiklai, rūšių ir dydžių sąrašą.
 
Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 str. 4 d., gyventojas, besiverčiantis veikla, įtraukta į individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, gali už pajamas, gautas iš tokios veiklos, pasirinkti mokėti fiksuotą pajamų mokesčio dydį.

Fiksuotus pajamų mokesčio dydžius nustato savivaldybės taryba, tačiau šie dydžiai negali būti mažesni už pajamų mokestį, apskaičiuojamą nuo 12 minimalių mėnesinių algų. Kadangi nuo spalio 1 dienos minimali mėnesinė alga padidinta iki 1 tūkst. 35 Lt arba 300 Eur, tai 2015 metais minimalus fiksuotas pajamų dydis būtų 540 Eur (12 x 300 x 15 proc.).
Vyriausybė, siekdama mažinti nelegalaus darbo mastą, pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktiems įstatymų pataisų projektams, griežtinantiems atsakomybę įdarbinant ir dirbant nelegaliai.
 
Pataisomis numatoma, jog nustačius nelegalaus darbo atvejį, darbdavys turėtų sumokėti nelegaliai dirbusiam žmogui atlyginimą už darbą – ne mažesnį už minimaliąją algą ir ne mažiau kaip už tris mėnesius, o taip pat ir visus mokesčius.

Nelegaliai dirbusiajam ne tik būtų nutrauktas nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimas, bet jis taip pat privalėtų grąžinti gautas nedarbo socialinio draudimo išmokas už laiką, kai dirbo nelegaliai. Ši prievolė nebūtų netaikoma, jei asmuo apie nelegalų darbą pats praneštų institucijoms, vykdančioms nelegalaus darbo kontrolę. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis nelegalaus darbo apimtys Lietuvoje mažėja: 2011 metais buvo išaiškinti 1823 nelegalaus darbo atvejai, o 2013 metais – 1428.

Siekiant mažinti administracinę naštą darbdaviams, siūloma nustatyti, kad darbdavių žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities būtų privalomai tikrinamos tik pradedant veiklą, tai yra, atsisakyti šiuo metu privalomo pakartotinio atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

„Draugo” inf.
baniulieneVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Šį rudenį dažnas Šakių rajono gyventojas, gavęs pranešimą dėl žemės mokesčių mokėjimo, buvo nemaloniai nustebintas. Ne vienam metinis mokestis už turimą žemę išaugo dvigubai ar net trigubai. Pakomentuoti, kodėl šiemet buvo padidinti žemės mokesčių tarifai, paprašėme Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių skyriaus vedėją, atliekančią viršininkės funkcijas, Daivą Baniulienę.
 
- Dėl kokių priežasčių daugumai žemės mokesčio mokėtojų, lyginant su praėjusiais metais, šiemet žemės mokesčiai padididėjo net kelis kartus?
 
- Nuo praėjusių metų įsigaliojus naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymui, keitėsi žemės mokestinė vertė, nuo kurios skaičiuojamas žemės mokestis: žemės sklypo mokestine verte nuo šiol laikoma to sklypo vidutinė rinkos vertė, o atskirais atvejais - individualaus žemės vertinimo būdu nustatyta jos vertė. Mokėtina žemės mokesčio suma padidėjo dėl 2013–2016 metų mokestiniu laikotarpiu taikomų žemės mokestinės vertės pereinamojo laikotarpio nuostatų. Jei 2014 metų  mokestiniu laikotarpiu žemės sklypo (įskaitant ir apleistą žemę) 1 aro mokestinė vertė, palyginti su 2012 metais, padidėjo, tai dabar iš 2014 metų mokestinės vertės atimama 60 procentų vertės padidėjimo (2013 m. buvo atimama 80 proc.). Šios nuostatos bus taikomos dar dvejus metus, jei 2015 metų mokestiniu laikotarpiu žemės sklypo (įskaitant ir apleistą žemę) 1 aro mokestinė vertė, palyginti su 2012 metais, padidėja, tai iš 2015 m. mokestinės vertės bus atimama 40 procentų vertės padidėjimo. Taip pat jei 2016 m. mokestiniu laikotarpiu žemės sklypo 1 aro mokestinė vertė, palyginti su 2012 metais, padidėja, tai iš 2016 m. mokestinės vertės bus atimama 20 procentų vertės padidėjimo. 2017 metais žemės mokestis bus skaičiuojamas jau nuo visos žemės mokestinės vertės.
zivilePraėjusį antradienį „Mersure“ viešbutyje, Marijampolėje, buvo paminėta profesinė verslo atstovų šventė – Verslo diena. Jos metu vyko ekonomikos srityje dirbančių Lietuvos diplomatų, komercijos atašė, valstybės institucijų vadovų, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovų susitikimas su Marijampolės regiono verslininkais bei jaunų, neseniai savo verslą pradėjusių žmonių apdovanojimai.
 
R. Brazytės nuotr. Ž. Unguvaitytei apdovanojimą įteikė UAB „Mantinga“ generalinis direktorius Kęstutis Svitojus.
 
Pasak Verslo dienoje dalyvavusio rajono savivaldybės Regioninės plėtros skyriaus vedėjo Vito Girdausko, šiais metais šventės metu buvo nuspręsta pagerbti  ir paskatinti jaunuosius regiono verslininkus. Iš kiekvienos savivaldybės buvo pasiūlyta apdovanoti po vieną neseniai įsikūrusią ir sėkmingai dirbančią verslo įmonę.  Tarp nominantų  papuolė ir UAB „Graphic Node“, nuo 2011 metų veikianti Šakiuose. Tai trečioji Lietuvoje įmonė, kurianti ir internetu užsienio rinkose parduodanti dizaino produktus „Apple“ firmos kompiuteriams.
Verslo plėtros taryba paskutinį kartą šiais metais parėmė pradedančiuosius verslininkus ir paskirstė jiems rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo paramą. Rajono savivaldybės taryba, posėdžiavusi spalio 23 dieną, patvirtino pateiktą verslo idėjų skatinimą.
 
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo parama paskirstyta devynioms naujai susikūrusioms įmonėms ir fiziniams asmenims. Iš viso bus išdalinta 37 tūkst. 920 litų. Įmonės įsteigimo išlaidų daliniam padengimui Dianai Jazukevičienei skirta 240 litų, Mindaugui Tarnauskui - 180 litų, UAB „Pas Dalužę“ - 200 litų. Šiai naujai susikūrusiai bendrovei 3 tūkst. litų kompensuotos ir įrangos įsigijimo išlaidos. Tokia pat suma skirta ir Linui Jasulevičiui.

Ramūnui Venslovaičiui, Rimantui Martinkevičiui ir Algirdui Banevičiui bei MB „Pašešupio medelynui“ įrangos įsigijimas buvo kompensuotas 5 tūkst. litų. Po tokią pat pinigų sumą gavo UAB „Lino valda“ (paskolos palūkanų daliniam padengimui) ir Vaidotas Sadauskas (Jaunimo verslo idėjos įgyvendinimui).
artoju konkursasVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Tradiciniame rudeninio arimo konkurse, kurį organizuoja Žemės ūkio ministerija kartu su Žemės ūkio konsultavimo tarnyba bei Artojų asociacija, šiemet dalyvavo penki rajono ūkininkai. Spalio 30 dieną vertinimo komisija aplankė visų konkurso dalyvių valdas ir įvertino rudeninio arimo kokybę.
 
Nuotr. Komisijos nariai suartus laukus vertino pagal dvylika technologinių arimo elementų, kurie lemia rudeninio arimo kokybę.
 
Respublikinis rudeninio arimo konkursas kasmet pasitikrinti savo profesionalumą paskatina vis kitus rajono ūkininkus. Šiemet dalyvauti konkurso pirmajame etape ir varžytis dėl tiesiausių rudeninio arimo vagų sutiko penki rajono ūkininkai: Aidas Kozlovas iš Barzdų seniūnijos, sintautietis Kęstutis Daugėla, Šakių seniūnijos ūkininkas Kęstutis Jakštys ir du slavikiečiai ūkininkai Egidijus Kasperavičius ir Arūnas Stravinskas. Arimo kokybę vertinusiai komisijai šiemet vadovavo Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Albertas Navarskas, jam talkino komisijos nariai: ūkininkas Vintautas Justinas Kasperavičius, praėjusių metų rudeninio arimo antrosios vietos laimėtojas Ramūnas Sinkevičius bei LŽŪKT Šakių biuro vadovė Aušrelė Pukinskienė. Dar vienas komisijos narys, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovas, Kubilių žemės ūkio bendrovės vadovas Alvydas Miliūnas komisijos darbe negalėjo dalyvauti.
Žemdirbiams tiesioginių išmokų už 2014 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos tiesioginėms išmokoms teikti reikalavimus, avansas bus mokamas nuo spalio 16 iki lapkričio 30 dienos. Patvirtintas avanso dydis yra 190 Lt, o už pirmuosius hektarus nustatyta perskirstymo avansinė išmoka – 45 Lt už vieną hektarą.
 
Pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytus prioritetus, avansai greičiausiai pasieks aktyvia žemės ūkio veikla užsiimančius pareiškėjus. Pirmumas avansui gauti bus suteiktas pieno gamintojams. Prioritetinėje eilėje yra ir šiais metais deklaravusieji pasėlius, pievas ir ganyklas bei turintieji gyvulių pareiškėjai. Pareiškėjams, turintiems ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, dalyvaujantiems įgyvendinant investicinius projektus ar turintiems didelių finansinių sunkumų dėl išskirtinių nepalankių sąlygų, taip pat suteikiamas pirmumas gauti avansus. 2014 metais šalies žemdirbiai pateikė daugiau kaip 142 tūkst. paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos