baneris leidinys

pranaitis fermaVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Jau daugiau kaip du dešimtmečiai augalininkystės ir pienininkystės ūkio šakas vystanti Lukšių žemės ūkio bendrovė  gali pasigirti itin aukštais pienininkystės ūkio rezultatais,-  jie yra vieni geriausių šalyje. Bendrovėje per metus iš karvės vidutiniškai primelžiama po 9,3 tonos aukščiausios rūšies pieno.
 
Nuotr. Ilgametis Lukšių žemės ūkio bendrovės vadovas J.Pranaitis kaip didžiausią šiandieninę problemą įvardija įstatymais įteisintus nevykusius žemės ūkio paskirties žemės pirkimo „saugiklius“, kurie riboja žemės įsigijimą ir perspektyvių ūkių plėtrą.
 
Dviejose palaido laikymo karvių fermose lukšiečiai laiko apie 880 melžiamų karvių, o su prieaugliu bendrovė iš viso turi apie 1700 galvijų. „Rekonstravome buvusias tarybines fermas, turime įsirengę DeLaval ir Vestfalia melžimo aikšteles, bendrovėje yra įdiegta kompiuterizuota fermos valdymo programa,taip pat ūkyje veikia pieno kokybės kontrolės  sistema, vykdoma produktyvumo kontrolė. Iš tiesų mūsų negąsdina ir būsimi naujieji aplinkosauginiai reikalavimai. Rekonstruodami fermas labai daug investavome, kad įgyvendintume visas ES direktyvas aplinkosaugos srityje, - viskas, kas būtina, tikrai padaryta. Pastaruoju metu ne kartą buvome tikrinami, jokių problemų dėl aplinkosaugos neiškilo“,- apie pienininkystės ūkį pasakojo ilgametis bendrovės vadovas Jonas Pranaitis. Lukšiečiai pieną parduoda AB „Žemaitijos pienas“. Vasaros laikotarpiu kasdien perdirbėjai iš bendrovės fermų išsiveža apie 21 toną aukščiausios rūšies pieno. Kaip sakė bendrovės  direktoriaus pavaduotojas Kastytis Krištolaitis, ūkyje įdiegta nauja bandos valdymo programa. Iš bandos valdymo ALPRO programos duomenys iš karto perduodami tiesiogiai VšĮ „Pieno tyrimai“ ir AB „Produktyvumo kontrolė“. Ši naujovė ypač palengvina bandos produktyvumo kontrolės vykdymą.
karvutesVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Ateinančiu 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu aplinkosauga žemės ūkyje įgaus ypatingą svarbą, o aplinkosauginiai reikalavimai bus dar labiau sugriežtinti. Tai kelia nerimą žemdirbiams, ypač pienininkystės ūkiams, - norint tinkamai laikytis sugriežtintos tvarkos, teks papildomai investuoti į ūkius.
 
Kiekvienas ūkininkaujantis šiuo metu privalo laikytis numatytų gana griežtų aplinkosauginių reikalavimų, nes priešingu atveju jam gresia administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė. Be to, norėdamas gauti tiesiogines išmokas, žemdirbys privalo laikytis Kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų. Jei žemdirbys siekia gauti dar ir papildomų išmokų, turi įsipareigoti laikytis ir papildomų reikalavimų. Kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai susideda iš Valdymo reikalavimų, sudarytų iš 18 standartų, ir Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų. Pastarieji susideda iš Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų aprašo ir sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus taikymo metodikos. Aplinkosaugai, regis , skiriamas tikrai pakankamai didelis dėmesys.
kiauleVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Lietuvoje nustačius Afrikinio kiaulių maro užkratą itin aukštus biosaugos reikalavimus taikiusios danų bendrovės „Idavang“ fermose, kiaulių augintojams ypač neramu,- jei pavojingas virusas prasmuko į moderniausią kiaulių kompleksą, vadinasi, smulkiesiems kiaulių augintojams užkrato patekimo pavojus gali būti dar didesnis.
 
Liepos 28 dieną Valstybės ekstremalių situacijų komisija Ignalinos rajono savivaldybėje paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl Afrikino kiaulių maro židinio, nustatyto UAB „Idavang“ priklausančiame Rupinskų padalinio kiaulių komplekse. Tai jau 7 šalies rajonas, kuriame paskelbta ekstremali situacija dėl šios kiaulėms itin pavojingos ligos. Minėtame kiaulių komplekse baigti gyvūnų likvidavimo darbai,- iš viso buvo sunaikinta 19 411 kiaulių. Siekiant užkirsti kelią pavojingo užkrato plitimui, buvo nustatytos 3 ir 10 km apsaugos bei stebėsenos zonos,-  10 km. stebėsenos zonoje patikrintos visos kiaulių laikymo vietos, atliktas laikomų kiaulių surašymas bei klinikiniai tyrimai. Tuo tarpu 3 km apsaugos zonoje visos kiaulės paskerstos ir paimti jų kraujo mėginiai ištirti laboratorijoje. Šiuo metu jau gauti visų mėginių tyrimų rezultatai parodė, kad Afrikinio kiaulių maro užkratas už užkrėstos fermos ribų kol kas neišplito.
lukoseviciusSima KAZARIAN
 
Praeitą savaitę Šakiuose viešėjęs LED apšvietimo sprendimų bendrovės „BaltLED“ savininkas Kęstutis Lukoševičius Šakių verslininkus mokė, kaip reikia žvelgti į verslą, kad sektųsi tiek savoje, tiek užsienio rinkose.
 
Nuotr. K. Lukoševičius atskleidė, kad norint įsilieti į Anglijos rinką pirmiausiai jam reikėjo parduoti ne savo produktą, bet šalį, kurioje tas produktas pagamintas.
 
Paskaitą skaitęs verslininkas dalyvius iš karto įspėjo, kad neverta turėti iliuzijų, jog jei nesiseka verslas gimtinėje, jis seksis svetur. „Nemačiau įmonės, kuriai Lietuvoje nesiseka, o eksportas sekasi“,- buvo atviras K. Lukoševičius. Pats verslininkas gamybą organizuoja Indijoje, Kinijoje, Taivanyje ir kitose šalyse, savo produkciją jis pardavinėja daugiau nei 20 šalių.
sosunovSima KAZARIAN
 
Likus kelioms dienoms iki tarybos posėdžio, tarybos nariams buvo paviešintas naujausias milijonus kainuojantis planas - pramoninio parko kūrimas rajone. Diskutuoti su tais, kurie mano, jog tai tegali būti tuščias pinigų švaistymas Juozas Bertašius nepanoro, vienareikšmiškai pareiškęs savo poziciją: reikia daryti.
 
Nuotr. D. Sosunov pastebėjo, kad daugelis pramoninių parkų ir ekononominių zonų Lietuvoje nerodo jokių atsiperkamumo ženklų.
 
„Jei nieko nedarysi – nieko neturėsi“,- tokia taisykle vadovaujasi rajono vadovas, manantis, jog pramoninio parko kūrimas – puikus būdas pritraukti verslo investicijas į Šakius. Tačiau kai kas mano, kad kartais geriau nedaryti, nes gali nemažai prarasti.

Kas tiesa, tai ne melas – tokių zonų kūrimas paprastai gerai papildo kai kieno kišenes – tai kainuoja nuo kelių iki keliolikos ar net ir keliasdešimties milijonų litų. Tam, kad pramoninis parkas atsipirktų ir teiktų naudą vietiniams gyventojams, į Šakius turi ateiti itin stambus investuotojas, sukursiantis ne vieną dešimtį darbo vietų. Jei to neatsitiks – smagiai pasipelnyti pavyks tik to parko kūrėjams.
bitesNuo šiol yra reglamentuotas bičių laikymas sodininkų bendrijose, soduose ir kitose gyvenamosiose vietovėse. Kaip nurodo Žemės ūkio ministerijos specialistai, niekas nedraudžia sodininkams laikyti bičių ir mėgautis jų suneštu medumi, tačiau siekiant, kad bitės nekeltų pavojaus aplinkiniams, numatoma įvesti nemažai griežtų apribojimų.
 
Nuotr. Siekiant, kad bitės nekeltų pavojaus aplinkiniams, bitininkams numatoma įvesti nemažai apribojimų.
 
Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos apraše nurodoma, kad kiekvienas bitynas turi turėti bityno pasą ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo išdavimo bičių laikytojas turi suženklinti ir sunumeruoti visus bityno avilius, kurie bus laikomi savivaldybės gyvenamojoje teritorijoje. Prie įėjimo į teritoriją, kurioje laikomi aviliai su bičių šeimomis, matomoje vietoje turi būti ne mažesnis kaip 8 cm pločio įspėjamasis ženklas su užrašu, pavyzdžiui, „Atsargiai, bitės!“.  Prie šio ženklo turi būti nurodytas ir bityno paso numeris bei kontaktinis telefono numeris. Prieš atliekant avilių apžiūrą, medkopį ar kitus bityno priežiūros darbus medunešio laikotarpiu, turi būti žodžiu įspėjami, tikėtina, galintys nukentėti asmenys, esantys valdoje, kurioje laikomi aviliai su bitėmis, ir už jos ribų.
Vyriausybei patikslinus dar 2003 metais patvirtintą žemės įsigijimo tvarką, dabar valstybei sudarytos palankios sąlygos įsigyti privačius žemės sklypus, kuriuose turėtų būti veisiami nauji miškai ir didinamas šalies miškingumas.
 
Ligšiolinė tvarka valstybei įsigyti privačios žemės naujiems miškams buvo neparanki, nes žemės pirkimo kaina negalėjo viršyti vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos masinio žemės vertinimo būdu. Kadangi šiuo būdu apskaičiuota žemės kaina net 3–4 kartus yra mažesnė už vidutinę rinkos kainą, miškų urėdijos neturėjo realių galimybių nupirkti privačios žemės naujiems miškams įveisti.

Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 m. programa numato, kad iki 2020 metų Lietuvos miškingumą reikia padidinti iki 34,2 proc., įveisiant ne mažiau kaip 30 tūkst. ha naujų miškų. Tad miškų urėdijos kasmet turėtų įveisti ne mažiau kaip 1000–1100 ha naujų miškų. Tačiau tokių plotų jos neturi, o privačios žemės negali įsigyti dėl minėtųjų apribojimų, nors žemės įsigijimui naujiems miškams veisti valstybės biudžete sukaupta nemažai lėšų.

Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, 2012–2013 metais kitomis naudmenomis buvo paversta apie 500 ha valstybinės miško žemės ir į valstybės biudžetą sumokėta apie 10 mln. litų, tačiau dėl mažos nustatytos žemės kainos nenupirkta nė vieno hektaro žemės, kurioje būtų galima įveisti mišką. Miškų urėdijos praėjusiais ir šiais metais organizavo privačios žemės pirkimus miškams veisti, tačiau iš žemės savininkų negavo nė vieno pasiūlymo pusvelčiui parduoti valstybei savo žemę.
 
„Draugo“ inf.
Turbūt jau daugelis spėjo paragauti šiųmečio medaus. Vasarą paprastai jo nusiperkama tiek, kad užtenka šaltajam sezonui, o neretai dar ir lieka.
 
Turėdami medaus atsargų metų metams mažai kas jaudinasi, nes įprasta manyti, jog medus – negendantis produktas. Pasirodo, tai mitas. Medus yra gendantis produktas. Nors jis gali nesugesti ilgai, tačiau gali būti, kad jau iš turgaus parsinešite surūgusį medų. Nuo ko tai priklauso? Pasirodo, medaus galiojimo laiką lemia paruošimo ir laikymo sąlygos.

Jei medus išsuktas nesubrendęs, nepriklausomai nuo laikymo sąlygų, jis surūgs. Kitas veiksnys, darantis įtaką rūgimui, yra medaus drėgnumas. Jis turi būti ne didesnis nei 20 proc. Didesnis drėgnumas rodo ne ką kitą, kaip tai, kad bitininkas paskubėjo jį išsukti, nors medus iki galo nesubrandintas. Deja, perkant medų patikrinti jo kokybę iš pažiūros beveik neįmanoma.   

Beje, net ir subrandintas medus, laikomas kambario temperatūroje, per metus gali surūgti, ypač jei yra supilstytas į nešvarius indus.   Medų reikia laikyti sandariame inde, sausai, nes drėgmę medus sugeria iš aplinkos.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos