baneris leidinys

Tradiciniame rajono ūkininkų susirinkime, vykusiame praėjusią savaitę, gruodžio  5 -ąją, aptarti rajono žemdirbiams šiuo metu aktualiausi klausimai.
 
Rajono  savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfridas Vigelis ūkininkus informavo, jog pradėtos mokėti išmokos už 2014 metus pieno gamintojams, nuostolių patyrusiems dėl Rusijos embargo. Vedėjas taip pat priminė, kad iki gruodžio 31 dienos turi būti atnaujinti žemės valdų duomenys. Rajono ūkininkai dėl naujai įsisavintų ir šiemet deklaruotų žemės plotų įteisinimo iki sausio 15 dienos turi kreiptis į rajono Žemės ūkio skyrių ar seniūnijų žemės ūkio specialistus, taip pat būtina įregistruoti naujus žemės masyvus, kurie susidarė sujungus atskirus nedidelius dirbamos žemės sklypus.

Rajono žemės ūkio skyriaus specialistė Vaida Skaisgirienė supažindino ūkininkus su išmokų už pieną tvarka ir numatytais pakeitimais. Papildomos išmokos už šių metų rugpjūčio – lapkričio mėnesiais parduotą pieną, kuomet pieno supirkimo kainos drastiškai krito dėl Rusijos paskelbto embargo, pieno gamintojams bus pradėtos mokėti nuo kitų metų vasario iki balandžio mėnesio. Prognozuojama , kad gana sudėtinga situacija pieno sektoriuje išliks ir 2015 metais, tačiau Vyriausybė yra numačiusi tam tikras paramos priemones pienininkams. Be to, guodžiamasi ir ta mintimi, jog pastaruoju metu pasaulyje žaliavinio pieno paklausa yra didesnė negu pasiūla.
tuskeviciusVioleta SEREDŽIUVIENĖ

Po ilgų diskusijų ir rajono politikų „iečių laužymo“ uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ išskaidymo procesas užbaigtas. Gruodžio 22 dieną vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti visi svarbiausi sprendimai dėl naujosios savivaldybės valdomos ( 100 proc. akcijų) uždarosios akcinės bendrovės „Šakių komunalinis ūkis“ įsteigimo.
 
Nuotr. Bendrovės „Ekorivi“ direktorius R. Tuskevičius tarybos narius tikino, kad terminų „išrinkti“ ir „skirti“ prasmės iš esmės yra visiškai tos pačios.
 
Rajono tarybos narių balsų dauguma ( 19 – už, 3 – susilaikė, 1 - prieš) nuspręsta nuo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ atskirti tam tikrą dalį bendrovės ir su jai priskirtomis teisėmis, turtu bei priskirtų pareigų pagrindu įkurti naują bendrovę - „Šakių komunalinis ūkis“. Taip pat patvirtintos „Šakių vandenyų“ atskyrimo sąlygos, pakeisti įstatai ir naujai steigiamos UAB „Šakių komunalinis ūkis“ įstatai. Naujosios bendrovės direktoriumi taryba išrinko (?) Darių Mikelionį, nustatydama jam solidų 4,4 mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientą (skaičiuojant minimaliosios algos dydžiais – 1086,8 euro). Nuo sausio 1 dienos šioje naujojoje įmonėje  turėtų dirbti ne daugiau kaip 10 darbuotojų. Ateityje etatų skaičių ketinama didinti.
Šių metų liepos mėnesį įsigaliojus Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms, kilo daug sumaišties ir nesklandumų dėl transporto priemonių registravimo. Naujuoju Susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus pasirašytu įsakymu bus bandoma išspręsti susikaupusias problemas.
 
Nuo šių metų lapkričio 21 dienos, norint Lietuvoje įregistruoti kitose ES valstybėse narėse jau pradėtas eksploatuoti transporto priemones, kurių registracijos dokumentuose trūksta tam tikrų duomenų, brangiai kainuojančios techninės ekspertizės atlikti nebereikės. Kaip žinia, dar vasarą įsigaliojus įstatymo pataisoms, buvo patikslinta transporto priemonių įregistravimo tvarka. Tuomet automobilių savininkai susidūrė su problemomis dėl papildomos ekspertizės tam tikroms iš užsienio atvežtoms transporto priemonėms. Nuo šiol problemų turėtų nekilti. Naujuoju įsakymu buvo pakeistos Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės. Numatyta, kad privalomosios techninės apžiūros metu įrašant transporto priemonės duomenis, kurių nėra registracijos liudijime, gali būti naudojami transporto priemonės atitikties liudijime (dublikate) arba jos gamintojo (įgalioto asmens) pateikti trūkstami duomenys (galingumo, masės ir t.t.). Reikalavimas atlikti techninę ekspertizę galios tik tuomet, jei transporto priemonės gamintojas ar jo įgaliotas asmuo tokios informacijos negalės pateikti.
 
„Draugo“ inf.
vainieneAsta GVILDIENĖ
 
Praėjusį penktadienį rajono verslininkai skubėjo į Gelgaudiškio dvaro rūmus. Nors ir šiek tiek pavėluotai čia vyko Šakių verslo informacijos centro organizuojama konferencija „Stiprus verslas – Šakiams“, skirta Verslininko dienai paminėti. Renginyje buvo išklausyti  verslui aktualūs pranešimai, kalbėta apie verslo ir verslumo situacijos pokytį rajone, apie ES paramos galimybes ir kitus klausimus. Konferencijos pabaigoje buvo pagerbti ir pasveikinti ne tik sėkmingiausi mūsų krašto verslininkai, bet ir neseniai savo verslą pradėję jauni žmonės.
 
Nuotr. Ekonomistės R. Vainienės tvirtinimu, kas galvoja apie ateitį, tas turi galvoti apie sveikatos apsaugos, sveikos gyvensenos sritis, - tai yra perspektyvos.
 
Pasak konferencijoje dalyvavusios gerai žinomos ekonomistės Rūtos Vainienės, galbūt ne atsitiktinai verslininkai rinkosi gražiuose Gelgaudiškio dvaro rūmuose, kurie mena ne tik Lietuvos didybę, bet ir kai kurių lietuvių materialinę gerovę. „Tada pirmoji galvoje kilusi mintis: „Vau, jei jie galėjo taip gyventi tada, tai kodėl negalime mes šiandien?“  - klausė viešnia, pradėdama savo pranešimą apie ateinančių metų aktualijas.
kaunasVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Šiemet Lietuvos ūkininkų sąjunga tradicinį  konkursą „Metų ūkis“  organizavo jau dvidešimt pirmąjį kartą. Tai bene pats ilgaamžiškiausias  žemdirbiškas tradicijas puoselėjantis konkursas Lietuvoje, kuriame aktyviai dalyvauja ir mūsų rajono ūkininkai.
 
Nuotr. Šiemet absoliučiu „Metų ūkis 2014“ nugalėtoju tapo girėniškis ūkininkas Ramūnas Kaunas, turintis mišrų gyvulininkystės ir augalininkystės ūkį.
 
Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet, konkursas „Metų ūkis 2014“ pirmiausia buvo organizuojamas atskirose  savivaldybėse, o išrinktų geriausių rajono ūkių šeimininkai, Ūkininkų sąjungos nariai, susirungė respublikiniame konkurso ture. Jau praėjusį mėnesį, kuomet buvo susumuoti konkurso rezultatai,  šakiečiai sužinojo savo lyderių pavardes. Į absoliučių nugalėtojų gretas šalia kitų geriausiųjų šalies ūkininkų atsistojo Ineta ir Ramūnas Kaunai, gyvenantys Girėnuose, antrieji - lukšiečiai ūkininkai Rūta ir Darius Bilskiai, o garbinga trečioji vieta atiteko Vitoldai ir Egidijui Kantautams iš Žvirgždaičių seniūnijos. Šiemet norą dalyvauti „Metų ūkis 2014“ rajoninio konkurso etape pareiškė gana nedaug rajono ūkininkų,-  iš viso buvo pateikta 16 anketų. Geriausi rajono ūkiai atrinkti pagal konkurso nuostatuose numatytus kriterijus.
Paskelbti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei paramos pagal Kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemones mokėjimo terminai. Kompensacinės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir kitus paraiškoje deklaruotus plotus mokamos nuo gruodžio 1 d. iki ateinančių metų birželio 30 d.  
 
Pareiškėjams, kurių paraiškoms atliktos administracinės patikros ir patikros vietoje, iki gruodžio 1 d. gali būti mokamas pagrindinės išmokos avansas. Dalyvaujantiems KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ išmokos mokamos 2 etapais: 50 proc. pareiškėjui apskaičiuotos paramos sumos sumokama įvertinus paraišką, vėliausiai iki kitų metų vasario 1 d. (nenustačius neatitikčių), o likusi 50 proc. suma pagal kiekvieną pasėlių grupę atskirai sumokama po to, kai pareiškėjas pateikia Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“ iki kitų metų birželio 30 dienos.

Išmokos pareiškėjams, dalyvaujantiems KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, mokamos vėliausiai iki kitų metų vasario 1 dienos. Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus ir mėsines avis bus pradedamos mokėti nuo 2015 m. kovo 1 d. ir turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 dienos.
 
„Draugo“ inf.
Šių metų spalio mėnesį valstybinės priežiūros  institucijos atliko 3365 patikrinimus dėl dvejopo kainų litais ir eurais nurodymo. Nustatyta 212 pažeidimų – tai sudaro 6,3 proc. nuo visų atliktų patikrinimų. Už Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo pažeidimus spalio mėnesį skirti 209 įspėjimai ir 3 piniginės baudos.
 
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos duomenimis, palyginti su ankstesniais mėnesiais, pažeidimų kiek sumažėjo. Rugpjūtį užfiksuota 10,2 proc., rugsėjį – 7,5 proc., spalį – 6,3 proc. pažeidimų nuo visų patikrinimų. Nors skaičiai rodo, kad daugėja sąžiningai vartotojų atžvilgiu besielgiančių verslininkų, tačiau patikrinimų mastas artimiausiais mėnesiais tikrai nemažės.

Euro įvedimo įstatymo priežiūrą atlieka net 17 institucijų, kurių veiklą kontroliuoja ir koordinuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Atlikusi patikrinimą ir nustačiusi pažeidimą dėl dvejopo kainų nurodymo, priežiūros institucija pirmą kartą dažniausiai skiria tik įspėjimą. Ne vėliau kaip per 5 dienas atliekamas pakartotinis patikrinimas. Jei pažeidimas tebėra nepašalintas, iš karto pritaikomos ekonominės sankcijos: fiziniams asmenims bauda siekia iki 5 000 litų, įmonėms – nuo 1 000 iki 10 000 litų.
Mažėjant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų tarifui, elektros kaina gyventojams nuo 2015 metų sausio turėtų sumažėti maždaug 1 centu.
 
„Lesto“ prašo Kainų komisijos patvirtinti, kad standartinis vienos laiko zonos tarifas būtų 46,3 cento (su PVM) už kilovatvalandę – 1,1 cento mažiau nei ji kainuoja šiemet. Dviejų laiko zonų dienos tarifas būtų 50,8 cento (0,5 cento mažiau), o naktinis – 36,3 cento (2,1 cento mažiau). Elektrinių viryklių naudotojams standartinis vienos laiko zonos tarifas siektų 45,6 cento (0,9 cento mažiau), dviejų laiko zonų dieninis – 50,1 cento (0,2 cento mažiau), o naktinis – 35,9 cento (1,9 cento mažiau). Komisija kainas planuoja patvirtinti lapkričio pabaigoje. Kainos galios pusę metų – iki kitų metų liepos mėnesio. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) tarifas 2015 metais sieks 6,15 cento (be PVM) už kilovatvalandę – 0,991 cento mažiau nei šiemet. Paskutinį kartą elektros kaina keitėsi šių metų sausį – tuomet ji vidutiniškai mažėjo apie 2,5 cento už kilovatvalandę.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


spa purslai drg

traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos