baneris leidinys

parsiukaiVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prieš savaitę išplatino pranešimą, kad Šalčininkų, Alytaus ir Varėnos rajonuose keliems nugaišusiems šernams nustatytas afrikinis kiaulių maras. Taigi kiaulėms itin pavojingas virusas jau atkeliavo ir į Lietuvą. Siekiant užkirsti kelią viruso plitimui, imtasi  specialių saugumo priemonių ne tik užkrato paplitimo zonose, bet ir visoje Lietuvos teritorijoje.
 
Nuotr. Afrikinis kiaulių maras neišgydomas,- pasireiškus infekcijai, visos fermose auginamos kiaulės turi būti sunaikinamos - sudeginamos.
 
Šešiose savivaldybėse - Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Šalčininkų, Trakų ir Druskininkų  rajonuose- jau paskelbta valstybės lygio ekstremali padėtis. Ekstremalios situacijos operacijoms vadovaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius. Nustatytoje grėsmės zonoje įvesti tam tikri draudimai ir apribojimai. Iš minėtų rajonų draudžiama išvežti gyvas kiaules, išskyrus jų vežimą tiesiai į Lietuvos skerdyklas. Draudžiama tiekti į Europos Sąjungą ir Muitų Sąjungą gyvas kiaules, kiaulieną ir jos produktus iš minėtų rajonų. Medžiotojams nurodoma sumedžiotus šernus tvarkyti tik pirminio apdorojimo aikštelėse, o šalutinius gyvūninius produktus palikti sandariose gyvūninių atliekų duobėse. Sumedžiotų šernų skerdenas privaloma laikyti izoliuotose patalpose, kol bus gauti neigiami afrikinio ir klasikinio kiaulių maro tyrimų rezultatai. Negalima į medžiokles kviesti svečių iš kitų rajonų medžiotojų būrelių, kad nekiltų grėsmė  išplatinti ligą.
Šiemetiniai „Gazelių“ apdovanojimai vėl neaplenkė mūsų rajono.
 
Buvo nominuotos keturios rajono įmonės: Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė, vadovaujama Petro Puskunigio, UAB „Mediresta“ (generalinis direktorius Juozas Medveckas), UAB „Gulbelė“, vadovaujama Arūno Tarnausko, UAB „Agrolina“ (direktorė Raminta Bastytė). Iš viso Lietuvoje nominuota 3700 įmonių, išrinkta viena Lietuvos „Gazelė“ ir kiekvienoje apskrityje stipriausią augimą parodžiusi įmonė. Marijampolės apskrityje tokį įvertinimą gavo Roberto Motūzos UAB „Auberta“, užsiimanti automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimu.

Šįkart „Gazelių“ apdovanojimui nominantai buvo renkami pasitelkiant Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis. Kvietimą į „Gazeles“ gavusi R. Bastytė teigė, kad tokia sistema yra puiki, nes labiau atspindi realius rezultatus. „Džiaugiuosi už įvertinimą, buvo malonu girdėti Prezidentės sveikinimo žodžius. Aš visada esu už tai, kad verslininkai ir ūkininkai sąžiningai mokėtų mokesčius,- teigė R. Bastytė.

„Draugo“ inf.
zemeVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje itin suaktyvėjo žemės ūkio paskirties žemės pardavimai, išaugo žemės kaina. 2013 metų gruodžio mėnesį buvo užfiksuotas rekordas,-iš viso parduota beveik 10 tūkst. žemės sklypų, iš jų didžioji dalis - žemės ūkio paskirties. Registrų centro duomenimis,  panašus prekybos žeme aktyvumo padidėjimas buvo  prieš šešerius metus, -  2007 metų gegužės mėnesį parduoti 7154 sklypai.
 
Pastaraisiais metais Lietuvoje žemės ūkio paskirties žemės kainos nuolat keitėsi. Registrų centro duomenys rodo, jog 2004 m. hektaras vidutiniškai kainavo 5 782 litus, o 2005 m. jo kaina jau šoktelėjo iki 13 449 litų. Praėjus ekonominei krizei, kuomet buvo kritę viso nekilnojamojo turto kainos, vėl stebimas spartus žemės kainų kilimas. Jei  2010 metais vidutiniškai hektaras ž.ū. paskirties žemės kainavo 6 983 litus, tai 2013 metais - 8 283 litus už hektarą. Lyginant su 2004 metais, per dešimt metų ž. ū. paskirties žemė vidutiniškai pabrango 43 procentais. Tai rodo, jog šalyje žemės kainos vis dar auga labai sparčiai. Beje, atskirais atvejais už derlingus ž.ū. paskirties žemės masyvus mokama nuo 10 iki 25 tūkst. litų už hektarą.
Penktadienį, sausio 24 d., įvyko Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) valdybos, kurioje savo atstovus turi ir Šakių rajono savivaldybė, posėdis. Jo metu priimtas sprendimas iš pareigų atleisti šio centro direktorių Antaną Mieliauską.
 
 MAATC valdybos pirmininkas, Kazlų Rūdos savivaldybės vyriausiasis specialistas-ekologas Juozas Vitukynas aiškino, kad sausio 9 d. buvo gautas Marijampolės savivaldybės prašymas sušaukti neeilinį valdybos posėdį ir jame aptarti A.Mieliausko galimybes toliau vadovauti MAATC.

Susirinkime dauguma valdybos narių balsavo už tai, kad A.Mieliauskas būtų atleistas iš įmonės direktoriaus pareigų. Jos laikinai, kol konkurso būdu bus išrinktas naujas MAATC vadovas, patikėtos direktoriaus pavaduotojui Tautvydui Zaveckui.

„Draugo“ inf.
vaiksnorieneVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Kadangi jau patvirtintos Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklės, šiais metais pirmieji pateikti paraiškas turėjo suskubti šalies bitininkai.
 
Nuotr. Šakių rajono bitininkų draugijos pirmininkė D.Vaikšnorienė džiaugėsi, kad rajono bičiuliai šiemet gana aktyviai naudojasi parama bitininkystei ir teikia paraiškas.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos paraiškas iš šalies bitininkų renka iki šių metų sausio 31 dienos. Pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programą, šiemet yra remiamos šešios skirtingos priemonės. Viena populiariausių priemonių - varozės kontrolė, pagal kurią remiamas preparatų įsigijimas bičių varozei gydyti. Priemonės „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ pagrindinis tikslas yra skatinti efektyviau išnaudoti natūralias bičių ganyklas. Remiami didesnieji bitynai, kuriuose yra ne mažiau kaip 50 bičių šeimų. Kompensuojama iki 70 proc. įrenginių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 100 Lt vieno avilių transportavimo įrenginiui ir ne daugiau kaip 1 100 Lt vienam transportavimo įrenginio priedui, - bičių šeimų krovimo inventoriui ir mechanizmams. Pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ iki 70 proc.  kompensuojamas naujų avilių įsigijimas. Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis mažesni bitynai, kuriuose laikoma iki 49 bičių šeimų. Jie gali įsigyti iki 5 naujų avilių arba pakeisti nusidėvėjusias avilių dalis. Taip pat parama numatyta bitininkams, kurie įgyvendins priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“. Be to, parama skiriama priemonei „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė,“ kuria siekiama gerinti realizuojamo medaus kokybę, modernizuoti laboratorinę įrangą, sumažinant medaus kokybės tyrimų išlaidas bitininkams. Paramos intensyvumas - iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 20 tūkst. Lt laboratoriniams įrengimams įsigyti. Kompensuojama iki 90 proc. vieno medaus mėginio kokybės tyrimo išlaidų.
Sausio 22 d. Vyriausybė patvirtino Žemės ūkio ministerijos parengtą nutarimo projektą, kuriame numatyta, kad žemės ūkio veiklos subjektams už 2013 m. pagamintą pieną, gyvulius ir pasėlius bus skiriamos pereinamojo laikotarpio papildomos nacionalinės išmokos iš valstybės biudžeto lėšų.
 
Maksimali mokėtina nacionalinės paramos suma sieks 117 mln. litų. Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos pagal sektorius skyrimo taisyklės ir dydžiai bus patvirtinti ministro įsakymais. Lietuvoje leidžiama skirti pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už 2013 m., tačiau tuo pačiu sprendimu bus taikomas nacionalinių išmokų mažinimas, vadinamoji moduliacija. Moduliacija numato, kad žemdirbiams, kurių bendra Europos Sąjungos ir nacionalinių išmokų už pieną, galvijus, žemės naudmenas bei kitos paramos suma viršija 5 tūkst. eurų (apie 17,3 tūkst. litų), šią sumą viršijanti paramos suma bus mažinama 10 proc. ,sumažinant nacionalinę išmoką.

Praėjusių metų spalio mėnesį Vyriausybė, pritarusi Žemės ūkio ministerijos siūlymui, apskundė Europos Sąjungos Bendrajam Teismui Europos Komisijos (EK) sprendimą, pagal kurį Lietuva privalo taikyti moduliaciją papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms už 2013 metus.

Teismo prašoma panaikinti EK 2013 m. liepos 19 d. sprendimą, kuriuo numatyta pritaikyti moduliaciją nacionalinėms išmokoms už 2013 metus. Kol Europos Sąjungos Bendrasis Teismas nepriėmė Lietuvai palankaus sprendimo, moduliacija papildomoms nacionalinėms išmokoms bus taikoma.
 
„Draugo“ inf.
Šių metų sausio 20 d. duomenimis, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos jau išmokėjo daugiau kaip 884 mln. litų tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Tai sudaro 72 procentus visoms 2013 m. paraiškoms skirtos sumos.
 
Kaip sakė Šakių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Irena Žemaitienė, mūsų rajono žemdirbiai pernai pateikė 3126 paraiškas, o bendras deklaruotas plotas sudaro apie 95 tūkst. hektarų žemės ūkio naudmenų. Šiuo metu žemdirbiams jau išmokėta apie 43 mln. litų tiesioginių išmokų.

Avansinės išmokos buvo pradėtos mokėti praėjusių metų spalio mėn. viduryje. Nuo 2013 m. gruodžio 1 d. mokama ir pagrindinė tiesioginės išmokos dalis - 451,72 Lt/ha (gavusiems avansus mokama likusi išmokos dalis). Artimiausiu metu planuojama išmokėti dar 25 mln. litų. Tiesioginės išmokos mokamos tiems ūkininkams, kurių paraiškose nenustatyta neatitikimų ir yra atlikti visi reikalingi patikrinimai. Tiesioginių išmokų mokėjimas už 2013 m. pateiktas paraiškas tęsis iki šių metų birželio 30 dienos.

 Pernai Lietuvoje buvo pateikta daugiau nei 149 tūkst. paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti, o bendras deklaruotas plotas sudarė 2,76 mln. hektarų žemės ūkio naudmenų.

„Draugo“ inf.
Įsigaliojo Vyriausybės patvirtintas Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašas.
 
Pagal patvirtintą aprašą, žmonės galės paprasčiau pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir tam nebereikės rengti detaliųjų planų. Žemės naudojimo paskirtį nuo šiol bus galima pakeisti pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus. Tais atvejais, kai žemės sklypas atitinka visus tam tikrai paskirčiai keliamus reikalavimus, urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose žemės naudojimo paskirtis bus pakeičiama administracijos direktoriaus sprendimu, pagal savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, nerengiant papildomų dokumentų.

Šie pakeitimai gerokai palengvins žemės naudojimo paskirties pakeitimą, bet žemės sklypų savininkai turėtų prisiminti, kad, pakeitus žemės sklypo paskirtį, pasikeičia ne tik žemės rinkos vertė, bet ir žemės mokesčio dydis. Sklypų savininkai, prieš keisdami žemės naudojimo paskirtį, turėtų įvertinti šį galimą žemės mokesčio padidėjimą.
 
„Draugo“ inf.
16

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

gustainiskiu namai

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos