baneris leidinys

silumos tinklaiAsta GVILDIENĖ
 
Rugsėjo 16 dieną, UAB „Šakių šilumos tinklai“ pasirašius sutartį su UAB „Enerstena“, įgyvendinančia šilumos ūkio rekonstrukcijas,  Šakiuose startavo naujo biokuro katilo statybos. Nors buvo planuota, kad vėliausiai jis bus paleistas po trijų mėnesių, tačiau paaiškėjo, jog, ir labai intensyviai dirbant, šis procesas vėluos. Geriausiu atveju, naujas katilas bus užkurtas Naujųjų metų išvakarėse.
 
Nuotr. Šiltas ir palyginus sausas ruduo bei vis dar vėluojanti žiema naujos biokuro katilinės statyboms palanki – darbai įmonės kieme vis dar virte verda.
 
Nieko neišlošė
 
Pasak UAB „Šakių šilumos tinklai“ techninio direktoriaus Simano Valaičio, tenka pripažinti, kad norėdama sutaupyti pinigų, bendrovė skelbė antrąjį viešųjų pirkimoų etapą ir galiausiai nieko neišlošė – projekto sąmata išaugo beveik 1 mln. litų, o įvykdymo terminai nusikėlė į vėlyvą rudenį.  Gerai, kad orai palankūs, antraip darbai būtų sustoję. Šiltas ir palyginus sausas ruduo bei vis dar vėluojanti žiema naujos biokuro katilinės statyboms palanki – darbai įmonės kieme vis dar virte verda: kyla nauja rampa, netrukus bus sumontuotos svarstyklės, svėrėjo patalpa, teritoriją juosianti ir garsą izoliuojanti 2 metrų aukščio tvora, baigiamas biokuro sandėlis, montuojami transporteriai. Paraleliai pastato viduje tvarkomas vamzdynas, elektros ir inžineriniai tinklai, ekonomaizerio pajungimas, operatoriaus darbo vieta, kompiuteris, stebėjimo sistemos.
traktorius2Violeta SEREDŽIUVIENĖ
 
 Netikėta žinia, kad nuo 2015 metų ketinama įvesti naują kelių mokestį žemdirbiams, itin papiktino Žemdirbių savivaldos organizacijas. Žemės ūkio rūmų ir Ūkininkų sąjungos vadovai pagrasino, jei nebus atsižvelgta į jų nuomonę, žemdirbiai gali ryžtis net surengti streiką, - su savo technika blokuoti kelius.
 
Nuotr. Ūkininkai sutinka, kad sunkiasvorė žemės ūkio technika keliams neretai padaro tam tikrą žalą.
 
Praėjusią savaitę Vyriausybė svarstė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimo projektus, susijusius su kelių infrastruktūra ir jų priežiūra. Susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus pareikšta pozicija, jog kelių mokestį turi mokėti visi, kas naudojasi keliais, ne visų buvo sutikta palankiai. Iki šiol toks mokestis žemdirbiams  nebuvo taikomas, nes didžiagabaritė žemės ūkio technika nebuvo registruojama „Regitroje“. Pagal siūlomą projektą, mokesčio dydį pagal įstatyme numatytas ribas sunkiasvorėms ir didžiagabaritėms transporto priemonėms už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais nustatys Vyriausybė, o už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais - savivaldybės. Metinis traktoriaus kelių mokestis gali sudaryti nuo 580 iki 2200 litų, priklausomai nuo technikos gabaritų. Įstatymo projekte numatoma, kad minėto mokesčio mėnesio tarifas turi būti ne didesnis kaip 10 proc. , savaitės - ne didesnis kaip 5 proc. , o dienos - neviršyti 2 proc. metinio tarifo.
sernaiPastaraisiais metais rajono ūkininkai vis dažniau patiria žalą, kuomet  laukiniai žvėrys nuniokoja pasėlius, papjauna naminius gyvulius. Nuo šių metų birželio 18 dienos, įsigaliojus „Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo“ pakeitimams, ūkininkams numatyta papildoma žalos kompensavimo tvarka.
 
Nuotr. Kasmet laukiniai žvėrys ūkininkų pasėliams bei pamiškėse gyvenantiems sodybų šeimininkams pridaro nemažai žalos.
 
Lėšos prevencinėms priemonėms

Kaip pastebi rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfridas Vigelis, kasmet rajone už medžioklės plotų nuomą iš medžiotojų būrelių surenkama apie 100 tūkst. litų. Savivaldybės fonde lieka 70 proc., o Aplinkos ministerijai atitenka 30 proc. šių lėšų. „Pagal specialiosios programos naujas nuostatas numatyta finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencines priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamų gyvūnų daromos žalos. Tai būtų želdinių apdorojimas repelentais, teritorijos aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas veisimas ir kitos priemonės,“- sakė  A. Vigelis. Sodybų savininkai ir ūkininkai turi galimybę savo sklypus apsaugoti nuo laukinių žvėrių daromos žalos ir teikti prašymus dėl išlaidų kompensavimo  rajono savivaldybės Ūkio skyriui. Būtina pateikti prekių įsigijimo bei kitus reikalingus dokumentus. Savivaldybėje sudaryta speciali komisija per metus paskirsto maždaug 70 tūkst. litų. Kaip pastebėjo A.Vigelis, jau daugelį metų šia parama naudojosi Šakių miškų urėdija, nes ji kol kas vienintelė turėjo teisę kreiptis dėl lėšų, panaudotų prevencinėms priemonėms (tvoros, tinkleliai ir kt.) kompensavimo. Dabar, priėmus įstatymo pakeitimus,  ir ūkininkai turi teisę pretenduoti į šias lėšas. Žemės ūkio skyriaus vedėjas ragina žemdirbius būti aktyviais ir pasinaudoti numatyta parama.
Nuo šių metų lapkričio 28 dienos pasikeitė ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo schema, reikalavimai išrašomiems laisvos formos žemės ūkio produkcijos  ar paslaugų pardavimo apskaitos dokumentams.
 
 Kaip informuoja Valstybinė mokesčių inspekcija, pakeitimuose numatyta, kad išrašomuose laisvos formos žemės ūkio produkcijos ar paslaugų pardavimo apskaitos dokumentuose vietoje ankščiau buvusio fizinio asmens pirkėjo kodo, pirkėjo pasirinkimu turi būti nurodytas arba pirkėjo individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, arba asmens kodas. Taip pat pasikeitė ir Mokesčių informacijos centro (MIC) trumpojo telefono 1882 automatinio pasirinkimo meniu. Nuo šiol mokesčių mokėtojai, pasirinkę 5 meniu punktą, galės gauti konsultacijas apie „Mano VMI“ paslaugas. Paskambinus į Mokesčių informacijos centrą, iš automatinio pasirinkimo meniu galima rinktis informaciją apie gyventojų mokamus mokesčius, įmonių mokamus mokesčius, informaciją apie pridėtinės vertės mokestį, pelno mokestį, akcizus ir kitus mokesčių klausimus. Pasirinkus 8 meniu punktą galima pranešti apie pastebėtus mokestinius pažeidimus. Ūkininkai raginami  aktyviai naudotis MIC teikiamomis paslaugomis, nes jos suteikia mokesčių mokėtojams galimybę operatyviai gauti aktualią informaciją patogiausiu jiems būdu – telefonu.

„Draugo“ inf.
zemdirbiai2Violeta SEREDŽIUVIENĖ
 
Praėjusį  penktadienį tradicinis ūkininkų pasitarimas prasidėjo sveikinimo žodžiais, skirtais  savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjui Alfridui Vigeliui. Būtent  gruodžio 6 –ąją vedėjas šventė savo gimtadienį. Puokštę gėlių jam įteikė savivaldybės meras Juozas Bertašius, linkėdamas ir toliau sėkmingai darbuotis visų rajono žemdirbių labui.
 
Savivaldybės vadovas visus susirinkimo dalyvius pasveikino su artėjančiais Arklio metais, kurie, anot J.Bertašiaus, visiems žemdirbiams turėtų būti itin palankūs,- juk arklys niekada nepalieka savo šeimininko nelaimėje.
 
Ūkininkų susirinkime dalyvavo kraštietis Seimo narys Mindaugas Bastys, kuriam susirinkimo dalyviai turėjo ypač daug klausimų. Viena aktualiausių rajono problemų,- itin prasti keliai kaimo vietovėse. Lyginant su kitais rajonais, pas mus asfaltuotų kelių yra mažiausiai. Kaip pastebėjo Seimo narys M.Bastys, ekonominės krizės laikotarpiu finansavimas keliams buvo sumažintas maždaug vienu milijardu litų. 2014 metų biudžete kelių asfaltavimo ir priežiūros reikmėms planuojama skirti maždaug 120 mln. litų mažiau, šias lėšas paskirstant kitoms būtiniausioms reikmėms. Būtent gruodžio 6 dieną vykusiame susirinkime rajono savivaldybės vadovai, Regioninių kelių atstovai bei Seimo narys M.Bastys diskutavo ir bandė ieškoti būdų, kaip bent iš dalies išspręsti rajono kelių asfaltavimo ir remonto klausimus.
Finansinių problemų nuolat kamuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ eilinį kartą „gelbėjimosi ratą“ metė rajono savivaldybė.
 
2013 metų apskaitos duomenimis, per tris šių metų ketvirčius UAB „Šakių vandenys“ patyrė 645,174 tūkst. litų nuostolių. Iki 2013 m.sausio 1 d. sukauptas 1116,567 tūkst. Lt nuostolis. Bendrovės vadovai planavo užstatyti dalį turto ir paimti paskolą ankstesnėms finansinėms skoloms padengti ir atsiskaityti su kitais kreditoriais, tačiau skelbtame konkurse nedalyvavo nė vienas bankas. UAB „Šakių vandenys“ su prašymu pagalbos kreipėsi į rajono savivaldybės tarybą. Rajono tarybos posėdyje, atsižvelgus į sudėtingą bendrovės finansinę padėtį ir pasinaudojant įstatymų numatyta išimtine savivaldybės tarybos teise, buvo nuspręsta rajono biudžeto sąskaita UAB „Šakių vandenys“ visiškai atleisti nuo žemės nuomos mokesčio už 2012-2013 metus. Tokiu būdu į rajono biudžetą nebus gauta 64,702 tūkst. litų.
 
„Draugo“ inf.
Lapkričio 28 dienos posėdyje rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos direktoriaus Romo Eikevičiaus prašymą, pritarė mokyklos teikiamų paslaugų tarifų didinimui.
 
Nuo šiol motorinių transporto priemonių B kategorijos vairavimo teorinio (40 val.) ir praktinio mokymo kursai (30 val.) Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos moksleiviams kainuos 250 Lt daugiau, t.y. 750 Lt, o už kiekvieną praktinio vairavimo valandą teks mokėti  po 12 Lt.  Nors, pasak R.Eikevičiaus, gimnazija kol kas neorganizuoja vairavimo kursų suaugusiems, tačiau tokią galimybę jau numatė ir, atsiradus poreikiui, galės šią paslaugą teikti. Motorinių transporto priemonių B kategorijos vairavimo teorinio (40 val.) ir praktinio mokymo kursai (30 val.) suaugusiems asmenims čia kainuotų 900 Lt, o kiekviena praktinio vairavimo valanda atsieitų po 12 Lt. Be to, tiek moksleiviams, tiek ir suaugusiems už degalus teks susimokėti atskirai – pagal tos dienos kainas.

Surinktos lėšos bus panaudojamos gamybinio mokymo meistrų atlyginimams, transporto priemonės techninei priežiūrai, tepalų, atsarginių detalių ir metodinės medžiagos įsigijimui.
 
„Draugo“ inf.
konsultavimo tarnyba20Violeta SEREDŽIUVIENĖ  
 
Praėjusią savaitę, lapkričio 29-ąją, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Šakių biuras minėjo gražų savo veiklos dvidešimtmetį. Jis sutapo ir su biuro įkurtuvėmis, nes būtent tik šiemet konsultantai įsikūrė naujose ir erdviose patalpose. Šventė buvo vainikuota dar viena puikia žinia,- biuro vadovei Aušrelei Pukinskienei skirtas garbingas apdovanojimas, ordinas „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“.
 
Nuotr. Spaudos konferencijos metu apie tarnybos nuveiktus darbus ir planus kalbėjo (iš dešinės) LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja G.Butkienė ir Šakių biuro vadovė A.Pukinskienė.
 
Šakių konsultavimo biure surengtoje spaudos konferencijoje  trumpai apžvelgta LŽŪKT veikla per pastaruosius du dešimtmečius, atsakyta į žurnalistų klausimus. Kaip pastebėjo Šakių biuro vadovė A.Pukinskienė, biuras Šakiuose buvo įsteigtas 1993 metų gruodžio 14 dieną. Pirmasis neetatinis darbuotojas buvo Algimantas Špucis, vėliau biure pradėjo dirbti trys darbuotojai, biurui vadovavo Algimantas Aušiūra. Dabar konsultavimo biure darbuojasi devynios konsultantės, teikiančios įvairias paslaugas rajono ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms. „Šiemet konsultavimo paslaugų teikimo sutartis turime pasirašę su 200 klientų. Galime pasidžiaugti, kad tarp tarnybos klientų šakiečiai žemdirbiai  pagal turto apskaitą yra turtingiausi,- konsultantai tvarko 30 tūkst. ha deklaruojamų pasėlių, o apskaitoje esantis turtas siekia 205 mln. litų“,- savo klientais pasidžiaugė A.Pukinskienė. Biuro konsultantai ne tik tvarko ūkininkų ūkio buhalterinę apskaitą. Tarnyboje taip pat teikiamos kvalifikuotos konsultacijos apskaitos, ekonomikos, inžinerijos, Europos Sąjungos paramos reikalavimų įgyvendinimo klausimais. Kiekvienas rajono žemdirbys, užėjęs į biurą, sulauks malonaus aptarnavimo ir išgirs atsakymus į visus rūpimus klausimus. Šakiečių viešnia, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) direktoriaus pavaduotoja Giedrė Butkienė pabrėžė, kad Šakių biuras jau daugelį metų yra vienas geriausiai dirbančių biurų Lietuvoje, - niekam neužleidžia vietos geriausiųjų penketuke. Tad neatsitiktinai lapkričio 28 -ąją ordinas „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ buvo įteiktas ilgametei biuro vadovei, ekonomistei Aušrelei Pukinskienei. Šio garbingo apdovanojimo steigėjai - Aleksandro Stulginskio universitetas, LŽŪKT, „ARVI“ įmonių grupė, Baltijos Agroveslo institutas. Šakių biuro vadovė A.Pukinskienė suteikta garbe buvo linkusi pasidalinti su visais. „Bepigu gauti tokius veiklos įvertinimus, kai tam yra palanki aplinka,- stiprūs ūkiai, derlingos žemės. Šio apdovanojimo dalininkais yra ir biuro darbuotojai, ir visi mūsų klientai, ūkininkai, tikri aukso gabalai“,- tvirtino A.Pukinskienė.
14-1

Reklama


kaimynai


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

gustainiskiu namai

 

   
musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos