baneris leidinys

Balandžio 24 dieną Lietuvos Seime parlamentarai balsavo už taip vadinamą įstatymą „dėl saugiklių“ , taikomų parduodant ir įsigyjant dirbamą žemę Lietuvoje tiek užsieniečiams, tiek Lietuvos piliečiams. Skubos tvarka priimtas įstatymas sulaukė prieštaringų vertinimų. Grupė parlamentarų jau kreipėsi į Lietuvos Prezidentę su prašymu vetuoti naująjį įstatymą, kuris įsigalioja nuo gegužės 1 dienos (nuo šios datos pradeda galioti leidimas užsieniečiams oficialiai pirkti žemę Lietuvoje).
 
Naujuosiuose Seimo priimtuose įstatymų pakeitimuose numatyta, kad žemę bus galima įsigyti nebūtinai toje vietovėje, kur pirkėjas gyvena. Žemės įsigijimas pirmiausia bus siejamas su žemės ūkio produkcijos gamyba, o įsigytą žemę bus privalu dirbti 5 metus ir tik tada bus galima ją parduoti.

Iš žemės ūkio paskirties žemės pirkėjų bus reikalaujama ne mažiau kaip 3 metus per pastaruosius 10 metų iki akcijų (dalių, pajų) įsigijimo vykdyti žemės ūkio veiklą ir deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius. Numatytas reikalavimas, kad fiziniams asmenims papildomai teks turėti su žemės ūkiu susijusį išsilavinimą arba būti įregistravusiam ūkininko ūkį, o juridiniams asmenims papildomai reikės gauti daugiau kaip 50 procentų metinių įplaukų iš žemės ūkio produkcijos realizavimo ir įrodyti ūkio ekonominį gyvybingumą.
povilaitis tomasSima KAZARIAN
 
Tarp didžiausių grėsmių UAB „Šakių autobusų parkas“ direktorius Tomas Povilaitis įvardijo ne kuro kainas, kurios praeitais metais buvo stabilios, tačiau gyventojų mažėjimą ir konkurenciją su kitais vežėjais.
 
Nuotr. Anot T. Povilaičio, kontroliuojančios institucijos akivaizdžiai diskriminuoja smulkius vežėjus, tačiau tai įrodyti yra sunku, padėti tai padaryti galėtų nebent specialūs pokalbių įrašai.
 
„Konkurencija didžiulė yra su visais vežėjais, o ypač dideliais, pavyzdžiui, Kauno. Jaučiame didžiulį spaudimą ne tik iš jų, bet ir iš valstybinių, mus kontroliuojančių institucijų. Buvo vežėjų suvažiavimas ir susidarė toks vaizdas, kad jie yra terorizuojami kontroliuojančių institucijų. Tai labai sudėtinga situacija ir neaišku, kaip galima ją išspręsti“,- kalbėjo T. Povilaitis. Pasak mero Juozo Bertašiaus, toks spaudimas palaikomas dėl to, kad „Šakių autobusų parkas“ neparsiduoda Kaunui. „Visi parsidavę: Vilkaviškis sutvarkytas, aplinkui visi sutvarkyti, o mes ne“,- kalbėjo J. Bertašius.
Pasak T. Povilaičio, šitas spaudimas nėra lengvai apčiuopiamas. „Aišku, bandysiu kalbėti su mūsų Seimo nariu, galbūt jis ką nors galės patarti, padėti. Nes, pavyzdžiui, jei yra mūsų autobuso stiklas įskilęs, tai surašo aktą, baudžia vairuotoją, baudžia įmonės vadovą. Jei parodai, kad kolegų stiklas sutrūkęs – reakcijos jokios, niekas nekreipia į tai dėmesio, nes tai yra didelio parko autobusas. Tarkime, švieslentės yra visiškai nereglamentuotos ir tai yra nusižengimas. Tačiau didiesiems vežėjams nėra surašyta nei vieno akto už švieslenčių naudojimą.
peteleŠakių miškų urėdija į tradicinį urėdijos darbuotojų, medžiotojų atstovų ir atsakingų rajono tarnybų pareigūnų pasitarimą visus sukvietė balandžio 18 dieną, praėjusį penktadienį.  Susirinkimo metu kalbėta aktualiausiais gamtosaugos klausimais, aptarti artimiausi pavasario ir vasaros darbai.
 
Nuotr. Jau tradiciniu tapusio miškininkų organizuojamo susirinkimo metu aptarti svarbiausi gamtosauginiai klausimai. Aleksandro Stulginskio universiteto doc. dr. K.Pėtelis (pirmas iš dešinės) pateikė įdomią vaizdinę informaciją apie europinės stirnos ragų vystymosi ypatumus.
 
Susirinkimo dalyvius su Šv.Velykomis atvyko pasveikinti rajono meras Juozas Bertašius ir Socialdemokratų partijos Šakių skyriaus pirmininko pavaduotoja Ramutė Alytė Bastienė, perdavusi linkėjimus ir nuo Seimo nario Mindaugo Basčio. Beje, pastarasis atsiliepė į Lietuvos gamtosaugininkų kvietimą prisidėti prie gamtos išteklių tausojimo ir tapo neetatiniu gamtos apsaugos inspektoriumi.
Šiemet, vykdant žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimą, viena iš pagrindinių naujovių yra ta, kad bus teikiama perskirstymo arba vadinamoji išmoka už pirmuosius 30 hektarų.
 
 Šiemet ūkininkai be pagrindinės išmokos (apie 390 Lt/ha) už deklaruotus plotus papildomai gaus ir perskirstymo išmoką (apie 100 Lt/ha) už pirmuosius 30 ha. Kuo mažesnis ūkis, tuo didesnė vidutinė išmoka teks vienam hektarui. Siekiant užtikrinti, kad išmoka už pirmuosius hektarus būtų teikiama tik aktyvia žemės ūkio veikla (pasėlių auginimu, gyvulių laikymu) užsiimantiems pareiškėjams, buvo pakoreguoti sankcijų dydžiai pareiškėjams, kurie nelaiko gyvulių. Pareiškėjas, turėdamas iki 10 ha pievų plotų, bet nelaikydamas gyvulių, tiek už 2012 m., tiek  ir už 2013 m. galėjo gauti didžiausią 3 proc. sankciją, tuo tarpu už 2014 m. jam jau bus taikoma 50 proc. sankcija, nepriklausomai nuo deklaruoto pievų ploto. Tai daroma atsižvelgiant į ūkininkų nuogąstavimus, kad išmoka už pirmuosius hektarus nebūtų mokama „sofos ūkininkams“.

Kontroliuos tyčinius žemės valdų skaidymus

Žemės ūkio ministerija ketina griežtai kontroliuoti, kad pareiškėjai, siekdami gauti didesnę paramos sumą, nedalytų savo žemės ūkio valdų į smulkesnes. Šie faktai gali paaiškėti pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaravimo metu. Tarkime, ūkininkas deklaruoja 100 hektarų, vadinasi, už juos gaus pagrindinę išmoką, o už pirmuosius 30 hektarų gaus dar ir perskirstymo išmoką. Artimiausiu metu atskiru žemės ūkio ministro įsakymu bus patvirtinta tvarka, pagal kurią paramą administruojančios institucijos vykdys valdų skaidymo kontrolę. Tais atvejais, kai žemės ūkio valdos plotas sumažėja, pavyzdžiui, pernai jis buvo 100 ha arba didesnis, o šiemet netikėtai sumažėjo daugiau kaip 50 proc., bus tikrinama, kas deklaruoja likusią buvusios valdos dalį. Tyčiniais valdų skaidymo atvejais nebus laikomi tokie atvejai, jei pasėlių deklaravimo metu paaiškės, kad mažesnė nei 30 ha žemės ūkio valda šiemet buvo padalyta į kelias atskiras valdas.

 „Draugo“ inf.
Per pirmuosius tris šių metų mėnesius, kaip rodo Žemės ūkio ministerijos sukaupti duomenys, Lietuvoje buvo supirkta 289,46 tūkst. t natūralaus pieno, t.y. 6,4 proc. daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį ( 271,99 tūkst.  t ). 2013 - 2014 metais pieno pardavimo perdirbti kvota įvykdyta 78,3 procento.
 
Ministerijos duomenimis, šių metų kovo mėnesį natūralaus pieno vidutinė supirkimo kaina, palyginti su praėjusių metų kovo mėnesiu, buvo 18,8 proc. didesnė, t.y. padidėjo nuo 1052 Lt/t iki 1250 Lt/t. Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį ( daugiau kaip 1,3 t per dieną), stambiausios Lietuvos perdirbimo įmonės ( AB „Pieno žvaigždės“, UAB Marijampolės pieno konservai“, AB „Rokiškio sūris“ ir kitos) kovo mėnesį už natūralų pieną ( 4,11 proc. riebumo ir 3,37 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 1452 Lt/t. Ši kaina yra 16,1 proc. didesnė už vidutinę natūralaus pieno supirkimo kainą. Beje, supirkto pieno dalis iš gamintojų, tiekiančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, sudarė vidutiniškai 45 proc. visų didžiųjų pieno perdirbimo įmonių supirkto pieno kiekio.
 
„Draugo“ inf.
lopeta2Violeta SEREDŽIUVIENĖ
 
Aplinkos ministras patvirtino Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimus, kurie galioja naujuoju 2014–2015 metų medžioklės sezonu. Taikant nuobaudas bus atskirti netyčiniai smulkūs medžioklės pažeidimai nuo šiurkščių. Už pastaruosius numatytos itin griežtos sankcijos. Ribojamas besaikis gyvūnų šėrimas bei medžioklė prie šėryklų.
 
Nuotr. Šakių rajono agentūros vadovas K.Lopeta medžiotojams primena, kad naujosios taisyklės jau galioja nuo balandžio 16 dienos.
 
Naujosios taisyklės įsigaliojo nuo balandžio 16 dienos. Jomis siekiama supaprastinti medžioklės tvarką, licencijų išdavimą. Nuo šiol bus naudojami nauji medžioklės dokumentai – naujos licencijos ir medžioklės lapai. Taip pat patikslinti kai kurių medžiojamų gyvūnų medžiojimo terminai. Dėl šių pakeitimų buvo tartasi su mokslininkais, ekspertais ir medžiotojus vienijančiomis organizacijomis. „Naujos licencijos yra patvirtintos šių metų sausio mėnesį.  Nauji medžioklės lapai įsigalios nuo rudeninio medžioklės sezono, t.y. nuo spalio 15 dienos. Šiuo metu kol kas dar  leidžiama naudoti seno pavyzdžio medžioklės lapus“, - sakė Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Šakių rajono agentūros vadovas Kęstutis Lopeta. Jis pastebėjo, kad  keisis medžioklės lapų pildymo tvarka. Medžiotojo parašas medžioklės lape nėra privalomas, tačiau aplinkosaugininko manymu, tam tikrais atvejais parašas tikrai nepakenktų. Keičiasi ir medžioklės lapų galiojimo laikas. Dabar jis galioja ne ilgiau kaip 20 dienų, o ne du mėnesius, kaip buvo anksčiau. Licencija galioja tik tame plote, kuriame medžiojami gyvūnai. Pasak K.Lopetos, jeigu sumedžiojamas didesnis skaičius licencijuojamų gyvūnų ar ne to amžiaus bei sužalotas gyvūnas, medžioklės lape turi būti nedelsiant padaromas specialus įrašas. Naujosios medžioklės taisyklės aiškiai apibrėžia tai, jog  medžioklės bokšteliai turi būti statomi ne arčiau kaip 200 metrų nuo besiribojančių medžioklės plotų vienetų ribos,- gali būti ir arčiau, jeigu medžiotojų būreliai tarpusavyje dėl to sutaria. „Priėmus naujas taisykles, buvo panaikinti kai kurie punktai dėl medžioklinių šunų naudojimo medžioklėje. Šiuo metu medžioklėje dalyvaujantys šunys gali neturėti nei kilmės, nei registracijos  dokumentų. Kitokia, šiek tiek griežtesnė tvarka, bus numatyta tik nuo 2018 metų“,- sakė Šakių rajono agentūros vadovas K.Lopeta. Draudžiama miško žvėris šerti gyvūninės kilmės maisto ir kitokiais šalutiniais produktais. Taisyklėse numatyta, kad negalima medžioti gyvūnų, jei jie yra arčiau kaip 100 metrų iki šėryklų. Taip pat nuspręsta apriboti kai kur jau besaikiu tapusį medžiojamųjų gyvūnų šėrimą. Uždraustas gyvūnų šėrimas jiems neįprastais pašarais, kurių jie negali rasti natūraliomis gamtinėmis sąlygomis. Naujuoju medžioklės sezonu įsigalios draudimas medžioti prie šėryklų, kaip yra visose pažangiose šalyse, leidžiant medžioti tykojant ar sėlinant tik medžiojamų gyvūnų viliojimo vietoje, kurioje gali būti išpilta ne daugiau kaip 20 kg natūralios kilmės masalo.
Nuo šių metų kovo 15 d. įsigaliojo Pažymos dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo pakeitimai, patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos.

Pažymos dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo pakeitimai yra susiję su nuo 2014 m. vasario 11 d. įsigaliojusia Vyriausybės priimta  nuostata, pagal kurią yra nustatytas 90 litų valstybės rinkliavos dydis už žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimą. Valstybės rinkliavą parduodamos žemės savininkas turi sumokėti ne vėliau kaip iki pažymos apie pirmumo teisę pirkti parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą turinčius asmenis išdavimo termino pabaigos. Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kurios nurodytos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos internetinės svetainės atskiroje skiltyje „Valstybės rinkliava parduodant žemę“.

„Draugo“ inf.
Šakiuose kovo 7 dieną vykusiame išplėstiniame žemdirbių susirinkime rajono žemdirbiai priėmė Rezoliuciją, kurioje įvardintos pagrindinės problemos žemės ūkyje ir reikalavimai, adresuoti aukščiausiems valdžios atstovams. Neseniai gautas atsakymas iš Seimo Kaimo reikalų komiteto.
 
Komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius rajono žemdirbius informuoja, kad Seime pradedami svarstyti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo projektai ir kiti teisės aktai. Tokiu būdu bus siekiama apriboti spekuliaciją žeme, užtikrinti, kad žeme disponuotų tie fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie suinteresuoti užsiimti žemės ūkio veikla. Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas informuoja, kad numatoma keisti akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų skyrimo tvarką, kuomet Vyriausybė galės savo nutarimais keisti degalų normas.

Rezoliucijoje buvo iškeltas klausimas dėl nepakankamo lėšų skyrimo rajono kelių remontui ir žvyrkelių asfaltavimui. Kaip teigia S.Bucevičius, Kaimo reikalų komitetas pritarė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo pakeitimui, kuriame numatyta savivaldybėms kelių priežiūrai, remontui ir plėtrai skirti 25 procentus lėšų vietoj dabartinių 20 proc.,  o 2015 metais šias lėšas padidinti iki 30 procentų. „Daugelis Rezoliucijoje teikiamų pasiūlymų bus aptarta su Žemės ūkio ministerija, svarstant Lietuvos kaimo plėtros 2015-2020 m. programą ir jos įgyvendinimo taisykles“,- rašoma Seimo Kaimo reikalų komiteto pateiktame atsakyme.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos