baneris leidinys

vaiksnorieneVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Kadangi jau patvirtintos Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklės, šiais metais pirmieji pateikti paraiškas turėjo suskubti šalies bitininkai.
 
Nuotr. Šakių rajono bitininkų draugijos pirmininkė D.Vaikšnorienė džiaugėsi, kad rajono bičiuliai šiemet gana aktyviai naudojasi parama bitininkystei ir teikia paraiškas.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos paraiškas iš šalies bitininkų renka iki šių metų sausio 31 dienos. Pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programą, šiemet yra remiamos šešios skirtingos priemonės. Viena populiariausių priemonių - varozės kontrolė, pagal kurią remiamas preparatų įsigijimas bičių varozei gydyti. Priemonės „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ pagrindinis tikslas yra skatinti efektyviau išnaudoti natūralias bičių ganyklas. Remiami didesnieji bitynai, kuriuose yra ne mažiau kaip 50 bičių šeimų. Kompensuojama iki 70 proc. įrenginių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 100 Lt vieno avilių transportavimo įrenginiui ir ne daugiau kaip 1 100 Lt vienam transportavimo įrenginio priedui, - bičių šeimų krovimo inventoriui ir mechanizmams. Pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ iki 70 proc.  kompensuojamas naujų avilių įsigijimas. Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis mažesni bitynai, kuriuose laikoma iki 49 bičių šeimų. Jie gali įsigyti iki 5 naujų avilių arba pakeisti nusidėvėjusias avilių dalis. Taip pat parama numatyta bitininkams, kurie įgyvendins priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“. Be to, parama skiriama priemonei „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė,“ kuria siekiama gerinti realizuojamo medaus kokybę, modernizuoti laboratorinę įrangą, sumažinant medaus kokybės tyrimų išlaidas bitininkams. Paramos intensyvumas - iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 20 tūkst. Lt laboratoriniams įrengimams įsigyti. Kompensuojama iki 90 proc. vieno medaus mėginio kokybės tyrimo išlaidų.
Sausio 22 d. Vyriausybė patvirtino Žemės ūkio ministerijos parengtą nutarimo projektą, kuriame numatyta, kad žemės ūkio veiklos subjektams už 2013 m. pagamintą pieną, gyvulius ir pasėlius bus skiriamos pereinamojo laikotarpio papildomos nacionalinės išmokos iš valstybės biudžeto lėšų.
 
Maksimali mokėtina nacionalinės paramos suma sieks 117 mln. litų. Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos pagal sektorius skyrimo taisyklės ir dydžiai bus patvirtinti ministro įsakymais. Lietuvoje leidžiama skirti pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už 2013 m., tačiau tuo pačiu sprendimu bus taikomas nacionalinių išmokų mažinimas, vadinamoji moduliacija. Moduliacija numato, kad žemdirbiams, kurių bendra Europos Sąjungos ir nacionalinių išmokų už pieną, galvijus, žemės naudmenas bei kitos paramos suma viršija 5 tūkst. eurų (apie 17,3 tūkst. litų), šią sumą viršijanti paramos suma bus mažinama 10 proc. ,sumažinant nacionalinę išmoką.

Praėjusių metų spalio mėnesį Vyriausybė, pritarusi Žemės ūkio ministerijos siūlymui, apskundė Europos Sąjungos Bendrajam Teismui Europos Komisijos (EK) sprendimą, pagal kurį Lietuva privalo taikyti moduliaciją papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms už 2013 metus.

Teismo prašoma panaikinti EK 2013 m. liepos 19 d. sprendimą, kuriuo numatyta pritaikyti moduliaciją nacionalinėms išmokoms už 2013 metus. Kol Europos Sąjungos Bendrasis Teismas nepriėmė Lietuvai palankaus sprendimo, moduliacija papildomoms nacionalinėms išmokoms bus taikoma.
 
„Draugo“ inf.
Šių metų sausio 20 d. duomenimis, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos jau išmokėjo daugiau kaip 884 mln. litų tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Tai sudaro 72 procentus visoms 2013 m. paraiškoms skirtos sumos.
 
Kaip sakė Šakių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Irena Žemaitienė, mūsų rajono žemdirbiai pernai pateikė 3126 paraiškas, o bendras deklaruotas plotas sudaro apie 95 tūkst. hektarų žemės ūkio naudmenų. Šiuo metu žemdirbiams jau išmokėta apie 43 mln. litų tiesioginių išmokų.

Avansinės išmokos buvo pradėtos mokėti praėjusių metų spalio mėn. viduryje. Nuo 2013 m. gruodžio 1 d. mokama ir pagrindinė tiesioginės išmokos dalis - 451,72 Lt/ha (gavusiems avansus mokama likusi išmokos dalis). Artimiausiu metu planuojama išmokėti dar 25 mln. litų. Tiesioginės išmokos mokamos tiems ūkininkams, kurių paraiškose nenustatyta neatitikimų ir yra atlikti visi reikalingi patikrinimai. Tiesioginių išmokų mokėjimas už 2013 m. pateiktas paraiškas tęsis iki šių metų birželio 30 dienos.

 Pernai Lietuvoje buvo pateikta daugiau nei 149 tūkst. paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti, o bendras deklaruotas plotas sudarė 2,76 mln. hektarų žemės ūkio naudmenų.

„Draugo“ inf.
Įsigaliojo Vyriausybės patvirtintas Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašas.
 
Pagal patvirtintą aprašą, žmonės galės paprasčiau pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir tam nebereikės rengti detaliųjų planų. Žemės naudojimo paskirtį nuo šiol bus galima pakeisti pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus. Tais atvejais, kai žemės sklypas atitinka visus tam tikrai paskirčiai keliamus reikalavimus, urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose žemės naudojimo paskirtis bus pakeičiama administracijos direktoriaus sprendimu, pagal savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, nerengiant papildomų dokumentų.

Šie pakeitimai gerokai palengvins žemės naudojimo paskirties pakeitimą, bet žemės sklypų savininkai turėtų prisiminti, kad, pakeitus žemės sklypo paskirtį, pasikeičia ne tik žemės rinkos vertė, bet ir žemės mokesčio dydis. Sklypų savininkai, prieš keisdami žemės naudojimo paskirtį, turėtų įvertinti šį galimą žemės mokesčio padidėjimą.
 
„Draugo“ inf.
Planuojate išvykti užsidirbti į užsienį? Galbūt jau dirbote? Pasitikrinkite, ar nepermokėjote pajamų mokesčių. Daugelis žmonių pirmą kartą išvykusių padirbėti į užsienį, permoka pajamų mokesčius, kadangi darbdaviai nežino, kokį pajamų tarifą pritaikyti. Mokesčiai grąžinami už paskutinius 3-6 finansinius metus, priklausomai nuo valstybės, kurioje dirbote.

Pajamų mokesčio grąžinimas

Kiekvienas asmuo dirbantis užsienyje nuo gaunamų pajamų moka pajamų mokesčius. Pasibaigus finansiniams metams arba baigus darbą ir išvykus iš šalies, darbuotojas privalo pateikti pajamų ir mokesčių deklaraciją („Tax Return“) užsienio valstybinėms mokesčių institucijoms. Po deklaracijos pateikimo užsienio šalies valstybinės mokesčių institucijos darbuotojai peržiūri asmens pateiktus duomenis ir paskaičiuoja, kiek pajamų mokesčių buvo permokėta. Jei mokesčiai buvo permokėti – asmeniui yra išmokamos lėšos, kurios ir yra žinomos kaip „mokesčių grąžinimas“ („Tax Refund“).
damijonaitisSima KAZARIAN
 
Verslininkai dažnai domisi Europos Sąjungos finansavimo galimybėmis. Kas pradedantiems verslą bus siūloma ateinančioje Vietos veiklos grupių (VVG) strategijoje?
 
Nuotr. Šakių krašto VVG pirmininkas A. Damijonaitis teigė, kad verslininkams, norintiems gauti Europos Sąjungos finansavimą, atviri visi keliai, tačiau teks laikytis sąlygų, kurios tenkina ne visus.
 
Nors 2014-2020 m. VVG strategija dar neparengta, tačiau jos kryptys jau žinomos. Praeitą savaitę Raudondvaryje vykusioje konferencijoje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos, vyriausybės ir kitų įstaigų atstovai, ruošiantys VVG strategiją Lietuvoje. Konferencijoje buvo apibrėžtos gairės, į kurias turi orientuotis visi Lietuvos rajonai. Jos pagrindu gims ir Šakių krašto VVG strategija. Kokia vieta būsimojoje strategijoje tenka verslui? Pasirodo, jis atsiduria būsimosios strategijos dėmesio centre.
Šiuo metu rajono savivaldybėje pradėti Laisvosios ekonominės zonos teritorijos, apimančios apie 9 ha Šakiuose, Griškabūdžio gatvės kvartale, planavimo ir projektavimo darbai. Vykdant projektą pirmiausia turi būti suprojektuotas ir nutiestas kelias.

Kaip sakė rajono savivaldybės administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis, tiesiant kelią, teks iš trijų žemės savininkų perimti dalį žemės ūkio paskirties žemės,- nuo 10 iki 25 arų plotus. Šioje teritorijoje yra gyventojų ganyklos bei dirbama žemė. „Tai yra labai nedideli žemės ploteliai. Gyventojų namų valdų projektas neliečia. Žemės savininkams bus pasiūlytos kompensacijos, tačiau jei šakiečiai geranoriškai nesutiks su savivaldybės siūlomomis sąlygomis, gali tekti žemės plotus paimti visuomenės poreikiams,“- sakė administracijos direktorius J. Puodžiukaitis. Su rajono savivaldybės atstovais sausio 14 dieną susitikti atvykę žemės savininkai pageidavo, kad būtų tiksliai  sužymėtos konkrečios numatyto tiesti kelio ribos. Tik po to gyventojai su savivaldybės vadovais sės prie derybų stalo.

Laisvojoje ekonominėje zonoje numatyta suprojektuoti du sklypus,- 5,5 ha ir 4,37 ha ploto, kurie konkurso būdu bus pasiūlyti rajono verslininkams. „Norinčiųjų vykdyti verslą šioje zonoje yra tikrai nemažai,“- pastebėjo administracijos direktorius J.Puodžiukaitis.
 
„Draugo“ inf.
Pastaruoju metu elektros kainos smarkiai krito, pasirodo, didžiausią įtaką tam turėjo gamtos reiškiniai.
 
Gruodį vidutinė elektros energijos kaina Lietuvos biržoje tesiekė 12,94 cento už kilovatvalandę (ct/kWh). Nuo spalio, kai buvo pasiekusi 22,17 ct/kWh, ji sumažėjo 42 proc. Vien gruodį vidutinė elektros kaina nukrito 21 proc. ir beveik susilygino su kainomis Estijoje ir Suomijoje.

Didžiausią įtaką kainoms darė kritusi paklausa, o tai įvyko dėl žymiai aukštesnės nei įprastai oro temperatūros. Be to, gruodį daug energijos pagamino vėjo jėgainės. Jų generuota elektra buvo iškart parduodama rinkoje ir tai turėjo kainas mažinančią įtaką“, – aiškino nepriklausomo elektros tiekėjo „Enefit“ generalinis direktorius Artūras Šyvokas. Jo teigimu, praėjusį mėnesį iškrito neįprastai daug kritulių, kurie užpildė Skandinavijos šalių hidroelektrinių vandens rezervuarus, tai iš dalies turėjo įtakos kainoms Lietuvoje. Įtaką darė ir žaliavinės naftos kaina.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos