baneris leidinys

Per sausio mėnesį Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriuje nedarbas, lyginant su gruodžio mėnesiu, padidėjo 52.4 procento.

Iš viso praėjusį mėnesį Šakių savivaldybėje užregistruota 416 bedarbių – 143 žmonėmis daugiau nei gruodžio mėnesį. Mėnesio pabaigoje Šakių darbo biržoje buvo 2680 darbo ieškantys asmenys. Tai mažiausias bedarbių skaičius apskrityje. Marijampolės teritorinėje darbo biržoje buvo registruota 12661 bedarbis.

Iš Šakių savivaldybėje užsiregistravusių bedarbių 15.1 proc. niekur nedirbę, 29,8 proc. – iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę dvejus ir daugiau metų, 22,1 proc. – vyresni nei 50 m., 20.2 proc. rajono bedarbių sudaro jaunimas iki 25 m. amžiaus.

Per mėnesį Šakių skyriuje užregistruotos 53 laisvos darbo vietos, iš jų 32.1 proc. terminuotiems darbams. Palyginus su ankstesniu mėnesiu, laisvų darbo vietų padidėjo 23.3 proc., o lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – sumažėjo 61 proc.

Marijampolės teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje per mėnesį įdarbinti 457 asmenys, iš jų Šakių savivaldybėje – 87. Sausio mėnesį 49 bedarbiai pradėjo veiklą pagal verslo liudijimus – 35 asmenimis daugiau nei gruodžio mėnesį. Darbo paieška nutraukta 200 asmenų. Pasinaudojus valstybės teikiama parama darbo įgūdžiams įgyti, subsidijuojamam įdarbinimui ir darbo rotacijai, į darbo rinką integruota 11 asmenų.

Šakių savivaldybės bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų vasario 1 dieną sudarė 12.9 proc. Pagal seniūnijas didžiausia bedarbystė sausio mėnesį, kaip ir anksčiau, buvo Gelgaudiškio seniūnijoje – nuo 18.5 proc. gruodį padidėjo iki 19.3 proc. sausį. Barzdų seniūnija praėjusį mėnesį pagal bedarbių skaičių buvo antroje vietoje. Čia nedarbas sudarė 18.5 proc. Mažiausia bedarbystė išlieka Kriūkų – 6.6 proc., Lekėčių – 8.8 proc. ir Plokščių – 9.2 proc. seniūnijose, tik lyginant su ankstesniu mėnesiu, procentaliai šiek tiek padidėjo.

„Draugo“ inf.
tarnauskasAsta GVILDIENĖ

Vasario 9 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos darbo biržos rengiamuose darbdavių apdovanojimuose tradiciškai buvo pagerbti verslininkai, praėjusiais metais sukūrę daugiausiai naujų darbo vietų. Tarp jų ir UAB „Gulbelė“ direktorius Arūnas Tarnauskas. Įmonei skirta trečioji vieta, o jos vadovui įteikta nominacija „Už jaunimo integraciją į darbo rinką“.

Nuotr. Vyriausybėje vykusiame renginyje UAB „Gulbelė“ direktorius A.Tarnauskas apdovanotas nominacija „Už jaunimo integraciją į darbo rinką“.

Vyriausybėje vykusiame renginyje įmonių atstovai apdovanoti keturiomis nominacijomis: už naujų darbo vietų sukūrimą didžiausio nedarbo teritorijose, už socialiai pažeidžiamų žmonių integraciją į darbo rinką, už jaunimo integraciją į darbo rinką ir už iniciatyvą pradėti bei plėtoti verslą. Minėtomis nominacijomis buvo apdovanota po tris daugiausiai darbo vietų sukūrusias bendroves. Atskirai buvo vertintos didžiosios šalies bendrovės bei mažos ir vidutinės verslo įmonės.
swedbankJau ne vienerius metus „Swedbank“ Asmeninių finansų instituto Lietuvoje vadovė Odeta Bložienė pateikia Lietuvos rajonų savivaldybių ekonominius rodiklius, atskleidžiančius, kuriose savivaldybėse yra aukštesnis pragyvenimo lygis, o kuriose žemesnis. Išsamūs duomenys pateikiami apie kiekvieno rajono ekonominius rodiklius.

AB „Swedbank“ Asmeninių finansų instituto Lietuvoje vadovės O. Bložienės pateiktame tyrimo pranešime skelbiama, kad Pietų Lietuvos regionas išsiskiria kukliais ekonominės gerovės rodikliais, gyventojų finansinė ir socialinė padėtis nėra vienoda. Brangios komunalinės paslaugos, šalies vidurkio nesiekiantis darbo užmokestis, pakankamai didelis nedarbo lygis meta sunkius iššūkius brandžiai šio regiono visuomenei. Pagrindiniai Pietų Lietuvos savivaldybių ir jų gyventojų uždaviniai – suvaldyti emigracijos srautą, mažinti pradelstus mokėjimus bei išlaikyti kompetentingą, investuotojams patrauklią darbo rinką.

Demografinė padėtis

Skaičiuojama, jog šalyje paskutiniu metu gyveno 3 mln. 244 tūkst. 601 gyventojas. Iš jų pernai Šakių rajone - 34 tūkst. 650 – tai 857 gyventojais mažiau nei 2010 metais. Pastebima, jog rajono visuomenė pamažu sensta. Jau pernai vidutinis gyventojų amžius buvo 40 metų. Pagal šį kriterijų Šakiai užima 37 vietą respublikoje.
seskasGiedrė PLEČKAITYTĖ

Rajono medžiotojų teigimu, paskutiniu metu sparčiai blogėja laukinių gyvūnų, ypač medžiojamųjų dėl kailio, sveikata. Veterinarijos gydytojai tvirtina, jog šiuos gyvūnus kamuoja vadinamosios dermatitinės ligos. Sergamumas jomis didėja ir tarp namuose auginamų keturkojų bei pačių žmonių, todėl įspėjama būti budriems.

Nuotr. Veterinarijos gydytojas G. Šeškas sako, kad odos ligų paplitimas tarp laukinių gyvūnų ne ką mažiau pavojingas žmonėms bei jų augintiniams. Nuo odos ligų kritusius gyvūnus būtina utilizuoti.

Bemaž prieš mėnesį į vieną Griškabūdžio seniūnijos sodybą atklydo svirduliuojantis, sunkiai aplinkoje besiorientuojantis usūrinis šuo arba kitaip dar vadinamas mangutas. Ligotą gyvūną vietos gyventojui teko likviduoti. Tačiau po kiek laiko sodybos šeimininkas pastebėjo pakitusią vokiečių aviganių veislės šuns kailio struktūrą, dėl ko kreipėsi į veterinarijos gydytoją. Buvo konstatuota odos liga. Be to, medžiotojų teigimu, iš penkių sumedžiotų mangutų tik vieno būna sveikas kailis. Tad kas atsitiko, kad vis dažniau laukiniai sergantys gyvūnai atslenka į gyvenvietes?
pienovezisPagal įgyvendinamą projektą kooperatyvas „Lietuviškas ūkis“ artimiausiu metu turės net keturis naujus, modernius pienovežius. Vienas jų kooperatyvą pasiekė praėjusią savaitę.

Nuotr. Pagal įgyvendinamą projektą „Kooperatyvo veiklos konkurencingumo didinimas“ įsigytais moderniais pienovežiais bus galima pervežti net 100 tonų pieno.     

Kooperatyvo „Lietuviškas ūkis“ pienas jau kuris laikas eksportuojamas į kaimyninę Lenkiją. Pagal Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrą: Europa investuoja į kaimo vietoves veiklą, kooperatyvas nuo 2010 lapkričio 11 dienos įgyvendina projektą „Kooperatyvo veiklos konkurencingumo didinimas“. Projektą planuojama baigti šių metų kovo 31 dieną, jo metu numatyta įsigyti net keturis naujus sunkvežimius, skirtus pieno pervežimui. Beje, naujieji pienovežiai pagaminti pagal specialų užsakymą, todėl atitinka visus europinius reikalavimus, keliamus pieno pervežimui. Juose įdiegta naujausia įranga, pieno mėginiai paimami vietoje. Per parą pienovežio cisternoje esančio pieno temperatūra pasikeičia tik vienu laipsniu.
rasiklisValstybinė mokesčių inspekcija šiemet tęsia pernai pradėtą projektą „Žemės ūkis“, kurio metu daugiau dėmesio skiriama stambiųjų ūkininkų veiklai, aiškinamasi, ar tinkamai jie moka mokesčius, kokie dažniausiai pasitaikantys pažeidimai. Rajone patikrintas tik vienas stambus ūkininko ūkis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai nustatė, kad bene svarbiausias mokesčių vengimo faktas - nedeklaruojamos pajamos už išnuomotą žemės ūkio paskirties žemę. Projekto metu nustatyta, kad bendras ūkininkų išsinuomotos žemės ūkio paskirties žemės plotas sudaro apie 1 mln. ha, už ką, manoma, gyventojai gauna per 100 mln. litų pajamų. Šiuo metu 686 šalies gyventojams buvo išsiųsti raginimai deklaruoti gautas pajamas už žemės nuomą. Tą padarė jau 508 gyventojai, deklaruota žemės nuomos pajamų suma siekia beveik 1,5 mln. litų.

Be to, buvo nustatyta, kad žemės nuomos pajamos slepiamos sudarant panaudos ar nemokamos nuomos sutartis, tai yra žemės savininkai už išnuomotą žemę tariamai negauna jokių pinigų, nors realiai ūkininkai už žemę jiems moka nuompinigius. Tokius sandorius sudaro daugiau kaip 50 proc. žemės savininkų.
ukininkai2Giedrė PLEČKAITYTĖ

Penktadienį vykusiame rajono ūkininkų susirinkime meras Juozas Bertašius nemažai kritikos pažėrė aukščiausiajai šalies valdžiai, priimančiai ūkininkavimo sąlygas bloginančius sprendimus. Todėl meras ragina ūkininkus būti aktyviais bei ryžtingai kovoti už Europos Sąjungos išmokų suvienodinimą visoms šalims.

Nuotr. Rajono ūkininkai raginami parašais prisidėti prie peticijos, skirtos aukščiausiajai ES valdžiai, kad ji atsižvelgtų į Lietuvos ūkininkus ir suvienodintų išmokas.

Renkami parašai

Jau seniai kalbama, jog Lietuvos ūkininkai net keturis kartus gauna mažesnę paramą nei vidutiniškai skiriama senosioms  Europos Sąjungos narėms. Šalies ūkininkai įsitikinę, jog tai trukdo konkuruoti ES žemės ūkio rinkoje. Tad šiomis dienomis Krikščionių partija, vadovaujama Gedimino Vagnoriaus, inicijavo peticiją Europos Parlamentui ir Komisijai, kurioje reikalaujama padidinti išmokas Lietuvos žemdirbiams 2014 - 2020 metų finansiniam laikotarpiui. Peticijos iniciatoriai įsitikinę, jog atėjo metas suvienyti jėgas ir griežtai pareikalauti vienodų ūkininkavimo sąlygų su kitais Europos žemdirbiais.
padvaiskaiteAsta GVILDIENĖ

Praėjusį pirmadienį savivaldybės posėdžių salėje vyko seminaras „Asbestinių stogų dangos keitimas kaimo vietovėse, naudojantis Lietuvos Kaimo plėtros 2007 - 2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ parama“. Visiems rajono gyventojams, susidomėjusiems ES paramos pagalba šiferinių stogų pasikeitimui, programos galimybes ir taisykles išdėstė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda Padvaiskaitė.

Nuotr. Paramos galimybes ir taisykles rajono gyventojams paaiškino Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė N.Padvaiskaitė.

Parama pasinaudoti galės ne visi

Sausio 16 dieną startavusi vadinamoji šiferio stogų keitimo programa skelbia, kad į Europos Sąjungos skiriamą paramą galės pretenduoti kaimo gyventojai. Tačiau tik tie, kurie ne mažiau nei penkerius metus buvo deklaravę gyvenamąją vietą kaimo vietovėje ir tik tie, kurie gyvena ne daugiau nei 6 tūkst. gyventojų turinčiame miestelyje.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos