Į neeilinį susirinkimą susirinkusi Šakių miesto vietos veiklos grupė (VVG) perrinko pirmininkę ir patvirtino patikslintą Šakių miesto VVG vietos plėtros strategiją.

Šakių miesto (VVG) pirmininkė Aistė Bakaitė, apžvelgdama 2015–2016 metus, priminė, kad jų rengta 2016 m. Šakių miesto VVG vietos plėtros strategija finansavimo nesulaukė ir pateko į rezervinį miestų plėtros strategijų sąrašą. Pasak pirmininkės, tikimasi, kad strategijų rengimo ir įgyvendinimo reikalavimus atitinkanti strategija gaus reikalingą finansavimą galbūt jau kitais metais, todėl ir buvo sukviesti nariai, kad patvirtintų patikslintą strategiją.
grigaitis mikelionis
Nuotr. Pasitraukus iš pareikų Dariui Mikelioniui (kairėje), laikinai UAB „Šakių komunalinis ūkis“ vadovaus administratorius Renatas Grigaitis.

Taip dažnai linksniuojamo UAB „Šakių komunalinis ūkis“ vadovo Dariaus Mikelionio prašymą trauktis iš užimamų pareigų savivaldybės administracija patenkino.
vezejai
Nuotr. Nuo rugsėjo mėnesio privatūs keleivių vežėjai už keleivių įlaipinimą turės mokėti daugiau. Jie su tuo nesutinka ir sako, kad gins savo interesus.


Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Į rajono savivaldybę kreipėsi privatūs keleivių vežėjai, vykdantys veiklą Šakių rajone bei už jo ribų, nes neranda kompromiso su UAB „Šakių autobusų parkas“ administracija ir  nesutinka brangiau mokėti už įvažiavimą į autobusų stotį.
vilkauskas vandenys
Nuotr. UAB „Šakių vandenys“ vadovas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad kartu su kitomis Lietuvos vandentvarkos įmonėmis rengiasi su ministerija bylinėtis.

Lina POŠKEVIČIŪTĖ

UAB „Šakių vandenys“ gresia milijoninė bauda, nes neįvykdė iškeltų reikalavimų, kad reikiamas skaičius žmonių prisijungtų prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos.
Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus ir seniūnijų specialistai apklausė rajono ūkininkus ir žemės ūkio bendroves dėl nepalankių meteorologinių sąlygų padarytos žalos. Labiausiai nukentėjo Sudargo ir Plokščių seniūnijose gyvenantys ir dirbantys žemdirbiai.

Iki spalio 3 d. prašymus dėl žalos pateikė dešimt rajono ūkininkų. Duomenys dar gali keistis, nes prašymai dėl žalos renkami ir toliau. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, prašymus turi pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo žalos atsiradimo.
kasparavicius saleje
Nuotr. Tarybos posėdžio metu UAB „Šakių šilumos tinklai“ generalinis direktorius Laimutis Kasparavičius pasisakyti pakviestas nebuvo, diskusijas stebėjo sėdėdamas salėje.


Gintarė MARTINAITIENĖ

Tarybos sprendimas perduoti savivaldybės teise priklausantį turtą, tai yra 74 tūkst. eurų, UAB „Šakių šilumos tinklai“ kaip papildomą įnašą ir taip didinti įmonės įstatinį kapitalą tarp tarybos narių sukėlė nemažai diskusijų.
Kaip ir kasmet, rajono tvenkiniuose vyksta įžuvinimo darbai. Praėjusią savaitę šešiuose tvenkiniuose iš viso apsigyveno 1103 vnt. žuvų.

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija informavo, kad spalio 5 d. rajone vyko dalies tvenkinių įžuvinimo darbai. 550 baltųjų amūrų buvo paleista Totorviečių, o 437 – Sintautų tvenkinyje. Daugiausiai, net 53 lydekos, apsigyveno Lukšių tvenkinyje, Duobiškių – 27, Plieniškių – 20, Gotlybiškių – 16 .
brazaitis ferma
Nuotr. Ūkininkas Vidmantas Brazaitis tikino, kad jam priklausančioje fermoje planuoja įkurti europinius reikalavimus atitinkantį kiaulių ūkį, ramina, kad gyventojams nėra ko nerimauti ir žada sukurti naujas darbo vietas.


Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Sudargo seniūnijoje kelių kaimų gyventojai savo parašais pasisakė prieš verslininkų planus Rėžiūkų kaime įrengti kiaulių fermą. Verslo sumanytojai teigia, kad įstatymams nenusižengia, tik žada sukurti naujas darbo vietas ir nori su gyventojais kalbėti atvirai.

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos