Spalio pradžioje vieno gyventojo ūkyje pradėjo sirgti ir kristi kiaulės, o gyventojas šį faktą nuslėpė nuo Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, anot specialistų, kiaulių laikytojas pasielgė labai neatsakingai. Privataus veterinarijos gydytojo dėka įvykis buvo atskleistas, iš kiaulių paimti mėginiai afrikinio kiaulių maro (AKM) tyrimams ir šiuo metu laukiama tyrimų atsakymų.

Pasak rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko Artūro Šimkaus, neatsakingi kiaulių laikytojai kelia grėsmę, kad rajone gali paplisti afrikinio kiaulių maro virusas. A. Šimkūnas pasakojo, kad spalio pradžioje Baltrušių kaime (Barzdų sen.) susirgo trys nedeklaruotos kiaulės, iš jų viena nugaišo.
Marijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis, Šakių skyriuje rugsėjo mėnesį bedarbiai nuo darbingo amžiaus gyventojų sudarė 6,9 proc. (rugpjūtį buvo 6,8 proc.). Tai mažiausias bedarbių skaičius apskrityje.

Iš viso per praėjusį mėnesį rajone įregistruoti 193 bedarbiai. Mėnesio pabaigoje Šakių skyriuje iš viso buvo 1212 darbo ieškančių asmenų. Tarp jų 580 moterų ir 632 vyrai.
Rugsėjo 21 d. posėdžiavo Lietuvos žemės ūkio ir maisto taryba, kuriai priklauso ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės pirmininkas Petras Puskunigis. Buvo aptartas 2018m. žemės ūkio biudžeto projektas, itin sudėtinga situacija melioracijoje ir kiti klausimai.

Pagrindinis visus dominantis dalykas – asignavimai žemės ūkiui. Nors bendras Lietuvos biudžetas šiuo metu surenkamas rekordiškai didelis, tačiau bendras žemės ūkio kofinansavimas iš tiesų mažėja: jeigu valstybės skiriamas bendrasis finansavimas 2017m. buvo 81 mln. eurų, tai 2018 m. planuojamas 79,7 mln. eurų. Susitikime taryba taip pat išreiškė nuomonę, kad reikia siekti tolygios regioninės plėtros uždavinių ir didinti Kaimo plėtros programai reikalingą biudžetą.
Į neeilinį susirinkimą susirinkusi Šakių miesto vietos veiklos grupė (VVG) perrinko pirmininkę ir patvirtino patikslintą Šakių miesto VVG vietos plėtros strategiją.

Šakių miesto (VVG) pirmininkė Aistė Bakaitė, apžvelgdama 2015–2016 metus, priminė, kad jų rengta 2016 m. Šakių miesto VVG vietos plėtros strategija finansavimo nesulaukė ir pateko į rezervinį miestų plėtros strategijų sąrašą. Pasak pirmininkės, tikimasi, kad strategijų rengimo ir įgyvendinimo reikalavimus atitinkanti strategija gaus reikalingą finansavimą galbūt jau kitais metais, todėl ir buvo sukviesti nariai, kad patvirtintų patikslintą strategiją.
grigaitis mikelionis
Nuotr. Pasitraukus iš pareikų Dariui Mikelioniui (kairėje), laikinai UAB „Šakių komunalinis ūkis“ vadovaus administratorius Renatas Grigaitis.

Taip dažnai linksniuojamo UAB „Šakių komunalinis ūkis“ vadovo Dariaus Mikelionio prašymą trauktis iš užimamų pareigų savivaldybės administracija patenkino.
vezejai
Nuotr. Nuo rugsėjo mėnesio privatūs keleivių vežėjai už keleivių įlaipinimą turės mokėti daugiau. Jie su tuo nesutinka ir sako, kad gins savo interesus.


Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Į rajono savivaldybę kreipėsi privatūs keleivių vežėjai, vykdantys veiklą Šakių rajone bei už jo ribų, nes neranda kompromiso su UAB „Šakių autobusų parkas“ administracija ir  nesutinka brangiau mokėti už įvažiavimą į autobusų stotį.
vilkauskas vandenys
Nuotr. UAB „Šakių vandenys“ vadovas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad kartu su kitomis Lietuvos vandentvarkos įmonėmis rengiasi su ministerija bylinėtis.

Lina POŠKEVIČIŪTĖ

UAB „Šakių vandenys“ gresia milijoninė bauda, nes neįvykdė iškeltų reikalavimų, kad reikiamas skaičius žmonių prisijungtų prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos.
Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus ir seniūnijų specialistai apklausė rajono ūkininkus ir žemės ūkio bendroves dėl nepalankių meteorologinių sąlygų padarytos žalos. Labiausiai nukentėjo Sudargo ir Plokščių seniūnijose gyvenantys ir dirbantys žemdirbiai.

Iki spalio 3 d. prašymus dėl žalos pateikė dešimt rajono ūkininkų. Duomenys dar gali keistis, nes prašymai dėl žalos renkami ir toliau. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, prašymus turi pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo žalos atsiradimo.

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos