Žvilgsnis į spaudą (birželio 17-23 d.)


Savivaldos rinkimai Šakiuose. Turėjo teisę balsuoti 612 žm. balsavo 589 žm., tai yra apie 79 proc. Išrinkta lietuvių – 4, žydų –5 atstovai: Jankauskas Kazys, prekybininkas; Ripinskas Vladas, pašto viršininkas; Janonis Petras, apskrities valdybos sekretorius; Burkšaitis Juozas, prekybininkas; Rubinšteinas Leizeris, prekybininkas; Papiškeris Minkis, buhalteris; Rabinovas Dovydas, prekybininkas; Kasparas Šmuelis, namų savininkas; Kotleris Faivelis, prekybininkas. („Suvalkietis“, 1931 06 21, p.1)

Moderniškas kavalierius Lekėčiuose. Dabar atsitinka visokių šposų. Prieš kurį laiką N. kaimo kavalierius Šventikauskas sumanė apsivesti. Tuo reikalu nuvažiavo pas sužadėtinę į Uzarų km. Jankų valsč. Vienas kitam patiko ar ne – nežinoma, tik jaunoji pervedė notariniu aktu būsimam vyrui 3000 litų ir tikėjosi laimingo gyvenimo. Bet prsaėjo metai laiko ir jaunikis nesiruošia vestuvėms ir pinigų negrąžina. Byla atsidūrė teisme. Birželio 11 d. Kazlų Rūdos t. teisėjas Lekėčiuose pritaisė laike vieno mėnesio apsivesti arba grąžinti pinigus. Ką šis „vargšas“ pasirinks – nežinia. („Suvalkietis“, 1931 06 21, p.4)

Valsčiaus tarybos posėdis Barzduose. Šakių apskrities valdyba nutarė kelių krypties (kelrodžių) ir taisių ženklus statyti gelžbetoninius. Bet valsč. taryba apsvarsčiusi sunkią ekonominę padėtį ir kad geležis bei cementas reikalinga eksportuoti iš užsienio, nutarė kelių krypties ir taisių ženklus statyti medinius, vienodos formos. Dėl trečios rūšies kelių taisymo taryba nutarė imtis griežtesnių priemonių. Tarybos nariai pageidauja statyti medinius ženklus ir trečios rūšies keliuose, ko iki šiam laikui visai nebuvo. („Suvalkietis“, 1932 06 19, p.5)

Vestuvės be „savivaldybinės“ Lekėčiuose. Tirvydonių kaimo vienas ūkininkas ruošdamas savo dukrelei vestuves sugalvojo tam reikalui pasidaryti „savivaldybinės“ degtinės. Į Sirvydų kaimą atvežė pas degtindarį centnerį miltų. Bet, deja, išėjo visai kitaip. Lekėčių punkto policija atvykus į Sirvydų kaimą pas p. J. Motiejaitį nučiupo beverdant ir sugadino visą vestuvių pokylį su „samagliorija“. Tai vis policija „kalta“. Nuliūdo „fabrikantas“ nepadaręs vestuvėms „dieviško“ skystimėlio, o dabar dar laukia bausmė. („Suvalkietis“, 1933 06 18, p.4)

Šakių ūkininkų ekskursija Klaipėdon. Birželio 29 d. ruošiama tradicinė Šakių apskr. ūkininkų ekskursija garlaiviu į Klaipėdos kraštą. Kelionė kainuos 6 litai. Ekskursija pirmiausia sustos ties Pagėgių apskr. ūkių apžiūrėti, kitą dieną Klaipėdos miesto, fabrikų ir kurortų apžiūrėti. Užsirašyti pas agronomus ir kitus įgaliotus asmenis. („Suvalkietis“, 1934 06 17, p.4)

Apskrities viršininkas kalbėjo sinagogoj. Šakiuose laike pamaldų žydų sinagogoje pasakė prakalbą apskrities viršininkas Namikas. Jis savo pasakytoj kalboje prieš svarbiausią žydų maldą pabrėžė, kad tarp lietuvių ir žydų buvo ir bus geri santykiai. Po to jis kiek ilgiau kalbėjęs apie būsimuosius seimo rinkimus. Aptaręs seimo rinkimų svarbą apskrities viršininkas Namikas kvietė Šakių žydų bendruomenę aktingai dalyvauti seimo rinkimuose ir balsuoti už išstatytus jų apygardoje kandidatus. Šis įvykis sukėlė didelį susidomėjimą, nes tai bene pirmas atsitikimas, kad aukštas valdininkas – katalikas kalbėtų žydų maldos namuose, o dar laike pamaldų. („Suvalkietis“, 1936 06 20, p.1)

Kiduliuose reikalingas plentas. Šakių apskr., tarp Kidulių-Šakių yra pirmos rūšies vieškelis, kuriuo naudojasi visa žiemių-vakarų Zanavykija ir juo eina labai didelis judėjimas, bet pavasarį ar rudenį tas kelias būna blogas. Visa žiemių-vakarų Zanavykija pageidauja, kad vietoj to vieškelio padarytų plentą, nes dabar nė vieno plento nuo Šakių į vakarus nėra. Pavasarį ar rudenį dėl pablogėjusio kelio visi vakarų Šakių apskrities gyventojai turi vargo kol pasiekia savo apskrities miestą – Šakius. („Suvalkietis“, 1936 06 20, p.4)

Prenumeruok laikraščio el. versiją!

Orai Šakiuose

Antra olimpiada be Lietuvos krepšinio rinktinės. Kaip vertinate?

klausimelis 07 12Edmundas iš Šakių:

Visi lietuviai krepšinį žiūri, tai ir aš stebėjau, bet įspūdžiai labai blogi, nuotaikos liūdnos. Neįsivaizduoju, kodėl yra taip, kaip yra, bet kaltinti žaidėjų neskubu. Anksčiau parsiveždavo medalius, dabar be nieko liekame – pagal mane paruošime spragos atsiranda. Kaip bebūtų, nors Lietuva ir nepateko, Olimpines žaidynes vis tiek žiūrėsiu. 

klausimelis 07 12 2

Nerijus iš Gelgaudiškio:

Olimpinio atrankos turnyro nežiūrėjau, neturėjau laiko, bet šiaip situacija seku. Liūdna, kad negavo kelialapio į Olimpines žaidynes. Jau antrąjį kartą nepatenkame, sunku vertinti, kas čia atsitiko, kokios to priežastys. Pats kadaise žaidžiau, bet mėgėjiškai, mokyklos laikais. Nors dabar ir nebežaidžiu, bet krepšinis man vis tiek yra numeris vienas – ne be reikalo vadinamas antra religija.


BlueYellow-baneris
 
sms
tu esi 350px
Mes vertiname jūsų privatumą
Mes naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir jūsų naršymo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad juos atmetę negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.