Ambulatorijoms – ir gelbėjimosi šiaudas, ir nenumatytas auditas

armonaviciene bagdonas
Nors komitetų posėdžiuose klausimų Panemunių ambulatorijos vyriausiajam gydytojui Rimantui Bagdonui ir Lekėčių ambulatorijos vyriausiajai gydytojai Ligitai Armonavičienei netrūko, tarybos posėdyje jie sėdėjo gana ramiai, sutartinai tvirtino tikintys, kad padėtį ambulatorijose galima ištaisyti. D. Pavalkio nuotr.

Gintarė MARTINAITIENĖ

Svarstant Panemunių bei Lekėčių ambulatorijų 2022 m. finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių planus, tarybos nariams kilo daug klausimų, tad diskusijų netrūko. Būta svarstymų „balsuoti raudonai“ ir tiesiog nepritarti planams, nes problemų daug, o jas sprendžiant pasigesta ir konkretumo, tačiau galiausiai pritarimas visgi išreikštas, užtat ne tik šios, bet ir kitos nereorganizuotos ambulatorijos sulauks audito, nes yra įtarimų, kad tai, kas sakoma bei vyksta realybėje ir kas yra dokumentuose, yra skirtingi dalykai.

Klausimų, dvejonių, abejonių ir kritikos ambulatorijų vadovams Ligitai Armonavičienei ir Rimantui Bagdonui, svarstant jų pateiktus planus ir bendrai aptariant situaciją, išties netrūko. Abi įstaigos dirbo nuostolingai (Panemunių ambulatorijoje 2021m. nurodomas 12 tūkst. 801 euro, o Lekėčių  – 18 tūkst. 501 euro nuostolis). Be to, kaip nurodė savivaldybės gydytoja Edita Zubrickienė, įstaigos neatitiko daugiau nei penkių sveikatos ministro nustatytų reikalavimų. Pavyzdžiui, vis dar sąnaudų valdymo dalis yra didesnė nei 7 proc., nė viena iš minėtų ambulatorijų nevykdė pacientų apklausos dėl pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis, nors tai turėtų būti daroma, nevykdyti viešieji pirkimai, tarybos nariams užkliuvo ir ypač vangiai vykdomos prevencinės programos.

„Šitokiam planui nepritariu, nes nematau, kad būtų daroma žmonių labui. Vienas dalykas – esu nepatenkintas, kad labai mažai atliekama prevencinių priemonių, klaikiai atrodo vaikų krūminių dantų prevencija, taip pat ir su vėžinėm ligom, ir taip toliau, o tame plane, stulpelyje, tuščios vietos, vadinasi, įstaiga nei taisyt ruošiasi, nei kažką pagerinti, nei numato, ką padarys. Su tokiu feikiniu planu siūlau grįžt namo ir jį perdaryt“, – kreipdamasis į Panemunių ambulatorijos vadovą R. Bagdoną rėžė Bernardinas Petras Vainius.

R. Bagdonas sakė nemanantis, kad „tie procentai atitinka realijas“ ir teigė, jog darbas tikrai vyksta, tad B. P. Vainius sakė, kad tada reikia duoti realius skaičius.

Abu gydytojai kone sutartinai tvirtino, kad žadama didinti prevencinių priemonių apimtis, L. Armonavičienė nurodo, jog pacientus žadama kviesti ir SMS žinutėmis, elektroniniais laiškais, tačiau teigė, kad nors programos siūlomos, yra ir tokių pacientų, kurie atsisako, nesupranta, kokia jiems nauda iš tos prevencinės programos.

Štai Panemunių ambulatorijos plane vienu iš pirmųjų punktų įrašyta pritraukti naujų pacientų, tačiau savivaldybės gydytoja informavo, kad liepos 1 d. duomenys rodo, kad jie netekę 52 pacientų, be to, 70 ambulatorijos pacientų nėra socialiai drausti, tad pinigų už juos negaunama, tad svarstyta, gal apskritai plane įrašoma tik tai, ką nori matyti valdžios atstovai, o siekį pritraukti pacientų meras Edgaras Pilypaitis įvardijo lengva saviapgaulės hipnoze.

E. Zubrickienė prisiminė ir gana karčią patirtį, kad pacientų mažėja ne tik dėl natūralių priežasčių.

„Pernai buvo labai skaudus atvejis, kai buvo kovidas, Ilguvos pensionato vadovas paprašė ateiti apžiūrėti tuos gyventojus, nes jie buvo prirašyti prie Panemunių ambulatorijos, bet buvo atsisakyta tiesiogiai kontaktuoti, tad vadovas atsisakė paslaugų ir sutartį pasirašė su Žaliakalnio poliklinika“, – teigė savivaldybės gydytoja viename iš komitetų posėdžių.

Gana plačiai ir daug diskutuota ir apie atostoginių kaupinius. L. Armonavičienė teigė, kad šiuo metu gana aktyviai atostogaujama ir tikimasi, kad reikiami rodikliai bus pasiekti iki gruodžio. Panemunių ambulatorijos gydytojas, kaip sakė meras, neatostogavęs nuo 2004-ųjų, tačiau nepanaudotų atostogų sąnaudų nurodo tik 3 tūkst. (Lekėčiuose nepanaudotų atostogų sąnaudos sudaro daugiau nei 16 tūkst. eurų, apie 20 tūkst. eurų buvo ir jau reorganizuojamoje Lukšių ambulatorijoje).

R. Bagdonas sakė, jog reiktų patikslinti, tad meras darkart kėlė klausimą, kokio tikslumo duomenys pateikiami ataskaitose... Tomas Skaizgirys ragino kaip nors išleisti tiek metų neatostogavusį gydytoją pailsėti, tačiau meras replikavo, kad žmogus tiesiog neina, svarstyta, ar dėl to nenukenčia darbo našumas, kokybė ir pan.

Visgi svarstant ir kalbant apie Panemunių bei Lekėčių ambulatorijas, nekart linksniuotos ir jau reorganizuojamos įstaigos bei karti patirtis su jomis. Pavyzdžiui, Gelgaudiškio ambulatorija prie Šakių prijungta „plika basa, tik kad be minuso“ ir nors, pasak mero, būtent dėl Gelgaudiškio turėta didesnių nuogąstavimų, nes darbinę karjerą baigė ir penki darbuotojai, realybėje sudėtingiau gavosi su Lukšiais.

„Lukšiuose žmogus pareigas ėjo iki paskutinės dienos, tai yra iki birželio 30-osios, atrodė, kad viskas tvarkysis gerai, bet patirtis gavosi tokia, kad šią įstaigą Šakių poliklinika perėmė su visišku minusu, dokumentai netvarkyti ir neperduoti net už kelerius metus, neturime galimybės patikrinti, kaip buvo mokamos kintamosios dalys prie atlyginimo darbuotojams, radome, kad ir pačiam vyriausiajam gydytojui alga buvo skaičiuota nesilaikant teisės aktų“, – teigė meras, įvardijęs, kad kai ambulatorijų gydytojai sutarė susimažinti valdymo išlaidų dalį (kad tilptų į reikalaujamus 7 proc.), nors tai ir buvo padaryta, bet realiai, bent Lukšiuose, darbo užmokestis nebuvo sumažintas ir mokėtas kaip ir iki tol, esą pasakyta, kad „visur taip yra“. Anot mero, atsiskaitant jau su buvusiu vyriausiuoju ambulatorijos gydytoju Arimantu Pačenga „už nepanaudotas atostogas bei mokant neteisingai skaičiuotą atlyginimą jam išmokėta per 7 tūkst. eurų permoka“.

Štai Griškabūdžio ambulatorija, pasirodo, susilaukė net Akreditavimo tarnybos dėmesio. Viename iš komitetų meras atskleidė, kad per karščius odontologė, neradusi su vadove dialogo, parašė skundą Valstybinei darbo inspekcijai, Vaistų kontrolės tarnybai ir Visuomenės sveikatos centrui, kad neužtikrinamos darbo sąlygos ir temperatūra netinkama nei vaistams laikyti, nei žmonėms dirbti. Esą vadovė pasakiusi, kad nėra pinigų kondicionieriaus įrengimui, mat parodytas pelnas yra 69 eurai, nors sąskaitoje, sako meras, 100 tūkst. Dabar jau esą kondicionierius bus įrengtas, bet prašoma Griškabūdžio seniūnijos darbuotojų pagalbos, nors ambulatorijos etatų struktūroje yra penki ūkio darbuotojai.

„Kam tada tie vadovai?“ – kėlė klausimą meras, o E. Zubrickienė svarstė, kad Akreditavimo tarnyba apskritai gali kelti klausimą dėl įstaigos licencijos ir samprotavo, ar neina tokių dalykų žmoniškai išsispręsti vietoje.

Tad, matant tokius pavyzdžius, pro pirštus į ambulatorijų veiklą žiūrėti neišeina, o kai jau įstaigos nustekentos visai, tada jas jungti prie stipresnės, anot mero, ir neatsakingas, ir keistas požiūris. Komitetų posėdžiuose svarstyta, galbūt nepritarti klausimams dėl Lekėčių ir Panemunių ambulatorijų ir iškart įjungti kitą mechanizmą – įstaigas reorganizuoti ar pan., kaip numato įstatymas, tačiau tiek L. Armonavičienė, tiek R. Bagdonas sakė, kad viską dar įmanoma įgyvendinti ir sutvarkyti, anot L. Armonavičienės, jau dabar gana sparčiai viskas tvarkosi.

Tarybos narys Artūras Varankevičius teiravosi vadovų, ar jie patys tiki parengtais planais ir suvokia tai, kad jiems duodamas paskutinis šiaudas. R. Bagdonas tikino viską jie suprantantys ir sakė, kad patiems irgi nelengva, jaučiama ir didžiulė konkurencija.

Nors nevieningai, 13 balsavus už ir aštuoniems susilaikius abiejų įstaigų veiklos rezultatų ir gerinimo priemonių planams pritarta. Priėmus tokį sprendimą tarp tarybos narių užsisuko dar vienas diskusijų ratas, mat, kaip ir buvo kalbėta jau kai kuriuose komitetuose, priėmus teigiamą sprendimą, bus siūloma atlikti auditą ir pasižiūrėti, ar dokumentai atitinka realybę, nes kito teisinio pagrindo tai padaryti tiesiog nėra. Romas Pukinskas nesuprato, kodėl bus tikrinamos visos penkios ambulatorijos, svarstė, kad vasara, kai atostogaujama, laikas yra netinkamas, priekaištavo, kad sprendimo projektas tarybos narius pasiekė kone paskutinę dieną. Tačiau patikrinti visas penkias nuspręsta sąmoningai, kad nebūtų išskiriama, jog kažkas ant kažko užsisėdo. Aušrelė Pukinskienė, beje, kaip ir Mečislovas Švabas,  pasigenda ir pačių savivaldybės darbuotojų indėlio, konsultacinės pagalbos, sustygavimo, ambulatorijų nukreipimo viena kryptimi. B. P. Vainius siūlė inicijuoti Kontrolės komiteto posėdį ir pasižiūrėti, kaip bus vykdomi planai, ir su auditu galbūt luktelėti. Meras tokio požiūrio nesuprato, klausė, ar nenorima sužinoti tiesos, ar kažkas slepiama. Tad galiausiai, 10 balsavus už, septyniems susilaikius, dviem balsavus prieš, o dviem nebalsavus, sprendimui pritarta. Vadinasi, Kontrolės ir audito tarnybai pavesta atlikti nenumatytą Panemunių, Lekėčių, Kidulių, Griškabūdžio ambulatorijų bei Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro auditą – įvertinti 2022 m. I pusmečio ataskaitose pateiktą finansinio rezultato teisingumą ir patikrinti, ar teisingai pildomi ilgalaikio turto apskaitos dokumentai, ar duomenys, pateikti didžiojoje knygoje, sutampa su ataskaitose pateiktais duomenimis, ar tinkamai vedama įstaigos darbuotojų atostogų apskaita ir ar teisingai nustatoma darbuotojų užmokesčio pastovioji ir kintamoji dalys. Pagalbą Kontrolės ir audito tarnybai žadėjo ir Biudžeto, turto ir planavimo skyrius, kurio vedėja Egidija Grigaitienė patikslino, kad tai nėra pilnas auditas, tik bus sutikslinami rūpimi dalykai bei dokumentai. Ji teigė, jog matomi akivaizdūs neatitikimai, o patikrinti viešųjų įstaigų negalima, tad dabar šis kelias atsivers ir jau rugsėjį planuojama turėti rūpimus atsakymus.

Prenumeruok laikraščio el. versiją!

Orai Šakiuose

Antra olimpiada be Lietuvos krepšinio rinktinės. Kaip vertinate?

klausimelis 07 12Edmundas iš Šakių:

Visi lietuviai krepšinį žiūri, tai ir aš stebėjau, bet įspūdžiai labai blogi, nuotaikos liūdnos. Neįsivaizduoju, kodėl yra taip, kaip yra, bet kaltinti žaidėjų neskubu. Anksčiau parsiveždavo medalius, dabar be nieko liekame – pagal mane paruošime spragos atsiranda. Kaip bebūtų, nors Lietuva ir nepateko, Olimpines žaidynes vis tiek žiūrėsiu. 

klausimelis 07 12 2

Nerijus iš Gelgaudiškio:

Olimpinio atrankos turnyro nežiūrėjau, neturėjau laiko, bet šiaip situacija seku. Liūdna, kad negavo kelialapio į Olimpines žaidynes. Jau antrąjį kartą nepatenkame, sunku vertinti, kas čia atsitiko, kokios to priežastys. Pats kadaise žaidžiau, bet mėgėjiškai, mokyklos laikais. Nors dabar ir nebežaidžiu, bet krepšinis man vis tiek yra numeris vienas – ne be reikalo vadinamas antra religija.


BlueYellow-baneris
 
sms
tu esi 350px
Mes vertiname jūsų privatumą
Mes naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir jūsų naršymo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad juos atmetę negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.