baneris leidinys

Šakių savivaldybės Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas Arvydas Šlėderis informavo, kad ateinančiais metais startuos vadinamieji miestelių projektai, kuriuos įgyvendinus bus atnaujinta rajono miestelių infrastruktūra.

Šiuo metu savivaldybė turi sutartis beveik dėl visų rajono gyvenviečių, išskyrus Slavikų ir Sudargo, projektų įgyvendinimo. Dėl šių dviejų gyvenviečių savivaldybės administracija turi tik raštiškus pritarimus, kvietimą sudaryti sutartį, bet tai reiškia, kad ir šie du projektai startuos. Anot A. Šlėderio, visų miestelių projektai gaus finansavimą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonei įgyvendinti, pagal kurią bus tvarkoma miestelių infrastruktūra. Kas konkrečiai kiekviename rajono miestelyje bus daroma, sprendė pačios bendruomenės teikdamos projektus, todėl savivaldybės administracija jų kontroliuoti ar koreguoti negalinti, nors, pasak vedėjo, kai kurių miestelių tvarkymo nauda jau šiandien akivaizdžiai abejotina. A. Šlėderis sako, kad kol kas neaišku, kiek iš šių bendruomeninių projektų bus naudos, turint omenyje demografinę padėtį rajone. Ir ateityje galime rajone turėti tokį patį rezultatą, kaip ir anksčiau, kai per projektus į rajoną buvo pritrauktos didžiulės investicijos, o šiandien tai rajonui nekuria jokios pridėtinės vertės. Tačiau, pasak vedėjo, bendruomenės pačios sprendė, ką nori sutvarkyti savo gyvenamosiose vietovėse, todėl savivaldybės administracija įtakos projektams nedaro.

„Draugo“ inf.
dienos centrai sefleriene
Nuotr. Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ilona Šeflerienė (kairėje) vaikų dienos centrų auklėtojas kvietė bendram pokalbiui apie tai, kaip centrai gyvena, kokias veiklas vykdo.


Gintarė MARTINAITIENĖ

Faktiškai visose rajono seniūnijose veikia vaikų dienos centrai, kur po pamokų susirenka sunkiai gyvenančių šeimų vaikai. Apie tai, kokios veiklos centruose vykdomos, kokiomis nuotaikomis jie gyvena, antradienį kalbėjosi centruose dirbančios auklėtojos.
Gruodžio 8-9 dienomis Šakiuose bei Šakių seniūnijoje esančiuose Šilgalių kolektyviniuose soduose Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinė planuoja 205 lengvosios pėstininkų kuopos karinio rengimo pratybas.

Pratybų metu kariai judės ginkluoti, bus naudojami imitaciniai šaudmenys.
vieningi zanavykai rinkimai
M. Būblaitytės nuotr.: Pirmose tik įsteigto komiteto „Vieningi zanavykai“ gretose dabartinės Zanavykų frakcijos taryboje nariai (iš dešinės) Mindaugas Tarnauskas, Rima Rauktienė, Juozas Puodžiukaitis, Arūnas Tarnauskas, Aušrelė Pukinskienė. Tačiau bent kol kas neįvardijama, ar komitetas kels kandidatą į merus.


Gintarė MARTINAITIENĖ

Artėjantys savivaldos rinkimai atskleidžia vis daugiau politinės kampanijos dalyvių. Jau aišku, kad, be partijų ir jų keliamų kandidatų kovo 3-iąją vyksiančiuose rinkimuose dalyvaus ir du visuomeniniai komitetai. Dar vasarą susikūrė buvusio mero Juozo Bertašiaus inicijuotas komitetas „Už Šakių rajono gyventojų ateitį“, o štai sekmadienį įvyko steigiamasis komiteto „Vieningi zanavykai“ susirinkimas.
baziliauskiene poceviciute
Nuotr. Į tribūną stojo ir į tarybos narių klausimus atsakyti bandė Socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja Aida Baziliauskienė (kairėje) ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė.

Gintarė MARTINAITIENĖ

Kad ir nevieningai, bet tarybos nariai pritarė Šakių socialinių paslaugų centro dalyvavimui paslaugų kokybės gerinimo projekte. Tiesa, diskusijų, ar centrui to reikia, ar jis pajėgus dalyvauti projekte, būta.
Lapkričio 27 d. rajono savivaldybės Paramos teikimo komisija apsvarstė lapkričio mėnesį gautus 10-ties sunkiai besiverčiančių gyventojų prašymus dėl vienkartinių pašalpų skyrimo.

Apsvarsčiusi gautus prašymus, komisija tenkino septynis prašymus: trims asmenims skirta po 228 eurus dėl ligos, dviem asmenims (114 ir 50 eurų sumos) dėl sunkios materialinės padėties (iš viso 848 eurai). Komisija vieną prašymą atmetė, kitų svarstymas buvo atidėtas.
sudargas pastatas
Nuotr. Ar pastatai bus tikrai nupirkti, kalbėti anksti.

Rita PLAUŠINAITYTĖ-ŠERKŠNIENĖ

Rajono taryba pritarė naujų patalpų įsigijimui savivaldybės poreikiams Sudarge, Kalno g. 1A. Tos patalpos ateityje turėtų būti naudojamos Sudargo seniūnijos administracijai įkurdinti.
Savivaldybės Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Egidija Grigaitienė informavo, kad šių metų mokinio krepšelio lėšų likutis 216 tūkst. eurų. Iš jų atliko 70 tūkst. eurų, kurie buvo paskirstyti mokykloms pagal mokinių skaičių.
 
Pasak rajono mero Edgaro Pilypaičio, mes dabar gyvenam pereinamajame laikotarpyje ir su mokinio krepšeliu, ir su nauju etatiniu apmokėjimu, tad dar turim ir duonos, ir sviesto, ir lašinių, bet kitais metais, jei mokyklos dirbtų taip, kaip dabar yra numatyta, atsirastų didelis lėšų trūkumas vadovų, jų pavaduotojų, švietimo pagalbos darbuotojų – specialiųjų ir socialinių pedagogų, logopedų, bibliotekos darbuotojų bei psichologų – algoms išmokėti.

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos