baneris leidinys

dumbloGiedrė PLEČKAITYTĖ

Gruodį planuojamas baigti projektas „Šakių tvenkinio būklės gerinimas“. Tačiau gyvenimas parodė, kad jis nesibaigs be skandalo. Mat iškastinis tvenkinio dumblas, tiesiogine to žodžio prasme, buvo drabstomas į visas puses, nors pagal projekto reikalavimus jis turėjo būti pilamas tik dviejose vietose. Toks elgesys užrūstino rajono valdžią, todėl trečiadienio ryte dėl tokios netvarkos į administracijos direktoriaus kabinetą buvo iškviesti už projekto darbų įgyvendinimą atsakingi asmenys, kurie turėjo pateikti oficialų pasiaiškinimą.

Nuotr. Trečiadienį projekto „Šakių tvenkinio būklės gerinimas“ įgyvendinimo prižiūrėtojai  (iš kairės) R. Ramunis ir A. Macijauskas aiškinosi dėl neteisėtai išvežto dumblo.

Jau vasaros pabaigoje buvo galima stebėti, kaip vienoje ar kitoje Šakių miesto vietoje, tiksliau privačiose žmonių valdose, ruošiamose statybvietėse, stūkso ką tik iškasto ir supilto dumblo krūvos. Niekam ne paslaptis, kad tai būtent valomo Šakių tvenkinio „gėrybės“ tarp šakiečių pasirodė esančios ypač populiarios. Pagal Aplinkos apsaugos agentūros skelbtą informaciją, numatyta, kad dumblas turėjo būti gabenamas tik į dvi iš anksto numatytas vietas. Apie šį faktą „Draugas“ rašė jau rugsėjo pradžioje. Tačiau rajono valdžia išbarti atsakingus asmenis pasikvietė tik tada, kai dumblas jau buvo išvežiotas į visas keturias puses. Po susitikimo su rajono valdžia su mumis kalbėjęs projekto darbų prižiūrėtojas Arvydas Macijauskas teigė: „Būtų buvę sveikiau, jei būtų anksčiau išbarę“.
Nors Neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos pirmininkė buvo išrinkta prieš mėnesį, šis išrinkimas buvo neteisėtas. Dabar šie niuansai išspręsti ir sutvarkyti taip, kaip reikalauja nuostatai.

Pagal nuostatus minėtų pareigų negali eiti žmogus, kuris nėra tarybos narys. Spalio viduryje vadovauti tarybai buvo išrinkta Janina Jokūbaitienė, bet reikėjo laukti rajono tarybos sprendimo dėl Neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos nuostatų ir sudėties tvirtinimo.

Dabar dar kartą patvirtinta, kad J. Jokūbaitienė tikrai vadovaus koordinacinei tarybai. Jos pavaduotojais išrinkti Neįgaliųjų draugijos vadovas Saulius Rakauskas ir „Vilties“ bendrijos pirmininkė Roma Dėdynienė. Iki šiol Neįgaliųjų koordinacinei tarybai ilgus metus vadovavo Marija Mačaitienė.

„Draugo“ inf.
meraiLietuvos savivaldybių asociacijos Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto nariai diskutavo apie perduotų savivaldybėms valstybinių žemės ūkio funkcijų finansavimą 2012 metais. LR Žemės ūkio ministerijos atstovų buvo prašoma atsakyti į savivaldybėms rūpimus klausimus.

LSA Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto pirmininko antrasis pavaduotojas Gediminas Vaičionis teikė svarstyti klausimą dėl perduotų savivaldybėms valstybinių žemės ūkio funkcijų finansavimo 2012 metais. „Savivaldybių merai ir Žemės ūkio skyrių vedėjai šią problemą gerai žino, kadangi apie tai esame diskutavę jau vasarą. Maždaug žinome tuos preliminarius skaičius, koks bus Žemės ūkio skyrių finansavimas. Pakoregavus metodiką, susidarė situacija, kad 26 savivaldybėms kitais metais finansavimui, kad pasiektų ankstesnių metų lygį, trūksta 631 tūkst. litų“,- sakė G. Vaičionis. Ateinančiais metais net 43 tūkst. litų mažesnį finansavimą gaus ir Šakių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius.  

Be to, LR Finansų ministerija informavo, jog dviem procentais mažėja Žemės ūkio skyrių finansavimas. „Čia susirinkome tam, kad iš Žemės ūkio ministerijos išgirstume, kaip tai bus daroma. Kokią viziją mato Žemės ūkio ministerija“, - aiškino antrasis pavaduotojas.
rinkimaiPraėjusią savaitę Lukšiuose viešėjo „Tvarkos ir teisingumo“ partijos narė, būsima kandidatė į Seimą, kraštietė Seimo narė Ona Valiukevičiūtė.

O. Valiukevičiūtę atlydėjo Europos Parlamento narys, partijos pirmininkas Rolandas Paksas bei partijos vicepirmininkai Vytautas Kamblevičius ir Kęstutis Komskis, Šakių skyriaus pirmininkas bei Seimo narės padėjėjas rajone Kęstutis Gudelevičius.

Šakiuose O. Valiukevičiūtė kandidatavo 2004 metais, tačiau nebuvo išrinkta. Nusprendusi dirbti su Šakių krašto žmonėmis bei kandidatuoti Seimo rinkimuose, spalio viduryje padėjėju įdarbino Šakių skyriaus partijos pirmininką bei tarybos narį Kęstutį Gudelevičių.

Kokie bus kitų partijų kandidatai artėjančiuose Seimo rinkimuose, iki galo nėra aišku. Kiek žinoma, kandidatuoti žada Rima Rauktienė, Mindaugas Bastys, Antanas Litvinas, Kęstutis Smirnovas, galbūt Jonas Šimėnas.

Seimo rinkimai vyks ateinančiais metais, spalio 14 dieną.

„Draugo“ inf.
darbo_birzPraėjusį mėnesį Šakių rajone bedarbystė padidėjo 12.2 proc. - užregistruoti 202 nauji bedarbiai. Lyginant bedarbių skaičių apskrityje, Šakiuose jų skaičius vienas mažiausių.

Iš viso per praėjusį mėnesį Marijampolės teritorinėje darbo biržoje užregistruoti 1078 bedarbiai, iš jų Šakiuose – 202. Palyginus su rugsėjo mėnesio duomenimis, bedarbių Šakių savivaldybėje padaugėjo 12.2 proc., lyginant su 2010 metų spalio mėn. jų 24,7 proc. daugiau. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų spalio mėnesio pabaigoje sudarė 10.3 proc. Palyginus su rugsėjo pabaiga nepakito, o su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu – sumažėjo 2.5 proc. Didžiausias nedarbo lygis apskrityje yra Kalvarijoje, mažiausias - Marijampolės savivaldybėje.

Per spalį Šakių skyriuje užregistruotos 165 laisvos darbo vietos, iš jų 130 terminuotiems darbams. Palyginus su rugsėjo mėnesiu, rajone laisvų darbo vietų padaugėjo 52.8 proc. Praėjusį mėnesį rajone įdarbinta 310 žmonių. Tai 186 bedarbiais daugiau nei rugsėjį. Pagal neterminuotas darbo sutartis darbą gavo 136 asmenys, terminuotai įdarbinti 174 bedarbiai. Veiklą pagal verslo liudijimus spalį pradėjo 38 bedarbiai – 1.6 karto mažiau nei 2010 metais tuo pačiu laikotarpiu. Pasinaudojus valstybės teikiama parama darbo įgūdžiams įgyti ir subsidijuojamam įdarbinimui, į darbo rinką integruota 11 bedarbių. Viešuosius darbus pradėjo dirbti 78 asmenys.

Iš Šakių savivaldybėje užsiregistravusių bedarbių 31.2 proc. iki įsiregistravimo Darbo biržoje yra nedirbę 2 ir daugiau metų, 22.3 proc. – vyresni nei 50 m., 18.3 proc. – jaunimas iki 25 m. amžiaus.
lebedzinskiene2Asta GVILDIENĖ

Spalio pabaigoje redakciją pasiekė dar vienas pranešimas apie beprecedentį tėvų elgesį su vaikais. Praėjusių metų rugsėjo mėnesį Kudirkos Naumiesčio seniūnijos gyventojai pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo vaiko teisėmis ir galimai tyčia sutrikdytos nepilnametės podukros sveikatos. Ar tikrai pamotė skriaudė ir fiziškai bei psichologiškai gniuždė mergaitę? Ar tikrai žemino ir plūdo necenzūriniais žodžiais? Į šiuos klausimus atsakys teisėsaugos institucijos.

Nuotr. Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos pareigas einanti R.Lebedžinskienė teigė, kad per ketverius metus šeimoje įvyko realūs pokyčiai ir tik į gerąją pusę.

Atsikėlė iš kito rajono

Pasak savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos pareigas einančios Rūtos Lebedžinskienės, prieš ketverius metus iš kito rajono į Kudirkos Naumiesčio seniūniją atsikėlusi šeima su septyniais vaikais iš karto pateko į vaiko teisių gynėjų akiratį. „Kaip taip atsitiko, kad šiai šeimai geradaris G.J.Karlas, remiantis tik tvarkingas ir darbščias, tačiau sunkiai besiverčiančias daugiavaikes šeimas, nupirko namą, parėmė pinigais, tenka tik spėlioti. Šeima buvo problematiška nuo pat atvykimo dienos. Namo nesitvarkė - antras aukštas iki šiol neįrengtas. Šeima su devyniais vaikais glaudžiasi dviejuose kambariuose“, - atviravo R.Lebedžinskienė, kuriai buvo priskirta prižiūrėti šią šeimą.
stancikasGiedrė PLEČKAITYTĖ

Penktadienį Šakių rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto narių posėdis. Kvorumą sudariusi aštuonių komiteto narių grupė iš pateiktų svarstyti penkių klausimų daugiausiai dėmesio skyrė vietinės reikšmės kelių tinklo optimizavimo galimybių ir tvarkymo perspektyvoms.

Nuotr. Vietinių kelių skyriaus vedėjas S. Stančikas sakė, jog visiems šalies žvyrkeliams išasfaltuoti reikia apie 2 mljd. litų.

Dėmesys vietinės reikšmės keliams

Penktadienį Šakiuose vykusiam LSA Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdžiui vadovavęs Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis pirmiausiai susirinkusiuosius pakvietė aptarti klausimą dėl vietinės reikšmės kelių tinklo optimizavimo galimybių ir tvarkymo perspektyvų. Komiteto tvirtinimu, kad būtų užtikrinta geresnė valstybinės ir vietinės reikšmės bei miško kelių priežiūra, būtinas kelių tinklo optimizavimas. Teisines prielaidas numato Kelių įstatymas, tačiau savivaldybės mato praktines įstatymo normų įgyvendinimo problemas.

Aptarti bendrą padėtį šalies keliuose buvo pakviestas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos Vietinių kelių skyriaus vedėjas Stanislovas Stančikas. Jo teigimu, Lietuvos automobilių kelių direkcija, surinkusi iš savivaldybių reikiamą informaciją, įvertino, jog vietinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimui reikėtų 2 mljd. 800 tūkst. litų. „Kokius kelius prižiūri Valstybinė kelių direkcija, tokius turi prižiūrėti ir savivaldybės. Pavyzdžiui, valstybinės reikšmės kelio važiuojamąją dalį prižiūri Kelių direkcija, o apšvietimą, kanalizacijos ir visus kitus įrenginius prižiūri savivaldybės. Dėl to kyla daugybė problemų“,- pastebėjo S. Stančikas.
bakaiteGiedrė PLEČKAITYTĖ  
 
Lukšietė Aistė Bakaitė, dar būdama Lukšių Vinco Grybo gimnazijos moksleive, buvo žinoma, kaip aktyvi rajono visuomenininkė. Ji jau trečius metus sostinėje studijuoja humanitarinius mokslus. Tačiau ir ten Aistė gyvena aktyviai, siekia savo gyvenimo tikslų. Apie tai, kaip ji gyvena šiandien ir apie jos siekius, kalbamės su pačia Aiste.

Nuotr. A. Bakaitė ir toliau sėkmingai save realizuoja visuomeninėje veikloje.
 
Dar visai neseniai Aistė Bakaitė buvo Šakių rajono aktyvaus jaunimo lyderė. Dabar lukšietė jau trečius metus Vilniaus edukologijos universitete sėkmingai studijuoja istoriją. Tad studijos sostinėje kiek atitolino šią merginą nuo aktyvios visuomeninės veiklos gimtajame rajone. „Šakių nesu pamiršusi. Dar dabar priklausau Šakių krašto vietos veiklos grupei, esu valdybos narė, tad visiškai visuomeninės veiklos Šakiuose nesu atsisakiusi“,- patikslino pašnekovė. Aktyvumu pasižyminti Aistė šiuo metu visą savo laiką skiria visuomeninei veiklai universitete. Jos aktyvumą ir norą dalyvauti visuomeninėje veikloje pastebėjo ir universiteto akademinė visuomenė. Šiomis dienomis A. Bakaitė buvo išrinkta Istorijos fakulteto Studentų atstovybės prezidente.  

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos