baneris leidinys

bca15
Nuotr. Prie Šakių bendruomenės centrų asociacijos kūrimosi prisidėjo ir pradžių pradžios prisiminimais dalijosi (iš kairės) pirmasis pirmininkas Mindaugas Viltrakis, Danutė Jurgutienė bei pastarąjį dešimtmetį asociacijai vadovaujanti Grina Šnirpūnienė.


Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Sausio 25 d. Zyplių dvare gausiai sugužėję rajono bendruomeniečiai atšventė Šakių bendruomenių centrų asociacijos (BCA) penkiolikos metų veiklos jubiliejų. Pirmą kartą dviem visuomenininkams suteiktas Šakių BCA Garbės nario vardas, šauniausia bendruomene nominuotas Slavikų seniūnijos bendruomenės centras, apdovanoti veiklūs bendruomenininkai.
seniunai
Nuotr. Tarp 12 seniūnų geriausio administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus įvertinimo sulaukė (iš kairės nuo viršaus) Šakių seniūnas Dalius Jasevičius, Lekėčių – Ričardas Krikštolaitis, Griškabūdžio – Saulius Naumavičius, Kudirkos Naumiesčio bei Žvirgždaičių – Algimantas Baubonis, Slavikų bei Sudargo – Rita Grigaitienė bei Lukšių – Vidas Cikana.


Gintarė MARTINAITIENĖ

Prasidėjus naujiems metams ne tik dėliojami ateities planai, bet pats metas žvilgtelti, kaip sekėsi praėjusiais. Būtent tai daro savivaldybės administracijos vadovai. Administracijos direktorius Dainius Grincevičius jau baigė vertinti seniūnų veiklą, meras Edgaras Pilypaitis įvertino tiek kultūros, tiek biudžetinių įstaigų vadovų veiklą. Po pokalbių paaiškėjo, kad yra ir tokių, kurių veikla įvertinta nepatenkinamai arba tik patenkinamai.
Pertvarkius regionų struktūrą pagal institucinės globos procesų pertvarkos reikalavimus, Šakių rajono savivaldybė buvo priskirta Tauragės regionui. Praėjusį trečiadienį Tauragėje vyko apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvavo Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė, vyriausioji specialistė Milda Savukaitienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Aušra Pavydienė.

Diskusijos iniciatorė – Tauragės regiono, Šakių ir Šilutės r. savivaldybių pertvarkos procesų ekspertė Marijona Janavičienė, ji akcentavo, kad svarbus sklandus perėjimas nuo institucinės globos prie tokių paslaugų, kurios geriausiai atitiktų žmonių poreikius.
Kaip informavo Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centro vadovas, Šakių dekanas kanauninkas Donatas Jasulaitis, sausio 20 d. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“.

Anksčiau buvo numatyta šio projekto metu Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centre teikti ne tik socialines, bet ir sveikatinimo paslaugas. Rekonstravus patalpas Tilto gatvėje (Kudirkos Naumiestis), pirminiame variante buvo planuojama įrengti sporto salę, masažo, inhaliacijų kabinetus, druskų kambarį. Tačiau, pasak D. Jasulaičio, atsiradus poreikiui, įsigytas pastatas bus pertvarkytas į grupinius gyvenimo namus. Čia bus įrengti kambariai, sanitariniai mazgai ir kitos reikalingos patalpos. Iš viso grupinio gyvenimo namuose galės gyventi 10 senyvo amžiaus asmenų.
sakiai vertinimas
Nuotr. Tyrime vertinta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir bendroves, metinius biudžetus, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti sprendimų priėmime. Maksimalus įvertinimas – 100 balų.


Pagal „Transparency International“ TILS skyriaus Lietuvoje atliktus savivaldybių skaidrumo ir atskaitingumo vertinimus 2018 m. Šakių savivaldybė, surinkusi 74 balus, atsidūrė dešimtoje vietoje, nors 2014 m., surinkusi 73 balus, užėmė antrą vietą.
rinkimu priesaika
Nuotr. 34 apylinkių pirmininkai prisiekė dirbti atsakingai, sąžiningai, skaidriai bei būti ištikimi Lietuvos Respublikai bei jos įstatymams.

Antradienį savivaldybės posėdžių salėje rašytinius pasižadėjimus davė bei sąžiningai artėjančiuose savivaldos rinkimuose dirbti prisiekė Šakių rinkimų apygardos apylinkių pirmininkai.
bsn ataskaita
Nuotr. Bendruomeninių šeimos namų koordinatorė Jurga Raškauskienė informavo, kad labiausiai jaučiamas psichologinių konsultacijų poreikis. Iš viso įvairiomis paslaugomis per metus pasinaudojo 527 asmenys, nors įsipareigojimas buvo 200 asmenų per trejus metus.

Gintarė MARTINAITIENĖ

Bendruomeniniai šeimos namai (BŠN) Šakiuose nemokamas kompleksines paslaugas šeimoms teikia jau metus. Antradienį savivaldybės posėdžių salėje apžvelgta veikla, pasidžiaugta pasiektais rezultatais. Akivaizdu, kad poreikis, suteiktų paslaugų skaičius viršijo bet kokius lūkesčius, tad viliamasi, kad ir po trejų metų, pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui, ši veikla nenutrūks.
Rajono taryba sausio 18 d. vykusio posėdžio metu pritarė Šakių savivaldybės melioracijos darbų 2019 m. programai. Šiai programai įgyvendinti iš valstybės biudžeto skirta 319 tūkst. eurų. Valstybės biudžeto lėšomis bus tvarkomi valstybei nuosavybės teise priklausantys ir rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomi melioracijos statiniai.

Kaip informavo savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilhelm Haase, atlikus numatytus programoje darbus, bus pagerinta žemės ūkio naudmenų būklė apie 800 ha plote, renovuota apie 10 km griovių, renovuota apie 113 vienetų drenažo žiočių, suremontuota apie 14 vienetų vandens pralaidų, atlikti drenažo sistemų remonto darbai gyvenvietėse, atlikti priežiūros darbai aštuonių žemių užtvankoms su šachtinėmis vandens sklendėmis. Vadovaujantis ūkininkų, žemės savininkų, seniūnų bei gyventojų raštiškais prašymais, bus atliekami avarinių gedimų remonto darbai valstybei priklausančiuose melioracijos statiniuose. Taip pat bus atlikti tyrinėjimo, projektavimo bei ekspertizės darbai objektams, numatomiems vykdyti 2020–2021 metais.

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos